Reklama

Ceny produkcji w czerwcu rok do roku spadły o 0,8 procent

Ceny produkcji przemysłowej w czerwcu spadły rdr o 0,8 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. W czerwcu odnotowano szeroki zakres ożywienia aktywności w polskim przemyśle. Roczna dynamika produkcji zwiększyła się pomiędzy majem i czerwcem we wszystkich kategoriach poza "produkcją napojów" i "wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę". W 21 spośród 34 działów przemysłu odnotowano wzrost produkcji w ujęciu rok do roku.

Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w czerwcu spadły o 1,0 proc., a w ujęciu miesięcznym nie zmieniły się.

Reklama

Poniżej tabela ze szczegółami:

ING: Produkcja pobudzi wzrost PKB

- Za wyższą dynamiką produkcji przemawia układ dni roboczych - w tym roku o dwa więcej niż w 2019 r. , a lepsza produkcja dodaje do tempa PKB w drugim kwartale 2020 r. ok. 0,5-0,23  pkt. proc. - ocenili ekonomiści banku ING Rafał Benecki Piotr Popławski.

GUS podał w poniedziałek, że czerwcu produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 0,5 proc. w porównaniu z czerwcem ub. roku, kiedy to notowano spadek o 2,6 proc. do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z majem br. wzrosła o 13,9 proc.

Wedle Urzędu w okresie styczeń - czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,3 proc. niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,1 proc.

"W naszej ocenie za wyższą dynamiką produkcji przemawia układ dni roboczych - w tym roku o dwa więcej niż w 2019 r." - napisali ekonomiści.

"Co więcej w tym roku mylące mogą być też dane o produkcji energii elektrycznej" - dodali.

Zdaniem Beneckiego i Popławskiego, w 2019 r. z uwagi na falę upałów pojawił się duży popyt na prąd do klimatyzacji. Ich zdaniem obecne lato jest jednak chłodniejsze i niższy popyt na energię nie oznaczał przedłużającego się załamania branż przetwórczych -  produkcja w przetwórstwie przemysłowym podniosła się o 0,9 proc.

Ekonomiści uznali, że solidna dynamika produkcji przemysłowej może odzwierciedlać także dobrą sytuację eksporterów w czerwcu.

"W szacowaniu PKB za drugi kwartał 2020 r. dużą niewiadomą jest zachowanie sektora usług" - stwierdzili analitycy.

"NBP w swojej pesymistycznej projekcji założył duże spowolnienie w sektorze usług rynkowych, w drugim kwartale 2020 r." - dodali.

Według ekonomistów ta część gospodarki nie jest prawie w ogóle opisywana przez dane miesięczne. "Więcej na temat PKB za drugi kwartał 2020 r. będzie można powiedzieć po jutrzejszych danych o sprzedaży detalicznej" - skomentowali.

"Naszym zdaniem lepsza produkcja dodaje do tempa PKB w drugim kwartale 2020 r. około 0,5 pkt. proc. w porównaniu do bardzo pesymistycznego konsensusu albo o 0,23 pkt. proc. w porównaniu do naszych prognoz które były lepsze niż konsensus. 

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

BOŚ Bank: Czerwcowe dane o produkcji przemysłowej powyżej oczekiwań rynku

Czerwcowe dane o produkcji przemysłowej przewyższyły rynkowe oczekiwania i wspierają oczekiwania, że skala spadku PKB w drugim kwartale tego roku będzie niższa niż 10 proc. rok do roku - uważają analitycy BOŚ Banku.

Jak poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny, produkcja przemysłowa w czerwcu rdr wzrosła o 0,5 proc. vs konsensus spadku o 6,5 proc. i po spadku o 17,0 proc. w maju. Natomiast produkcja przemysłowa w czerwcu mdm wzrosła o 13,9 proc. vs konsensus wzrostu o 4,9 proc. i po wzroście o 10,1 proc. w maju.

Analitycy zwracają uwagę, że z dalszym odmrażaniem aktywności krajowej oraz globalnej (ważnej dla eksportu) w czerwcu miał miejsce efekt dalszego “nadrabiania" po okresie zamrożenia.

Według BOŚ Banku, na lepsze czerwcowe wyniki produkcji pozytywnie wpłynęło zarówno silniejsze oddziaływanie czynnika sezonowego (lepsza niż w maju relacja liczby dni roboczych) jak również silniejsza skala odbicia aktywności w ujęciu oczyszczonym z wahań sezonowych.

“Nie można wykluczyć, że na ten silniejszy wzrost w części wpływała relatywnie mniejsza (niż w latach minionych) skala urlopów w okresie święta Bożego Ciała w warunkach prowadzonych w marcu i kwietniu rozwiązań odbierania dni wolnych i jednocześnie bieżących możliwościach nadrabiania aktywności po kilkutygodniowym jej silnym ograniczeniu" - czytamy w komentarzu.

Analitycy wskazują, że generalnie najsilniejsza poprawa notowana była w działach o najwyższym udziale sprzedaży na eksport. Roczny spadek produkcji w motoryzacji ograniczył się w czerwcu do “jedynie" -15,2 proc. Rok do roku wobec spadku w kwietniu o blisko 80 proc. rok do roku.

Zwracają oni uwagę, że produkcja mebli w czerwcu odnotowała z kolei dynamiczny wzrost o 19,3 proc. rok do roku po spadku w kwietniu o ok. 50 proc.

“W mniejszej skali dane poprawiły się (przy równocześnie mniejszej skali wcześniejszego spadku) w zakresie działów przetwórstwa silnie powiązanego z budownictwem. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia zaskakujących słabych danych majowych z krajowego budownictwa" - uważają analitycy.

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

Pekao: Wzrost produkcji przemysłowej w czerwcu bije na głowę prognozy

W czerwcu produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 0,5 proc. rdr, bijąc tym samym na głowę prognozy, które mówiły o spadkach - wskazał w komentarzu do danych GUS Piotr Bartkiewicz z Pekao . Ocenił, że odrabianie strat po lockdownie następuje "dość żwawo".

Główny Urząd Statystyczny podał w poniedziałek, że produkcja przemysłowa w czerwcu rdr wzrosła o 0,5 proc. vs konsensus spadku o 6,5 proc. i po spadku o 17,0 proc. w maju. Natomiast w ujęciu miesięcznym produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 13,9 proc. vs konsensus wzrostu o 4,9 proc. i po wzroście o 10,1 proc. w maju. Z kolei produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w czerwcu rdr spadła o 4,9 proc., a mdm wzrosła o 9,7 proc.

Jak zaznaczył Bartkiewicz z Pekao, w czerwcu produkcja sprzedana przemysłu "wzrosła o 0,5 proc. rdr, bijąc tym samym na głowę" prognozy. - Wprawdzie przypisywaliśmy naszej prognozie, zakładającej spadek o 8,5 proc. rdr, ryzyko w górę, ale tak dużego odbicia się nie spodziewaliśmy - przyznał.

Według eksperta, na dobry wynik przemysłu złożyło się m.in. to, że w porównaniu do roku poprzedniego, czerwiec b.r. charakteryzował się korzystnym układem dni roboczych (+2 rdr). Inny czynnik to niska baza statystyczna. - Zeszły czerwiec był zaskakująco słaby - wyjaśnił. Wskazał też na większy od oczekiwań wzrost aktywności w przemyśle w ostatnim miesiącu.

Po wyłączeniu czynników sezonowych i kalendarzowych produkcja sprzedana przemysłu wzrosła, jak zaznaczył Bartkiewicz, aż o 9,7 proc. mdm. - W efekcie, proces odrabiania strat po lockdownie następuje dość żwawo. W stosunku do lutego b.r. produkcja jest jedynie o 10 proc. niższa - podkreślił. Przypomniał, że w kwietniu poziom produkcji był o 26 proc. niższy od lutowego a łącznie od kwietnia produkcja wzrosła o 23 proc.

Ekspert zwrócił uwagę, że w czerwcu najsilniej przyspieszyła produkcja w branżach zorientowanych na eksport, począwszy od przemysłu samochodowego (powrót kolejnych fabryk do pracy pozwolił zmniejszyć skalę spadków), a skończywszy na produkcji urządzeń elektrycznych i mebli. - W tych dwóch ostatnich sekcjach dynamika produkcji była w ujęciu rocznym dwucyfrowa - zaznaczył. Wyraźnie odbiła też produkcja żywności - dodał.

Zdaniem Bartkiewicza, odczyt czerwcowy mógłby nieco poprawić szacunki PKB na II kwartał. Zastrzegł jednak, że skala niepewności dotycząca wyniku sektorów usługowych, na temat których niewiele można powiedzieć w oparciu o miesięczne dane, jest tak znacząca, że "rewizje takie są niecelowe".

Podkreślił, że zachowanie przemysłu przynosi pewne wskazówki "co do mechaniki odbicia gospodarczego". - O ile jeszcze w kwietniu i marcu wygaszenie popytu na rynkach europejskich było tak znaczące, że eksport netto nie miał szans amortyzować spadków PKB, o tyle w kolejnych dwóch miesiącach już tak nie jest - wskazał. Odbudowuje się popyt zagraniczny na wyroby polskiego przemysłu, co, według niego, będzie nadawać ożywieniu "bardziej klasyczny charakter". - Oznacza to też, że w polskim przemyśle może ono być bardziej V-kształtne niż w wielu gospodarkach rozwiniętych - podsumował.

Credit Agricole: Produkcja przemysłowa wyraźnie powyżej oczekiwań 

Zgodnie z danymi GUS, dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w czerwcu do +0,5 proc. wobec -17,0 proc. w maju, kształtując się znacząco poniżej konsensusu rynkowego (-6,9 proc.) i powyżej naszej prognozy (-7,5 proc.). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w czerwcu o 9,7 proc. m/m. W rezultacie odsezonowany poziom produkcji ukształtował się w czerwcu na poziomie o ok. 10 proc. niższym niż przed wybuchem epidemii COVID-19.

Szeroki zakres ożywienia w polskim przemyśle 

W czerwcu odnotowano szeroki zakres ożywienia aktywności w polskim przemyśle. Roczna dynamika produkcji zwiększyła się pomiędzy majem i czerwcem we wszystkich kategoriach poza "produkcją napojów" i "wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę". W 21 spośród 34 działów przemysłu odnotowano wzrost produkcji w ujęciu rok do roku.

W największym stopniu za ożywienie produkcji przemysłowej ogółem odpowiadało wznowienie działalności w branży motoryzacyjnej. Fabryka Opla w Gliwicach wznowiła prace 8 czerwca, a 16 czerwca została przywrócona produkcja w Tychach. W konsekwencji dynamika produkcji w kategorii "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy" zwiększyła się z -57,9 proc. r/r w maju do -15,2 proc. w czerwcu, co oddziaływało w kierunku wzrostu produkcji ogółem o 5,0 pkt. proc pomiędzy majem i czerwcem. Drugą branżą, która przyczyniła się do silnego wzrostu produkcji przemysłowej ogółem (o 2,0 pkt. proc. pomiędzy majem i czerwcem) były "artykuły spożywcze". Produkcja w tej kategorii zwiększyła się z -6,7 proc. r/r w maju do +6,3 proc. w czerwcu.

Co ciekawe, pomimo decyzji rządu o czasowym zamknięciu ponad 10 kopalń na początku czerwca dynamika produkcji w kategorii "górnictwo i kopalnictwo" zwiększyła się w czerwcu do -6,5 proc. r/r wobec -14,4 proc. w maju. 

Branże eksportowe doganiają

Z uwagi na wyraźne ożywienie produkcji w branży motoryzacyjnej, w której większość produkcji skierowana jest za granicę, w czerwcu mieliśmy do czynienia z odwróceniem tendencji obserwowanych w ostatnich miesiącach. W okresie marzec-maj z uwagi na pozrywane w wyniku rozprzestrzeniającej się pandemii COVID-19 międzynarodowe łańcuchy dostaw, produkcja w branżach o relatywnie wysokim udziale eksportu w sprzedaży spadała szybciej niż w pozostałych kategoriach. W czerwcu natomiast mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której trzy segmenty przemysłu (branże eksportowe, branże odpowiadające za dostarczanie surowców i materiałów używanych w projektach budowlanych oraz pozostałe kategorie) odnotowały podobną dynamikę produkcji (zbliżoną do zera).

Ryzyko w górę dla PKB, inwestycje wciąż słabo 

Dzisiejsze znacząco lepsze od oczekiwań dane o produkcji przemysłowej stanowią ryzyko w górę dla naszej prognozy spadu PKB o 10,5 proc. w II kw. br. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że pomimo wzrostu produkcji przemysłowej ogółem w ujęciu rok do roku, produkcja w kategorii "dobra inwestycyjne" obniżyła się w czerwcu o 8,6 proc. r/r. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza silnego spadku nakładów brutto na środki trwałe w br. Nasze zrewidowane prognozy przedstawimy w najbliższej MAKROmapie, po zapoznaniu się z danymi o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej, które zostaną opublikowane jutro.

Dzisiejsze dane dotyczące produkcji przemysłowej w czerwcu są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

Krystian Jaworski, starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polska

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze


Dowiedz się więcej na temat: inflacja | dane makroekonomiczne

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »