Reklama

Kiedy nie musisz zapłacić zaległej składki?

Niezapłacona należność z tytułu umowy ubezpieczenia OC samochodu, czyli np. składka na OC nie może być skutecznie dochodzona po upływie trzech lat od daty jej wymagalności.

Firmy zajmujące się windykacją należności częstokroć zwracają się do właścicieli pojazdów o zapłatę zaległych od kilku lat składek na ubezpieczenie samochodowe.

Przelew wierzytelności

Firmy, które zajmują się windykacją należności wchodzą we wszelkie prawa towarzystw ubezpieczeniowych na podstawie umowy cesji. Artykuł. 509 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest podstawą dochodzenia należności z tytułu zaległych składek przez firmy ubezpieczeniowe.

Reklama

Zgodnie z tą regulacją wierzyciel, czyli towarzystwo ubezpieczeniowe - może bez zgody dłużnika, tj. osoby zobowiązanej do zapłaty przenieść wierzytelność na osobę trzecią - firmę windykacyjną, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Razem z wierzytelnością na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nią prawa - w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Polisa ubezpieczenia OC

Każdy kto otrzymał wezwanie do zapłaty składki - w swoim interesie powinien najpierw sprawdzić, co stanowi podstawę takiego żądania. Aby to sprawdzić, można domagać się od firmy windykacyjnej informacji, w której zostanie podane której konkretnie umowy dotyczy składka i kiedy przypadał termin jej zapłaty. Takie działanie pozwoli ustalić, czy należność z tytułu polisy ubezpieczeniowej nie uległa już przedawnieniu.

Roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia są roszczeniami majątkowymi, zatem ulegają co do zasady przedawnieniu. Artykuł 819 § 1 kodeksu cywilnego stanowi o tym, że roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. Przepis ten ma charakter normy ius cogens, czyli normy bezwzględnie wiążącej, co skutkuje tym, iż strony nie mogą ani w umowie ubezpieczenia, ani w ogólnych warunkach ubezpieczenia wprowadzać odmiennych regulacji w zakresie przedawnienia roszczeń ubezpieczającego czy też uprawnionego w umowie ubezpieczenia.

Przerwanie terminu przedawnienia

Bieg terminu przedawnienia roszczenia o świadczenie do zakładu ubezpieczeń może zostać przerwany przy zaistnieniu okoliczności przewidzianych w art. 123 kodeksu cywilnego, czyli:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3) przez wszczęcie mediacji.

Ponadto, bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia. Skutkiem niezachowania formy pisemnej jest nierozpoczęcie się na nowo biegu terminu przedawnienia.

W związku z powyższym, jeśli nie doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia, a zaległość powstała po upływie trzech lat od wezwania firmy windykacyjnej można spać spokojnie. Składka uległa przedawnieniu i nie mam obowiązku jej płacić. W takiej sytuacji zarzut przedawnienia podniesiony w trakcie postępowania w sądzie będzie skutkował oddaleniem powództwa firmy windykacyjnej.

Dowiedz się więcej na temat: windykacja | ubezpieczenia | składka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »