Reklama

GUS: Ważne dane z rynku pracy i handlu

Stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 11,4 proc. wobec 11,3 proc. w październiku - podał GUS. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec listopada wyniosła 1.799,5 tys. osób.Sprzedaż detaliczna w listopadzie natomiast spadła o 0,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, a mdm spadła o 8,1 proc. - podał GUS.

Z danych GUS na koniec listopada 2014 roku wynika, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 213,2 tys. osób, o 19,2 tys. mniej niż w październiku i o 16,6 tys. mniej niż w listopadzie 2013 roku - podał we wtorek GUS.

W listopadzie pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 69,1 tys. ofert pracy (przed miesiącem 97,9 tys., przed rokiem 55,7 tys.). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 56,4 tys. osób.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu listopada 2014 r. wyniosła 1799,5 tys. osób (w tym 936,6 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 14,7 tys. osób (tj. o 0,8%). W ujęciu rocznym spadła o 316,5 tys. osób, tj. o 15,0% (w analogicznym okresie 2013 roku zanotowano wzrost o 40,9 tys. osób).

Reklama

W stosunku do października 2014 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w czternastu województwach, najbardziej znaczący w: lubelskim (o 2,3%), podkarpackim (o 2,1%), małopolskim i warmińsko-mazurskim (po 1,2%) oraz podlaskim i pomorskim (po 1,1%). W województwach mazowieckim i świętokrzyskim liczba bezrobotnych utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca. Natomiast w porównaniu z listopadem 2013 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich województwach, najbardziej znaczący spadek odnotowano w województwach: lubuskim (o 19,9%), dolnośląskim (o 19,3%), wielkopolskim (o 18,9%), opolskim (o 18,0%) oraz łódzkim (o 16,3%) i świętokrzyskim (o 16,1%).

Z danych na koniec ubiegłego miesiąca wynika, że 265 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 21,8 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 5,1 tys. osób.

Przed rokiem były to odpowiednio: 334 zakłady, 33,8 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 6,5 tys. osób.

W III kwartale 2014 roku powstało 137,4 tys. nowych miejsc pracy wobec 144,3 tys. w II kwartale i 123,8 tys. w III kwartale 2013 roku - wynika z opublikowanych we wtorek danych GUS. Z danych GUS wynika, że w okresie I - III kwartału zlikwidowano 248,1 tys. miejsc pracy. Ogólna liczba wolnych miejsc pracy na koniec III kwartału 2014 roku wynosiła 60,1 tys. wobec 56,5 tys. na koniec II kw.

Z wcześniejszych szacunków resortu pracy wynika, że bezrobocie w ubiegłym miesiącu wyniosło 11,4 procent, podczas gdy w październiku było o 0,1 punktu procentowego niższe. Ten lekki wzrost związany jest z czynnikami sezonowymi.

Warto jednak przypomnieć, że rok temu w listopadzie było ono o blisko 2 punkty procentowe wyższe - zaznacza Łukasz Bugaj z Domu Maklerskiego BOŚ.

_ _ _ _ _ __

Sprzedaż detaliczna w listopadzie była niższa o 8,1 proc. niż w październiku tego roku i o 0,2 proc. niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - poinformował we wtorek w komunikacie Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że sprzedaż detaliczna w listopadzie wzrosła w ujęciu rocznym o 1,7 proc., a wobec poprzedniego miesiąca spadła o 6,2 proc.

Zgodnie z komunikatem GUS wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym nastąpił tylko w kategorii meble, RTV, AGD, która była wyższa o 0,1 proc. niż w październiku.

Największy spadek sprzedaży zaobserwowano w kategorii "paliwa stałe, ciekłe i gazowe", których sprzedaż była niższa o 12,7 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. O 12 proc. niższa była sprzedaż w odzieży i obuwia, a o 12,5 proc. sprzedaż tzw. pozostałych towarów. Sprzedaż samochodów i motocykli i części była w październiku niższa o 6,7 proc., a żywności, napojów i wyrobów tytoniowych o 7,8 proc.

W porównaniu z poprzednim rokiem sprzedaż paliw spadła o 6,8 proc., samochodów i motocykli i części motoryzacyjnych o 5 proc., a w kategorii "pozostałych" towarów spadek wyniósł 6,3 proc. Największy wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym dotyczył odzieży i obuwia (o 12 proc.), oraz farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego - o 11,7 proc. GUS podał, że o 8,5 proc. wzrosła natomiast "pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach".

_ _ _ _ _

Urząd statystyczny podał ponadto, że sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w listopadzie spadła o 3,6 proc. licząc rok do roku, a w porównaniu z październikiem spadła o 10,5 proc. natomiast sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw hurtowych o 3,1 proc. (rdr) i 10,9 proc. wobec października.

W listopadzie odnotowano wzrost - w ujęciu rocznym - nowych zamówień w przemyśle. Było ich o 3,4 proc. więcej, natomiast wobec października nastąpił spadek o 8,6 proc. Nowe zamówienia w przemyśle na eksport wzrosły o 0,2 proc. (rdr), a w ujęciu miesięcznym spadły o 5,4 proc. Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w listopadzie i w październiku:

listopad listopad październik październik
rdr mdm rdr mdm
ogółem -0,2 -8,1 2,3 4,2
pojazdy mechaniczne -7,6 -6,7 -3,0 9,8
paliwa -8,4 -12,7 -6,0 1,6
żywność, napoje, wyroby tytoniowe 3,4 -7,8 5,5 5,0
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach 6,9 -6,9 6,3 9,1
leki, kosmetyki 10,0 -1,3 10,9 6,5
odzież, obuwie 7,0 -12,0 8,5 17,5
meble, AGD, RTV 3,5 0,1 2,3 -0,5
prasa, książki 5,8 -3,6 3,1 -2,0
pozostałe -7,5 -12,5 1,9 -2,4

Z konsensusu opracowanego przez PAP wynikało, że sprzedaż detaliczna w listopadzie wzrosła o 1,7 proc. rdr, a mdm spadła o 6,2 proc.

Efekty kalendarzowe silnie ograniczyły sprzedaż

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS dynamika sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła w cenach bieżących -0,2 r/r w listopadzie wobec 2,3% w październiku, co było poniżej naszej prognozy (0,9%) i konsensusu rynkowego (2,1%). Liczona w cenach stałych sprzedaż wzrosła w listopadzie o 1,4% r/r wobec 3,7% w październiku.

Czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku dynamiki sprzedaży był efekt statystyczny w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w listopadzie br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2013 r., podczas gdy październiku br. była ona taka sama jak w ubiegłym roku). Do wyhamowania wzrostu sprzedaży przyczynił się także rozkład dni świątecznych (w tym roku 1 listopada wypadł w sobotę, podczas gdy przed rokiem był to piątek), co ograniczyło sprzedaż samochodów (spadek rocznej dynamiki liczonej w cenach stałych z -0,5% r/r w październiku do -5,0% r/r) oraz sprzedaż dóbr w kategorii "pozostałe" (3,0% r/r wobec -6,3% r/r).

Świąteczne wydatki podbiją sprzedaż detaliczną w grudniu

Poprawiająca się stopniowo sytuacja na rynku pracy i związane z nią malejące - w percepcji pracowników - ryzyko utraty pracy wpływa korzystnie na skłonność gospodarstw domowych do konsumpcji. Znajduje to odzwierciedlenie w szybkim wzroście realnego funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw i wysokich odczytach wskaźników koniunktury konsumenckiej (obliczany przez GUS wyprzedzający wskaźnik koniunktury konsumenckiej osiągnął w listopadzie poziom najwyższy od września 2008 r.).

Jednocześnie dokonana przez RPP obniżka stóp procentowych w październiku przyczyniła się - poprzez zmniejszenie limitu oprocentowania wynikającego z tzw. ustawy antylichwiarskiej o 400 pb - do znacznego spadku oprocentowania kredytów konsumpcyjnych. Spadek ten oddziałuje w kierunku zwiększenia akcji kredytowej w tym segmencie rynku. Wymienione czynniki sprzyjają zwiększonym wydatkom świątecznym Polaków, które w naszej ocenie przyczynią się do zwiększenia rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej ogółem o ok. 0,7 pp. pomiędzy listopadem a grudniem. Jej wzrost będzie widoczny szczególnie w kategoriach "sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach" oraz "żywność, napoje i wyroby tytoniowe". Dodatkowym czynnikiem wspierającym wzrost sprzedaży będzie efekt statystyczny związany z korzystną różnicą w liczbie dni roboczych. W konsekwencji, oczekujemy, że liczona w cenach stałych dynamika sprzedaży w grudniu wyniesie ok. 3,0% r/r.

Dalszy spadek odsezonowanej stopy bezrobocia

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w listopadzie 11,4% wobec 11,3% w październiku. Szacujemy, że po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych stopa bezrobocia wyniosła w listopadzie 11,7%. Tym samym zmniejszyła się ona w porównaniu z październikiem o 0,2 pp. i osiągnęła najniższy poziom od października 2009 r. W najbliższych miesiącach oczekujemy dalszego umiarkowanego spadku stopy bezrobocia oczyszczonej z wpływu czynników sezonowych. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia liczby bezrobotnych będzie wzrost inwestycji przedsiębiorstw spowodowany potrzebą zwiększenia mocy produkcyjnych . W efekcie, relacja zgłaszanych nowych ofert pracy do liczby osób deklarowanych przez przedsiębiorstwa do zwolnienia utrzyma się na wysokim poziomie (w listopadzie br. wyniosła ona 3,2).

Dane o sprzedaży neutralne dla polityki pieniężnej

Mimo gorszych od oczekiwań danych o sprzedaży detalicznej w listopadzie nie zmieniamy naszej prognozy dynamiki konsumpcji prywatnej, która w IV kw. br. wzrośnie do 3,3% r/r z 3,2% r/r w III kw. Wsparciem dla naszej prognozy jest głębsza niż oczekiwaliśmy delfacja w listopadzie (por. Ze względu na przejściowy charakter czynników ograniczających sprzedaż uważamy, że dzisiejsze dane są neutralne dla naszego scenariusza zakładającego utrzymanie status quo w polityce monetarnej RPP do lipca 2016 r.

Jakub Borowski

Główny Ekonomista

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »