Reklama

Dymisja wiceminista inwestycji i rozwoju Witolda Słowika

Wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik złożył w czwartek dymisję. Rezygnacja została przyjęta przez premiera Mateusza Morawieckiego - poinformował rzecznik prasowy resortu. Słowik będzie teraz pełnić obowiązki prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zastąpi Jakuba Skibę. To już czwarty prezes PGZ w okresie rządów PIS i piąty w historii firmy.

- 20 września 2018 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Witold Słowik złożył na ręce ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego rezygnację z zajmowanego stanowiska. Została ona przyjęta, a dokument przekazany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - poinformował rzecznik ministerstwa Stanisław Krakowski.

Rzecznik podkreślił, że premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisję Witolda Słowika z pełnionej funkcji.

- Minister Jerzy Kwieciński podziękował panu Witoldowi Słowikowi za bardzo dobrą współpracę i zaangażowanie w realizację zadań resortu inwestycji i rozwoju - dodał Krakowski.

Reklama

Witold Słowik został powołany na stanowisko wiceministra inwestycji i rozwoju 18 stycznia 2018 r. Odpowiadał za dystrybucję środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wdrażanie instrumentu "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility - CEF), wdrażanie instrumentów Planu Junckera oraz rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Od 26 listopada 2015 r. Słowik był podsekretarzem stanu w ówczesny resorcie rozwoju.

- - - - -

Witold Słowik będzie pełnić obowiązki prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej

- Od piątku Witold Słowik będzie pełnił obowiązki prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej - poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Obrony Narodowej. W czwartek z Witoldem Słowikiem spotkał się szef MON Mariusz Błaszczak.

W spotkaniu uczestniczył dotychczasowy prezes PGZ Jakub Skiba, który złożył rezygnację z przyczyn osobistych. Błaszczak podziękował odchodzącemu prezesowi za dotychczasową współpracę i działania podejmowane na rzecz rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Wcześniej, w czwartek Słowik złożył dymisję ze stanowiska wiceministra inwestycji i rozwoju.

"W rozmowie z Witoldem Słowikiem, minister Błaszczak podkreślił, że oczekuje podejmowania takich działań, dzięki którym poszczególne podmioty należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej nie będą ze sobą konkurowały, a będą skutecznie współpracowały, uzupełniały się i wymieniały informacjami, tak aby w konsekwencji tworzyć konkurencyjne oferty skierowane dla Wojska Polskiego, jak również dla zagranicznych klientów" - napisano w komunikacie resortu obrony.

Dodano, że szef MON przypomniał, iż "PGZ ma być liderem nadzorującym i koordynującym wszystkie projekty, zaś spółki PGZ powinny tworzyć grupy domenowe wyspecjalizowane w produkcji dla danego rodzaju wojsk" .

Minister podkreślił, że polski przemysł obronny jest kołem napędowym polskiej gospodarki - daje miejsca pracy Polakom i musi dostarczać też polskiemu wojsku nowoczesny sprzęt.

Odchodzący prezes PGZ Jakub Skiba w przekazanym oświadczeniu napisał m.in., że podczas swej prezesury zainicjował działania zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGZ i dalszej konsolidacji sektora zbrojeniowego.

"Podjąłem się m.in. spraw związanych z niezbędnymi zmianami własnościowymi i reorganizacją organów zarządczych w podmiotach należących do Grupy. W czasie mojej kadencji został podpisany największy kontrakt zbrojeniowy w historii wolnej Polski, na dostawę systemu rakiet Patriot w ramach programu Wisła. Zawiera on także komponent offsetu dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Z nadzieją patrzę na perspektywę udziału polskiego przemysłu zbrojeniowego w programie Narew oraz w innych ambitnych projektach, które mają zapewnić nowoczesne uzbrojenie dla polskich sił zbrojnych" - napisał.

Przypomniał, że lipcu br. Leonardo i PGZ podpisały list intencyjny określający zasady współpracy w ramach programu AW249 - najnowszego śmigłowca bojowego mającego zaspokoić zapotrzebowanie Wojska Polskiego na nowy śmigłowiec bojowy. "Z kolei podczas wrześniowych targów MSPO w Kielcach Boeing i PGZ zawarły porozumienie o partnerstwie otwierające możliwość realizacji projektów biznesowych związanych z platformą AH-64 Apache w ramach wsparcia programu pozyskania śmigłowca uderzeniowego KRUK. Boeing i Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. podpisały także protokół, określający obszary współpracy, które dają możliwości definiowania i realizacji projektów biznesowych dotyczących platform śmigłowcowych wyprodukowanych przez innych niż Boeing producentów poza Stanami Zjednoczonymi" - podkreślił.

"Kontynuujemy proces repolonizacji sektora lotniczego, czego dobitnym przykładem jest zainicjowanie procesu przejęcia części rzeszowskiego przedsiębiorstwa należącego do spółek United Technologies Corp. i Pratt&Whitney Rzeszów S.A." - dodał.

Skiba zauważył jednak, że pomimo tych działań sytuacja sektora zbrojeniowego pozostaje skomplikowana. "Zaniechania ostatnich dekad, nieudolne restrukturyzacje, inwestycje, nieprzemyślana reprywatyzacja oraz brak zrozumienia i właściwej uwagi poświęconej przemysłowi obronnemu ze strony poprzednich rządów wstrzymywały proces odbudowy tej gałęzi przemysłu. Jestem przekonany, że obecne działania rządu - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz program modernizacji sił zbrojnych prowadzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej stanowią właściwą odpowiedź na te wyzwania" - napisał.

Prezesi PGZ od utworzenia firmy

Wojciech Dąbrowski (5 grudnia 2013 - 8 grudnia 2015) Arkadiusz Siwko (8 grudnia 2015 - 13 lutego 2017) Błażej Wojnicz (13 lutego 2017 - 8 lutego 2018) Jakub Skiba (od 23 lutego 2018, od 8 lutego 2018 jako p.o.) Witold Słowik (od 21 września 2018 jako p.o.).

- - - - -

Oświadczenie prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA

21 września 2018 r. zdecydowałem się z powodów osobistych zrezygnować z funkcji prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

W czasie mojej prezesury zainicjowałem działania zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGZ i dalszej konsolidacji sektora zbrojeniowego. Podjąłem się m.in. spraw związanych z niezbędnymi zmianami własnościowymi i reorganizacją organów zarządczych w podmiotach należących do Grupy. W czasie mojej kadencji został podpisany największy kontrakt zbrojeniowy w historii wolnej Polski, na dostawę systemu rakiet Patriot w ramach programu Wisła. Zawiera on także komponent offsetu dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Z nadzieją patrzę na perspektywę udziału polskiego przemysłu zbrojeniowego w programie Narew oraz w innych ambitnych projektach, które mają zapewnić nowoczesne uzbrojenie dla polskich sił zbrojnych.

W lipcu Leonardo i PGZ podpisały list intencyjny określający zasady współpracy w ramach programu AW249 - najnowszego śmigłowca bojowego mającego zaspokoić zapotrzebowanie Wojska Polskiego na nowy śmigłowiec bojowy. Z kolei podczas wrześniowych targów MSPO w Kielcach Boeing i PGZ zawarły porozumienie o partnerstwie otwierające możliwość realizacji projektów biznesowych związanych z platformą AH-64 Apache w ramach wsparcia programu pozyskania śmigłowca uderzeniowego KRUK. Boeing i Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. podpisały także protokół, określający obszary współpracy, które dają możliwości definiowania i realizacji projektów biznesowych dotyczących platform śmigłowcowych wyprodukowanych przez innych niż Boeing producentów poza Stanami Zjednoczonymi.

Kontynuujemy proces repolonizacji sektora lotniczego czego dobitnym przykładem jest zainicjowanie procesu przejęcia części rzeszowskiego przedsiębiorstwa należącego do spółek United Technologies Corp. i Pratt&Whitney Rzeszów S.A. Kilka miesięcy temu PGZ podpisała list intencyjny w sprawie transferu technologii na produkcję karabinków Beryl M762 do Nigerii. Nasza spółka bierze także udział w realizacji projektu Europejskiej Agencji Obrony (EDA) w ramach programu OCEAN 2020. Produkty Grupy Kapitałowej PGZ są wysoko oceniane i nagradzane w trakcie krajowych i międzynarodowych targów sektora zbrojeniowego. Tegoroczny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach okazał się dla nas dużym sukcesem, a grupa otrzymała wyróżnienie za organizację wystąpienia zbiorowego podczas kieleckich targów. Produkty naszych spółek otrzymały Defendery oraz nagrody Ministra Obrony Narodowej, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej i najbardziej prestiżową nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję w tym miejscu pracownikom za zaangażowanie i wspólną pracę dla dobra przemysłu zbrojeniowego i Polski.

Pomimo tych działań sytuacja sektora zbrojeniowego pozostaje skomplikowana. Zaniechania ostatnich dekad, nieudolne restrukturyzacje, inwestycje, nieprzemyślana reprywatyzacja oraz brak zrozumienia i właściwej uwagi poświęconej przemysłowi obronnemu ze strony poprzednich rządów wstrzymywały proces odbudowy tej gałęzi przemysłu. Jestem przekonany, że obecne działania rządu - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz program modernizacji sił zbrojnych prowadzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej stanowią właściwą odpowiedź na te wyzwania.

Z całego serca życzę mojemu następcy sukcesów.

dr Jakub Skiba, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej

- - - - -

Witold Marek Słowik (ur. 8 sierpnia 1965 r. w Katowicach) - menadżer, samorządowiec, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, magister prawa. W latach 2015-2018 podsekretarz stanu Ministerstwie Rozwoju, od 2018 do dzisiaj podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (tytuł magistra w 1989). W tym samym roku ukończył też Krakowską Szkołę Managerów. W 2012 ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Od grudnia 1994 do marca 1995 r. brał czynny udział w pracach nad wydzieleniem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Kierował pracami nad tworzeniem podstaw księgowości i administracji KDPW S.A. Od marca 1995 do sierpnia 1999 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego, a następnie Dyrektora Działu Administracyjno-Finansowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Od września 1999 do listopada 2002 był zatrudniony w Prumerica Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (spółka The Prudential Insurance Company of America) - od maja 2000 jako Dyrektor Oddziału.

Od listopada 2002 do sierpnia 2006 pełnił funkcję dyrektora Biura Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej (przekształconego 16 stycznia 2006 r. w Biuro Funduszy Europejskich) Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W tej roli nadzorował przygotowania Warszawy do akcesji Polski do Unii Europejskiej, nadzorował współpracę władz miasta z inwestorami krajowymi i zagranicznymi, a także koordynował prace związane z pozyskaniem dla Warszawy łącznie przeszło 2 miliardów zł z funduszy unijnych. Ponadto doprowadził do stworzenia, w ramach szerokiej współpracy władz miasta z różnymi środowiskami, a następnie do uchwalenia przez Radę Miasta "Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku".

Był członkiem Rady Nadzorczej Centrum Giełdowego S.A. od czerwca 1997 do lipca 1999, a także, w funkcji Przewodniczącego Rady, w okresie od grudnia 2006 do listopada 2011. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Kupieckie Domy Towarowe KDT od czerwca 2003 do sierpnia 2006. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Złote Tarasy Sp. z o.o. od lutego 2003 do sierpnia 2006 r. Członek Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Województwa Mazowieckiego w latach 2005-2006.

Od września 2006 do października 2011 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Centrum Bankowo-Finansowego "Nowy Świat" S.A. W okresie od listopada 2011 do sierpnia 2013 pracował jako Ekspert w Departamencie Kontrolingu Banku Gospodarstwa Krajowego. Od grudnia 2013 do listopada 2015 pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ds. Realizacji Projektu Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego.

Przedstawiciel Unii Metropolii Polskich w komitecie tworzącym Krajowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013..

26 listopada 2015 r. został powołany na funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju[4], odpowiedzialny za dystrybucję środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz za rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. (wiki)

Opr. KM

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »