MF rozważa wprowadzenie modyfikacji w konstrukcji podatku od instytucji finansowych

MF rozważa wprowadzenie modyfikacji w konstrukcji podatku od instytucji finansowych - poinformował wiceminister finansów Wiesław Janczyk. Poziom krajowego długu rynkowego na koniec września 2016 r. wyniósł 569,6 mld zł wobec 513,4 mld zł na koniec 2015 r. - poinformowało wcześniej Ministerstwo Finansów.

- Chodzi o uśrednienie aktywów na wszystkie dni miesiąca, ewentualnie odniesienie się do stanu bilansowego końcowo-rocznego z roku ubiegłego - powiedział dziennikarzom Janczyk.

- Nie będzie to istotna zmiana, ale powinna jednak przynieść efekt w postaci zwiększenia wpływów z tego podatku - dodał.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że banki Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Citigroup oraz Commerzbank otrzymały mandat na zorganizowanie emisji 12 i 30-letnich obligacji nominowanych w euro.

- Zdecydowaliśmy się na emisję benchmarkową na rynku euro obligacji 12- i 30-letnich korzystając z dobrego klimatu na rynku, chcąc prefinansować przyszłoroczne potrzeby pożyczkowe oraz uniknąć niepokojów rynkowych m.in.: w związku z sytuacją w USA - powiedział PAP Nowak.

Reklama

Według agencji Bloomberg wstępny zakres cenowy transzy dwunastoletniej to mid-swap powiększony o około 55 punktów bazowych, a trzydziestoletniej - mid-swap powiększony o 120/125 punktów bazowych. Blooomberg pisze, że ostateczna wycena obligacji może być podana jeszcze we wtorek.

Według stanu na koniec września do wykupu w 2016 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 19,8 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Składają się na to obligacje hurtowe o wartości 15,2 mld zł, obligacje detaliczne o wartości 1,2 mld zł, bony skarbowe o wartości 1,7 mld zł oraz obligacje i kredyty na rynkach zagranicznych o wartości 1,6 mld zł.

Resort podał też, że według stanu na koniec września wartość środków do przekazania z budżetu na rynek do końca 2016 r. wynosi 22,8 mld zł.

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec września 2016 r. wyniósł łącznie 8.337,0 mln euro, czyli 35.949,1 mln zł - podało MF w komunikacie. Na koniec sierpnia 2016 r. stan ten wynosił łącznie 8.184,8 mln euro, czyli 35.649,1 mln zł.

Ministerstwo Finansów poinformowało także, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa we wrześniu dokonano płatności w walutach obcych: równowartość 89,6 mln EUR (387,3 mln PLN) w przypadku kapitału i równowartość 139,5 mln EUR (601,9 mln PLN) w przypadku odsetek.

.........................

Zwiększenie deficytu budżetu środków europejskich i potrzeb pożyczkowych netto o 9,0 mld zł nie musi oznaczać zwiększenia potrzeb pożyczkowych w stosunku do założonych w ustawie budżetowej na 2016 r. - podał ostatnio resort finansów.

"Zwiększenie deficytu budżetu środków europejskich i potrzeb pożyczkowych netto o 9,0 mld zł nie musi oznaczać zwiększenia potrzeb pożyczkowych w stosunku do założonych w ustawie budżetowej na 2016 r. (na poziomie 74,7 mld zł), na co wpływ będzie miała ostateczna realizacja dochodów i wydatków budżetu w 2016 r. i powiązany z tym stopień wykorzystania ustawowego limitu deficytu budżetowego" - napisano w odpowiedzi MF na pytanie o to, czy zwiększenie poziomu potrzeb pożyczkowych będzie wiązało się ze zwiększoną podażą SPW ze strony MF.

"Uruchomienie wypłat z tytułu dopłat bezpośrednich oznacza konieczność krótkookresowego zaangażowania środków budżetowych (zwrot środków z Komisji Europejskiej planowany jest na początku 2017 r.).

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2016-10-17 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 1,77 1,77 1,79 1,76 1,70 1,72
Polska 5-letnie 2,44 2,43 2,46 2,29 2,25 2,23
Polska 10-letnie 3,04 3,03 3,04 2,90 2,92 2,69
Węgry 3-letnie 1,35 1,36 1,31 1,38 1,41 1,69
Węgry 5-letnie 1,92 1,93 1,87 1,94 1,93 2,38
Węgry 10-letnie 2,99 3,00 2,94 2,98 2,78 3,27
Czechy 2-letnie -0,91 -0,89 -0,69 -0,76 -0,14 -0,18
Czechy 5-letnie -0,12 -0,13 -0,12 -0,28 0,03 -0,06
Czechy 10-letnie 0,34 0,32 0,34 0,27 0,41 0,60
Turcja 2-letnie 8,81 8,76 8,48 8,81 8,42 10,38
Turcja 5-letnie 9,26 9,29 9,00 9,24 8,74 10,27
Turcja 10-letnie 9,72 9,75 9,45 9,53 8,84 10,02
Irlandia 2-letnie -0,45 -0,45 -0,46 -0,36 -0,43 -0,16
Irlandia 5-letnie 0,00 0,06 -0,06 -0,03 0,04 0,71
Irlandia 10-letnie 0,50 0,50 0,49 0,49 0,46 1,14
Włochy 2-letnie -0,09 -0,08 -0,09 -0,05 -0,05 0,09
Włochy 5-letnie 0,35 0,35 0,36 0,32 0,31 0,68
Włochy 10-letnie 1,38 1,38 1,38 1,29 1,22 1,63
Portugalia 2-letnie 0,29 0,30 0,40 0,45 0,71 0,29
Portugalia 5-letnie 1,81 1,88 2,09 1,92 1,89 1,19
Portugalia 10-letnie 3,30 3,37 3,58 3,27 3,11 2,46
Hiszpania 2-letnie -0,22 -0,21 -0,21 -0,15 -0,12 0,08
Hiszpania 5-letnie 0,13 0,13 0,11 0,17 0,26 0,80
Hiszpania 10-letnie 1,13 1,12 1,02 1,07 1,17 1,80
Niemcy 2-letnie -0,66 -0,66 -0,67 -0,65 -0,66 -0,26
Niemcy 5-letnie -0,48 -0,49 -0,49 -0,49 -0,58 -0,04
Niemcy 10-letnie 0,06 0,04 0,02 0,02 -0,04 0,54
Francja 2-letnie -0,60 -0,61 -0,62 -0,60 -0,54 -0,20
Francja 5-letnie -0,35 -0,36 -0,36 -0,37 -0,38 0,16
Francja 10-letnie 0,34 0,33 0,32 0,32 0,19 0,91
Wielka Brytania 2-letnie 0,22 0,21 0,17 0,15 0,14 0,52
Wielka Brytania 5-letnie 0,46 0,41 0,36 0,31 0,37 1,12
Wielka Brytania 10-letnie 1,10 1,02 0,97 0,87 0,79 1,76
Japonia 2-letnie -0,27 -0,27 -0,27 -0,26 -0,33 0,01
Japonia 5-letnie -0,20 -0,20 -0,21 -0,20 -0,31 0,06
Japonia 10-letnie -0,05 -0,05 -0,06 -0,04 -0,23 0,32
USA 2-letnie 0,83 0,83 0,83 0,76 0,67 0,61
USA 5-letnie 1,28 1,29 1,26 1,20 1,10 1,35
USA 10-letnie 1,79 1,80 1,72 1,69 1,55 2,03

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

Polska: jednak luzowanie fiskalne w 2017 roku Zdaniem analityków ING Banku W ubiegłym tygodniu nastąpiła spora przecena (ponad 15pb) na środku krajowej krzywej (głównie 5 lat). Było to efektem przeceny na rynkach bazowych oraz spadku oczekiwań na obniżki stóp po kolejnymjastrzębim komentarzu RPP. - W tym tygodniu widzimy ryzyko dalszej przeceny krajowych obligacji z długiego końca o 3-4pb (a w razie większego umocnienia Bunda do wzrostu spreadu do niego). Ciężarem dla rynku jest duża podaż 10-latek (na ostatniej aukcji ponad 4 mld) i zbliżająca się spora aukcja MF (nawet 10mld). - Podobnie, jak w przypadku Bunda widzimy duże ryzyko przeceny krajowych obligacji w 4kw16 (głównie na długim końcu) po udanym roku dla funduszy rynków wschodzących. Na tle regionu popyt na POLGBs był umiarkowany, ale wobec dużej podaży MF pole do wzrostu dochodowości jest duże.

Luzowanie w 2017 r

Realizacja kosztownego programu 500+ sprawia wrażenie, że rząd prowadzi bardzo ekspansywną politykę fiskalną, stymulującą wzrost PKB (tj. wydatków konsumpcyjnych). Tymczasem budżet na 2017r. zakłada ograniczenie wydatków budżetowych w relacji do PKB, przede wszystkim w edukacji i tzw. rezerwach celowych. Tym samym, impuls fiskalny 500+ będzie mniejszy niż zakładano. - Planowane wydatki państwa na 2017 r. wzrosły o PLN16mld względem budżetu na 2016 r. 70% tej kwoty (PLN11.2mld) zostało przypisane zadaniom związanym z zabezpieczeniem społecznym. Wystarczy to na 500+ (dodatkowe PLN6mld) oraz na obniżenie wieku emerytalnego (przez 1 kwartał) i waloryzację emerytur. Ponadprzeciętny wzrost wydatków zaplanowano w obszarze polityki gospodarczej, szczególnie infrastruktury transportowej. Ewentualne przyspieszenie inwestycji unijnych zostało więc zabezpieczone. Program darmowych leków dla seniorów znajduje pokrycie w wydatkach NFZ, które mają wzrosnąć o 6,5% r/r. Wymaga to dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy. W budżecie nie widać natomiast finansowania programu Mieszkanie+. Wzrost wydatków na obronę narodową nie przyspiesza r/r i odzwierciedla zobowiązania związane z członkostwem w NATO. - Oszczędności budżetowe zostały poczynione przede wszystkim w obszarze edukacji, gdzie wydatki pozostały bez zmian, mimo planowanej reformy systemu szkolnego oraz rosnącej liczby dzieci na wczesnych etapach edukacji. Ważnym źródłem względnych oszczędności będzie administracja publiczna, w tymograniczenie rezerw celowych oraz kosztów obsługi długu. - O ile programy socjalne rządu wydają się mieć zabezpieczone finansowanie w budżecie, o tyle nie widać w nim środków na tzw. program Morawieckiego.

Wzrost roli BGK

Dominującą rolę w finansowaniu Planu Morawieckiego oraz programu Mieszkanie+ mają odgrywać środki europejskie, oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Ten ostatni, od 2013 r., w wyniku powołania Programu Inwestycje Polskie, odgrywa coraz większą rolę w polityce gospodarczej. Wartość inwestycji zrealizowanych w ramach Programu wyniosła niespełna PLN30 mld. Zgodnie z Planem Morawieckiego, BGK ma poszerzyć swoją działalność o finansowanie ekspansji zagranicznej polskich firm (bez wskazania budżetu) oraz wsparciu rozwoju MŚP (PLN7,5mld w postaci gwarancji). Zespół analiz makroekonomicznych ING Banku
PAP/INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »