Reklama

MF: 5 mld zł mniej z dywidend

MF obniżyło plan dochodów do budżetu w 2011 r. z tytułu dywidend i wpłat z zysku o prawie 5 mld zł - MF

MF obniżyło planowane dochody do budżetu państwa w 2011 roku z 8.500 mln zł, zapisanych w projekcie budżetu przyjętym przez rząd na początku września, do 3.590,5 mln zł - wynika z opublikowanego przez MF w poniedziałek uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej.

Reklama

"W 2011 r. dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz z wpłat z zysku prognozowane są w kwocie 3.590.500 tys. zł, tj. nominalnie o 15,0 proc. poniżej poziomu z 2010 r. Relacja tych dochodów do PKB wyniesie 0,2 proc." - napisano w uzasadnieniu do ustawy budżetowej.

Poniżej tabela z dochodami budżetu państwa z dywidend i wpłat z zysku na lata 2010 i 2011:

                      2010         2011
dywidendy i wpłaty z zysku (tys. zł)  4.223.500      3.590.500
dynamika nominalna             50,7        85,0
dynamika realna (proc.)          49,7        83,1
w relacji do PKB              0,3         0,2 

W projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok w zakresie środków krajowych zaplanowano dochody budżetu państwa na kwotę 273.300.662 tys. zł, wydatki budżetu państwa na kwotę nie większą niż 313.500.662 tys. zł, a deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 40.200.000 tys. zł.

W przyjętym przez rząd na początku września projekcie ustawy budżetowej planowano dochody na kwotę 273.270.289 tys. zł, wydatki na kwotę nie większą niż 313.470.289 tys. zł, zaś deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 40.200.000 tys. zł.

Dywidendy i wpłaty z zysku

Na dochody budżetu państwa z tytułu dywidend i wpłat z zysku składają się następujące pozycje:

- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,

- dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach.

MF szacuje, że w 2010 r. dochody budżetu państwa z dywidend i wpłat z zysku zostaną zrealizowane w wysokości 4.223.500 tys. zł, tj. na poziomie przyjętym do ustawy budżetowej na 2010 r.

Dochody budżetu państwa z dywidend i wpłat z zysku w latach 2009 - 2011 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie Jedn.  2009   2010    2011 
                       Prognoza
Dywidendy i wpłaty 
z zysku tys. zł   8.326.495 4.223.500 3.590.500 

Strategia Zarządzania Długiem zakłada utrzymanie 20-30 proc. długu w walutach obcych

Strategia Zarządzania Długiem na lata 2011-2014 zakłada utrzymanie poziomu 20-30 proc. długu w walutach obcych oraz osiągnięcie w horyzoncie strategii zapadalności długu krajowego na poziomie 4,5 roku.

"Podstawowym rynkiem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy. Oferta instrumentów na rynku krajowym będzie kształtowana tak, aby podaże w poszczególnych segmentach krzywej dochodowości nie powodowały nadmiernego wzrostu rentowności. W związku z zakładanym wysokim poziomem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w latach 2011-14, wciąż duża będzie rola środków pozyskiwanych na rynkach międzynarodowych w ich finansowaniu" - napisano w dokumencie.

W dokumencie napisano, że celem strategii jest osiągnięcie średniej zapadalności długu krajowego w wysokości co najmniej 4,5 lat w horyzoncie strategii oraz utrzymanie duration długu krajowego w przedziale 2,5-4,0 lat.

MF planuje także utrzymanie przedziału 20-30 proc. dopuszczalnego udziału długu nominowanego w walutach obcych w długu ogółem w okresie poprzedzającym wstąpienie do strefy euro, związane ze zwiększoną zmiennością kursów walutowych oraz potrzebą utrzymania elastycznego podejścia w zakresie zaciągania zobowiązań.

W tym MF zakłada utrzymanie w horyzoncie strategii efektywnego (tj. uwzględniającego transakcje pochodne) udziału euro, jako przyszłej waluty krajowej, w długu w walutach obcych na poziomie co najmniej 70 proc.

MF zakłada także możliwość oddzielenia zarządzania ryzykiem stopy procentowej od zarządzania ryzykiem refinansowania poprzez wykorzystanie obligacji o zmiennym oprocentowaniu, obligacji inflacyjnych oraz instrumentów pochodnych.

MF potwierdziło też, że zakłada wykorzystanie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych, w tym państwowych funduszy celowych, w zarządzaniu płynnością budżetu państwa.

- - - - -

W 2010-12 relacja długu do PKB blisko progu 55 proc. - strategia zarządzania długiem

W latach 2010-12 relacja długu do PKB będzie utrzymywać się blisko progu 55 proc. W latach 2013-2014 przewiduje się spadek tej relacji do poziomu 52,7 proc. - wynika z opublikowanej we wtorek Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-14. Potwierdziły się tym samym poniedziałkowe informacje PAP, że w perspektywie strategii dług nie przekroczy 55 proc. PKB.

"Przy przyjętych założeniach relacja państwowego długu publicznego do PKB będzie rosła, przekraczając próg 50 proc. w 2010 r. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przekroczenie progu 50 proc. w 2010 r. oznaczać będzie konieczność przyjęcia w ustawie budżetowej na 2012 r. nie wyższej relacji deficytu budżetowego do dochodów niż przyjęta w budżecie na 2011 r. Ograniczenie to będzie miało wpływ na poziom deficytów budżetowych w kolejnych latach" - napisano w dokumencie.

"W latach 2010-12 relacja długu do PKB będzie utrzymywać się blisko progu 55 proc. Oznacza to występowanie ryzyka przekroczenia tego progu i uruchomienia sankcji wynikających z ustawy o finansach publicznych. Z uwagi na znaczny udział długu w walutach obcych w długu SP duże znaczenie dla kształtowania się relacji będzie miał poziom kursu złotego na koniec poszczególnych lat" - dodano.

Zgodnie z dokumentem, w latach 2013-2014 przewiduje się spadek tej relacji do poziomu 52,7 proc.

"Spadkowi relacji państwowego długu publicznego do PKB towarzyszyć będzie wzrost relacji długu sektora general government do PKB do poziomu 57,8 proc. w 2012 r., a następnie jej stabilizacja. Przy przyjętych założeniach w horyzoncie Strategii nie wystąpi zagrożenie przekroczenia przez tę relację progu 60 proc. przewidzianego w Traktacie z Maastricht" - napisano.

"Wzrost kosztów obsługi długu SP będzie wynikać przede wszystkim z przyrostu długu, a ich relacja do PKB wzrośnie do 2,7 proc. w latach 2012-13 i obniży się do 2,6 proc. w 2014 r." - dodano.

             2010  2011  2012  2013 2014
Państwowy dług publiczny
w relacji do PKB (proc.) 53,2  54,2  54,3  53,7 52,7
Dług sektora general 
government w relacji 
do PKB (proc.)      55,4  57,1  57,8  57,6 57,6

- - - - -

Potrzeby pożyczkowe brutto w 2011 r. wyniosą 167,5 mld zł

Potrzeby pożyczkowe brutto budżetu państwa w 2011 roku wyniosą 167,53 mld zł wobec tegorocznych potrzeb pożyczkowych ocenianych na 193,52 mld zł - napisano w uzasadnieniu projektu budżetu na 2011 rok.

"(...) planowane w 2011 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 56.331,5 mln zł wobec 79.105,4 mln zł w 2010 r. Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto wg standardów międzynarodowych (suma potrzeb netto oraz przypadającego do spłaty zapadającego w 2011 r. długu z tytułu obligacji i kredytów pomniejszona o saldo bonów skarbowych) wynosi 135.515,8 mln zł wobec 158.615,0 mln zł w 2010 r. Jednocześnie planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto wg dotychczasowej metodologii (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu w 2011 r. całego długu) wynosi 167.534,2 mln zł wobec 193.521,2 mln zł w 2010 r." - napisano w uzasadnieniu do projektu budżetu przekazanego Radzie Ministrów.

Wcześniej rząd planował, że potrzeby pożyczkowe brutto budżetu państwa w 2011 roku wyniosą 171,5 mld zł wobec tegorocznych potrzeb pożyczkowych ocenianych na 193,7 mld zł.

W projekcie budżetu na 2011 rok, który na początku września został przyjęty przez rząd planowano, że w 2011 r. potrzeby pożyczkowe netto ukształtują się na poziomie 57.104,9 mln zł wobec 79.104,5 mln zł w 2010 r. Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto wg standardów międzynarodowych (suma potrzeb netto oraz przypadającego do spłaty zapadającego w 2011 r. długu z tytułu obligacji i kredytów pomniejszona o saldo bonów skarbowych) wynosił 138.500,6 mln zł wobec 155.589,1 mln zł w 2010 r.

Dowiedz się więcej na temat: relacja | dochody | PKB | skarbu | dywidenda | dług | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »