Reklama

OPTIGIS (OPI): Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS S.A. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2015

Podstawa Prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705, ("Emitent”, "Spółka”), informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 09.06.2015 r. od Pana Marcina Niewęgłowskiego jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego (dalej "Akcjonariusz”), żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS S.A. zwołanego na dzień 30.06.2015 r. trzech dodatkowych punktów:

Reklama

Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 §2 ksh, ogłasza zmianę porządku obrad, poprzez zmianę brzmienia punktu 9, dodanie punktów 10 i 11 oraz przeniesienie treści poprzedniego punktu 9 do punktu 12. W następstwie tych zmian porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014 i sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;

b) raportu i opinii biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;

c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku;

d) raportu i opinii biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014.;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;

c) pokrycia straty za rok obrotowy 2014 r., w szczególności przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany Statutu Spółki;

d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014;

e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku;

f) absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.;

g) absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 

2014 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść żądania Akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze zmienionym ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projektami uchwał wraz ze wskazaniem proponowanych zmian w Statucie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Akcjonariusz wnioskował o to, aby dodatkowe punkty porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały dodane po dotychczasowym punkcie numer 6. Zarząd Spółki, uwzględniając wniosek o poszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, kierując się przy tym dotychczasową praktyką Spółki, zamieścił dodatkowe punkty porządku obrad po ostatnim merytorycznym punkcie porządku obrad (to jest po punkcie 8), przy czym Zarząd Spółki wskazuje, iż ewentualna decyzja co do kształtu porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta przez akcjonariuszy podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

1. Żądanie Akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (po zmianach).

3. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze wskazaniem proponowanych zmian w Statucie (po zmianach).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-12Rafał BerlińskiPrezes Zarządu
2015-06-12Jerzy CeglińskiWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »