Minister który ma najwięcej dla nas do zaoferowania!

Uproszczenie procedur administracyjnych i poprawę jakości usług urzędników - zapowiedział szef MAC Michał Boni. Ma to być realizacja idei przyjaznego obywatelom "państwa optimum". Dziś jesteśmy między państwem maksimum a minimum, ale niekoniecznie w dobrym miejscu - mówił.

W czwartek szef MAC, w ramach cyklu konferencji ministrów po tzw. drugim expose premiera Donalda Tuska, podsumował też dotychczasowe działania swego resortu. Minister administracji i cyfryzacji mówił, że "Polska jest dziś prawdopodobnie między państwem maksimum a państwem minimum, ale niekoniecznie w dobrym miejscu". Przedstawił plan, który ma doprowadzić Polskę do stanu "państwa optymalnego", czyli dostosowanego do obywatela, a nie takiego, do którego obywatel musi się dostosować.

Szef MAC tłumaczył, że w "państwie optimum" jest tyle regulacji, ile naprawdę potrzeba dla życia instytucji, służenia obywatelom i rozwoju biznesu. "To jest takie państwo, w którym mamy tylko tyle interwencji, ile potrzeba dla rozwoju i inwestycji" - dodał.

Reklama

Jak mówił, w "państwie optimum" urzędnicy nie będą mogli opóźniać rozpatrywania wniosków, bo będą one widoczne online. Nie będą też mogli odmawiać realizacji wniosków o nowe dokumenty w trybie przyspieszonym, w sytuacjach nagłych, gdy obywatel ich potrzebuje, a także odmawiać przyjmowania dokumentów online i dodawać nowych wymagań, gdyż wszystkie formularze zostaną wystandaryzowane.

Zapowiedział, że w ciągu pół roku MAC przejrzy procedury w usługach administracyjnych. Efektem będą zmiany legislacyjne i organizacyjne zmierzające do tego, by od 1 stycznia 2014 roku uruchomić nowy model świadczenia usług administracyjnych. Celem jest - zaznaczył szef MAC - skrócenie czasu załatwiania spraw, tam gdzie to możliwe z na przykład 30 do 7 dni.

Minister zapowiedział ponadto, że w ramach realizacji idei "państwa optimum", powstaną: Zespół ds. Uproszczenia Procedur Administracyjnych, Centrum Tworzenia Standardów Jakości Usług oraz Forum Partnerów Sieci.

"Chcę powołać Zespół ds. Uproszczenia Procedur Administracyjnych z udziałem Rządowego Centrum Legislacji, z udziałem ministra sprawiedliwości, pracy i polityki społecznej, zdrowia, finansów, wszędzie tam, gdzie usługi administracyjne są istotne i można by myśleć o uproszczeniu ich procedur" - mówił szef MAC.

Centrum Tworzenia Standardów Jakości Usług, według Boniego, ma się zajmować wdrażaniem standardów jakości usług, które mają obowiązywać nie tylko służbę cywilną, ale całą administrację. Opowiedział się też za powołaniem nieformalnego zespołu rzeczników, który co miesiąc monitorowałby sprawy obywateli; ma on zacząć działać w listopadzie.

"Dzieje się wiele spraw, obywatele narzekają, piszą listy do Rzecznika Praw Obywatelskich, do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do Rzecznika Praw Dziecka, Praw Pacjenta, Ubezpieczonych. Uznałem za ważne i zaprosiłem do współpracy, uzyskując zgodę od wszystkich partnerów, żeby raz na miesiąc spotykał się taki zespół monitorujący, tak żeby nie czekać tygodniami na przepływ papierów" - podkreślił.

Narzędziem budowania "państwa optimum" - mówił Boni - będzie zaaprobowany już Program Operacyjny Polska Cyfrowa, w ramach którego do 2020 roku z funduszy prywatnych i państwowych wydane ma zostać 25-30 mld zł, głównie na inwestycje zwiększające dostęp obywateli do sieci szerokopasmowej.

Minister podkreślił, że stanie się tak przez uwolnienie pasm radiowych 800 i 1800 Mhz, co według szacunków może wygenerować inwestycje na poziomie około 6 mld złotych rocznie. Według MAC inwestycje w dostęp do sieci zaowocują łącznie 4 proc. wzrostem PKB w latach 2014-2020.

Elementem programu Polska Cyfrowa jest też program "cyfrowa szkoła", który - zaznaczył Boni - nie oznacza tylko cyfrowych podręczników i elektronicznych pomocy dydaktycznych dofinansowanych przez rząd, ale także nowe umiejętności nauczycieli i "e-zasoby edukacyjne". Według ministra w trzecim kwartale 2013 r. zaczną być wdrażane wnioski z pilotażu projektu Cyfrowa Szkoła, a sam projekt zostanie uruchomiony w 2014 r.

Boni przypomniał o odblokowaniu ponad 3 mld 300 mln zł z programu Innowacyjna Gospodarka. Ma to umożliwić - jak powiedział minister - realizację 26 projektów w ramach programu e-administracja. Dotyczą one m.in. wprowadzenia e-podatków, możliwości założenia działalności gospodarczej online, odpisów z KRS, dostępu do ksiąg hipotecznych w internecie. "Nieodblokowanie tych środków sprawiłoby, że te projekty zostałyby zapewne skasowane" - zaznaczył minister.

Boni wyraził też przekonanie, że w ramach "państwa optimum" samorządy powinny mieć większą swobodę organizacyjną, wtedy - zaznaczył - będą mogły rozwijać usługi dla obywateli. Jego zdaniem ok. 80 tys. instytucji samorządowych potrzebuje: elektronicznych skrzynek podawczych, jednolitych formularzy usług, wejścia w Ogólnopolską Sieć Administracji Publicznej (OSAP), a także profesjonalnej pomocy informatyków.

"Musimy uporządkować model finansowania i strukturę organizacyjną samorządów oraz w dalszym ciągu rozwijać sieć dróg lokalnych" - dodał Boni. Minister poruszył także kwestię aktywności MAC w pozostałych dziedzinach, które leżą w kompetencjach resortu.

Zapowiedział, że będzie namawiać Kościoły do podpisania porozumienia ramowego ws. odpisu podatkowego. Jego zdaniem sprawą jego wysokości powinien zająć się parlament. Rząd proponuje likwidację Funduszu Kościelnego i wprowadzenie w zamian możliwości odpisu 0,3 proc. podatku dochodowego na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych.

"W nowoczesnym państwie, w którym powinna obowiązywać przyjazna odrębność między państwem a różnego rodzaju Kościołami, przyjazna w sensie szacunku dla wyborów duchowych obywateli, nie ma żadnego powodu, aby finansować np. składki ubezpieczeniowe i zdrowotne (księży - PAP). Stąd wycofujemy się z Funduszu Kościelnego i mówimy o odpisie (od podatku), czyli o decyzjach obywatelskich" - podkreślił Boni.

Boni chce również do 2014 r. wprowadzić kartę ubezpieczenia zdrowotnego i w pełni wdrożyć numer 112, umożliwiający wzywanie pomocy. W przyszłości - powiedział - uruchomiony zostanie ponadto nowy projekt informowania przez władze publiczne konkretnych osób o zagrożeniu albo umożliwiający szybkie współorganizowanie pomocy np. MMS "zaginęło dziecko, to jego zdjęcie".

"Od 2014 roku chcemy wprowadzić kartę ubezpieczenia zdrowotnego, w takiej formule, w której z jednej strony będzie karta ubezpieczenia społecznego, jeden terminal i karta specjalisty medycznego" - powiedział. Szef MAC przypomniał, że od 1 stycznia 2013 r. za pomocą numeru PESEL będzie możliwa weryfikacja ubezpieczenia zdrowotnego w przychodniach i szpitalach.

Szef MAC mówił także o nowych przepisach o zbiórkach publicznych; projekt ustawy we wrześniu trafił do konsultacji społecznych. Według Boniego ustawa zacznie obowiązywać w marcu przyszłego roku. "Nie chcemy, aby władze publiczne, rząd, administracja wydawała zgodę na zbiórkę publiczną, tylko aby przyjmowała zgłoszenie" - wyjaśnił. "Jesteśmy gotowi do szybkiego wdrażania tego projektu" - zapewnił.

Boni zapowiedział, że w połowie 2013 r. ruszy Centralne Repozytorium Informacji Publicznej, a projekt ustawy o otwartych zasobach będzie konsultowany na przełomie 2012 i 2013 r. Jak dodał, MAC pracuje też nad nowoczesnym modelem konsultacji online. Ma zostać w pełni wdrożony w 2015 r. "Myślę, że konsultacje online są najlepszym narzędziem przeciwdziałania korupcji, bo każdy akt legislacyjny jest wystawiony do publicznego oglądu" - ocenił Boni.

Stworzenie repozytorium, czyli zasobów, za pomocą których administracja miałaby udostępniać dane ważne dla rozwoju innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego, przewidziano w uchwalonej w sierpniu 2011 r. nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, autorstwa ówczesnego MSWiA. Przepisy dotyczące centralnego repozytorium weszły w życie 29 września br.

Do informacji, które powinny znaleźć się w tym zbiorze, resort zaliczał w szczególności: dane geograficzne, demograficzne, wyniki wyborów, dane o produkcji i zużyciu energii, informacje budżetowe i podatkowe, dotyczące działalności gospodarczej, ochrony i zanieczyszczenia środowiska, zdrowotne, prawne oraz edukacyjne. Ci, którzy chcieli wykorzystać tego typu dane dla własnych celów, mieli je znaleźć w jednym centralnym zasobie.

Szef MAC przedstawił także kalendarium realizacji poszczególnych projektów. Zgodnie z nim m.in. od 1 stycznia 2013 r. zacznie obowiązywać Prawo Pocztowe, zakładające liberalizację rynku usług pocztowych.

Według kalendarium w pierwszych miesiącach 2013 zacznie działać automatyczne przesyłania informacji Krajowego Rejestru Karnego do Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto zgodnie z założeniami MAC, w drugim kwartale 2013 r. wejdzie w życie ustawa o informatyzacji, a do końca 2013 zmiany i przygotowanie ePUAPu do nowych funkcji. Zgodnie przedstawionym przez szefa MAC kalendarium do końca lipca 2013 r. zostanie w pełni wdrożony projekt naziemnej telewizji cyfrowej.

Od 1 stycznia 2015 r. zacznie działać Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zdarzeniami, pokazujący zagrożenia związane m.in. z ochroną przeciwpowodziową. "Będzie zawierał m.in. analizy dot. poziomu wody w stosunku do wysokości wałów. Teraz taka informacja jest dostępna na 12 h przed nadejściem fali przeciwpowodziowej, po uruchomieniu systemu informacja taka będzie dostępna na 72 h" - powiedział Boni.

Podsumowując dotychczasowe działania swego resortu, Boni mówił m.in., że MAC m.in. koordynowało wspólnie z MSW zarządzanie kryzysowe podczas usuwania skutków gradobicia i burz latem, gdy zniszczonych zostało blisko 10 tys. domów i ponad 1 tys. dróg. Minister podkreślił, że szybko wypłacano zasiłki rodzinom potrzebującym pomocy. Boni zwrócił uwagę, że od 8 września MAC ma pełną kompetencję w dziedzinie zarządzania kryzysowego.

Szef MAC zapewnił też, że wyciągnął lekcję z "zamieszania" wokół porozumienia ACTA.

Boni przypomniał także, że niedawno Sejm uchwalił pakiet telekomunikacyjny, dzięki czemu udało się uniknąć kar za niewdrożenie unijnych dyrektyw. Zmiany mają rozszerzyć uprawnienia abonentów i użytkowników, wzmocnić ochronę danych osobowych oraz zwiększyć konkurencyjność w zakresie usług telekomunikacyjnych.

Minister powtórzył ponadto, że pierwsze wyłączenie telewizyjnego sygnału analogowego nastąpi 7 listopada w woj. lubuskim. "Pracujemy nad tym, aby telewizja cyfrowa była dostępna w całym kraju" - dodał. Zapowiedział, że na zwiększenie zasięgu telewizji cyfrowej, m.in. w rejonach górskich, przeznaczone zostanie 31 mln zł - w 2013 r. telewizja cyfrowa ma być dostępna w takim samym stopniu jak dziś analogowa.

Boni stwierdził też, że dzięki cyfryzacji telewizji szerzej dostępna będzie misyjna oferta telewizji publicznej.

- Dzisiaj TVP Kultura, a tam jest prawdziwa misja, jest odbierana przez bardzo nieznaczny krąg odbiorców. Sygnał cyfrowy spowoduje, że TVP Kultura będzie dostępna wszędzie i oby się TVP Kultura rozwijała. Może powstanie TVP Edukacja, jest już TVP Historia i tak samo będzie dostępna wszędzie. Tam jest prawdziwe miejsce dla misji publicznej, realizowanej w telewizji - powiedział Boni.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »