Reklama

Dla kogo szkolna wyprawka? Zapytaj eksperta!

Jak zdobyć pieniądze na szkolną wyprawkę? Kto może liczyć na stypendium szkolne? Na czym polega program "Pierwszy dzwonek"?

Od godziny 11 pod numerem krakowskiej infolinii 2 000 010 na wasze pytania odpowiadać będzie Aneta Śmietana z krakowskiego MOPS.

Reklama

Eksperci przypominają, że pomoc w ramach programu "Pierwszy dzwonek" przeznaczona jest dla rodzin wielodzietnych 4+, z których co najmniej jedno dziecko jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Otrzymanie pomocy nie jest zależne od dochodów, a wyłącznie od struktury rodziny. Do udzielenia powyższej pomocy nie ma konieczności przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych (w szczególności podręczników); udzielane jest jednorazowo, w kwocie 150 zł na ucznia. Wnioski składać można do 10 września w Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania rodziny.( http://mops.krakow.pl/znajdz-filie). Niezależnie od liczby uczniów w rodzinie kwalifikujących się do otrzymania wsparcia, składa się jedną deklarację. Uwaga: pełnoletni uczniowie składają deklarację samodzielnie.

Wyprawka szkolna

Do 5 września szkoły będą przyjmować wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu "Wyprawka Szkolna 2014". Dla uczniów klas II-III i VI szkoły podstawowej, klas II-III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klas III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 539 zł na osobę w rodzinie.

W przypadku wystąpienia trudnej sytuacji rodzinnej, o której mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, pomoc dla uczniów z wymienionych klas może być przyznana mimo przekroczenia kryterium dochodowego.

Warunkiem koniecznym w przypadku dzieci niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym przypadku nie obowiązuje kryterium dochodowe). Wnioski należy składać w szkole, do której uczęszcza uczeń. Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon, a w wyjątkowych sytuacjach oświadczenie o zakupie podręczników.

Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna" wynosi:

* do 225 zł - dla ucznia klasy II-III szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy II-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

* do 325 zł dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej, dla ucznia klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej,

* do 390 zł - dla ucznia klasy III zasadniczej szkoły zawodowej

* do 445 zł dla ucznia klasy III liceum ogólnokształcącego i klasy III technikum, dla ucznia klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, dla ucznia klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego oraz klasy IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest uzależniona od: rodzaju szkoły, typu niepełnosprawności oraz podręczników, z których uczeń będzie korzystać.

Stypendia szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, tj. gdy dochód rodziny nie przekracza 456 zł na osobę w rodzinie. Może być przyznane w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych), możliwa jest także forma świadczenia pieniężnego, ale tylko wtedy, gdy udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Wniosek o stypendium złożyć może rodzic dziecka, dyrektor szkoły lub uczeń, jeśli jest pełnoletni. Wnioski są przyjmowane we wszystkich filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do 15 września 2014 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów, do dnia 15 października. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach z miesiąca złożenia wniosku. Stypendium szkolne wypłacane jest w 2 terminach: do dnia 31 grudnia - za okres od września do grudnia lub od października do grudnia danego roku oraz do dnia 30 czerwca - za okres od stycznia do czerwca danego roku, po otrzymaniu środków z budżetu państwa. Uczniowi nie przysługuje stypendium, jeśli otrzymuje inne stypendium socjalne ze środków publicznych, a jego wysokość przekracza kwotę 2120 zł.

Więcej informacji ekonomicznych na RMF24.pl

Dowiedz się więcej na temat: TVP1 | stypendium | ekspert | wyprawka | dzwonek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »