Reklama

BFG kuratorem w Getinie. Konieczny nowy plan naprawczy

Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła zatwierdzenia aktualizacji Planu Naprawy Grupy Getin Noble Banku. Jednocześnie KNF wezwała bank do przedstawienia nowego Planu Naprawy w terminie 4 miesięcy i powierzyła funkcję kuratora Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

W uzasadnieniu decyzji, KNF wskazała, że obecnie współczynniki kapitałowe banku kształtują się poniżej minimalnych poziomów regulacyjnych, a zaprezentowane w zaktualizowanym Planie Naprawy założenia i sposoby w zakresie osiągnięcia wymaganego poziomu współczynników kapitałowych nie zostały, w ocenie organu nadzoru, w wystarczający sposób uprawdopodobnione.

Nowy dokument Planu Naprawy powinien koncentrować się - wskazuje KNF - na prezentacji sytuacji finansowej Banku na tle aktualnych uwarunkowań rynkowych, m.in. z oszacowaniem wpływu podwyżek stóp procentowych NBP.

Reklama

Publikujemy także stanowisko zarządu Getin Noble Banku odnośnie do decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej planu naprawy:

Aktualnie Getin Noble Bank realizuje zatwierdzony w styczniu 2020 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego grupowy plan naprawy na lata 2020-2024. Jego nadrzędnym celem jest powrót na trwałą ścieżkę rentowności oraz odbudowa wskaźników kapitałowych do poziomów regulacyjnych.
W związku z wybuchem pandemii COVID-19 i jej fundamentalnym wpływem na sytuację makroekonomiczną, Zarząd Banku, w odpowiedzi na oczekiwanie organu nadzoru, złożył  w czerwcu 2021 roku w UKNF aktualizację grupowego planu naprawy wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie.

- Założenia przedłożonej Urzędowi aktualizacji planu naprawy były opracowywane w pierwszej połowie 2021 roku. Przez ostatnie miesiące zaszły istotne, trudne do przewidzenia zmiany makroekonomiczne, w kontekście których część przyjętych w ww. dokumencie założeń wymaga aktualizacji. Mówimy tu zarówno o czynnikach mających negatywny wpływ, zwłaszcza na współczynniki kapitałowe Banku, jak kursy walut, czy wyceny rynkowe papierów wartościowych, ale także o istotnych zmianach mających pozytywny wpływ na działania naprawcze Banku. Należy tu przede wszystkim wymienić rosnące stopy procentowe, czego Bank w złożonej aktualizacji nie przewidywał - powiedział Artur Klimczak, prezes zarządu Getin Noble Bank. - Niestety rygor postępowania administracyjnego powoduje, że w celu przedstawienia przez Bank nowego, adekwatnego do bieżącej sytuacji makroekonomicznej dokumentu aktualizacji  planu naprawy konieczne było zakończenie trwającego postępowania. Jesteśmy w stałym kontakcie z Komisją Nadzoru Finansowego i niezwłocznie przystępujemy do prac w celu jak najszybszego złożenia wniosku o zatwierdzenie nowego planu naprawy - dodał.

Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła także o ustanowieniu w Banku kuratora. Sytuacja ta nie ogranicza jednak uprawnień organów statutowych Banku i nie ma wpływu na poziom świadczonych przez Bank usług.

- W opinii Zarządu Banku realizowane działania naprawcze przynoszą widoczne rezultaty, a obserwowane zmiany makroekonomiczne niosą ze sobą szansę na dalszą poprawę zdolności przychodowych Banku. Ostatnie dwa kwartały Bank zakończył z zyskiem netto. Należy również pamiętać o spodziewanym bardzo istotnym i pozytywnym wpływie ostatnich podwyżek stóp procentowych na zdolności przychodowe Banku w nadchodzących kwartałach - powiedział Mateusz Solak, członek zarządu Getin Noble Banku. - W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy z sukcesem zrealizowaliśmy transakcje sprzedaży portfeli wierzytelności NPL o wartości ponad 2,2 mld zł, co przyczyni się do dalszej poprawy struktury naszego portfela kredytowego. Prowadzimy również analizy związane z możliwością sekurytyzacji wybranych portfeli kredytowych w celu ograniczenia ich wpływu na współczynniki kapitałowe. Znacząco poprawiliśmy również efektywność kosztową Banku, a dzięki współpracy ze spółką leasingową i istotnym zmianom w polityce ryzyka, budujemy zdrowy i bezpieczny portfel kredytowy. Ponadto, reagując na zmieniające się warunki rynkowe rozpoczęliśmy już część działań naprawczych wyprzedzając wcześniej przyjęty harmonogram. Pracujemy również nad aktualizacją podejścia do kwestii związanej z ryzykiem prawnym portfela walutowych kredytów hipotecznych. Te wszystkie elementy zostaną odzwierciedlone w nowym planie naprawy, który zostanie przygotowany przez Bank - dodał.    

Zarząd Banku, po zapoznaniu się z uzasadnieniem decyzji Komisji, przystąpi do niezwłocznych prac w celu opracowania nowego planu naprawy, który w sposób adekwatny będzie odzwierciedlał obecną sytuację finansową Banku oraz nowy kontekst makroekonomiczny. Dokument będzie uwzględniał zarówno nowe wyzwania stojące przed sektorem finansowym, jak również szanse związane m.in. z cyfryzacją oraz podwyżkami stóp procentowych, a jego celem będzie przedstawienie kompleksowych i realnych działań zmierzających do odbudowy wskaźników kapitałowych Banku w akceptowalnym przez organ nadzoru horyzoncie czasowym. 

Zarząd Banku złoży nowy plan naprawy wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie w terminie wyznaczonym przez organ nadzoru. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »