Reklama

Mirosław Koziura odwołany ze stanowiska prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Premier Beata Szydło odwołała Mirosława Koziurę ze stanowiska prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) w Katowicach. Do czasu powołania jego następcy obowiązki prezesa będzie pełnić dotychczasowy wiceprezes Piotr Wojtacha - podał w czwartek Urząd.

Na stanowisku pozostał drugi z wiceprezesów WUG Wojciech Magiera. Zgodnie z przepisami, prezesa Urzędu powołuje i odwołuje premier, natomiast obsada stanowisk wiceprezesów jest domeną ministra energii.

Wyższy Urząd Górniczy od ubiegłego roku podlega nadzorowi Ministerstwa Energii; wcześniej nadzór górniczy był podległy ministrowi środowiska.

WUG, kojarzony głównie z kopalniami węgla kamiennego, nadzoruje całość spraw związanych z górnictwem i kopalnictwem w Polsce. Oprócz kopalń węgla kamiennego, rud miedzi, rud cynku i ołowiu oraz soli, są to m.in. kopalnie odkrywkowe i otworowe - w sumie w Polsce działa ponad 7 tys. zakładów górniczych zatrudniających ok. 200 tys. pracowników; niespełna 40 z nich to zakłady podziemne.

Reklama

W czwartkowym komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej WUG nie podano przyczyn odwołania prezesa ani procedury wybory jego następcy; dotychczas stanowisko szefa nadzoru górniczego było obsadzane w drodze konkursu.

Oprócz WUG nadzór górniczy tworzy 11 okręgowych urzędów górniczych i jeden urząd specjalistyczny. Nadzór górniczy zajmuje się nie tylko sprawami bezpieczeństwa w przemyśle wydobywczym, ale nadzoruje całość spraw związanych z eksploatacją kopalin w Polsce, również pod względem technicznym. Urzędy górnicze zatwierdzają plany ruchu kopalń, mogą też zatrzymywać nieprawidłowo prowadzone roboty czy wadliwe maszyny i karać za nieprzestrzeganie przepisów.

Mirosław Koziura kierował w Urzędem przez ponad dwa lata - gdy w końcu lutego 2014 r. ówczesny prezes WUG Piotr Litwa został wojewodą śląskim, Koziura zaczął pełnić jego obowiązki. Ponad trzy miesiące później, w czerwcu, otrzymał nominację na prezesa WUG. W konkursie na nowego prezesa startowało wówczas trzech kandydatów, z których ówczesny minister środowiska Maciej Grabowski rekomendował premierowi Donaldowi Tuskowi właśnie Koziurę.

63-letni Mirosław Koziura jest absolwentem Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera górnika. W latach 1978-1985 pracował jako przedstawiciel dozoru w kopalniach Niwka-Modrzejów, Wesoła oraz Generał Zawadzki, następnie był zatrudniony Okręgowym Urzędzie Górniczym w Sosnowcu. Z WUG jest związany od 1995 r.; od 2008 r. był wiceprezesem tego urzędu.

Wśród priorytetów działania WUG Koziura wymieniał przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Z danych Urzędu wynika, że ubiegły rok należał do najbezpieczniejszych w tej branży od lat. Od 2007 r. ogólna liczba wypadków w górnictwie zmniejszyła się o ok. 33 proc., w tym w kopalniach węgla kamiennego o ponad 28 proc. W 2015 r. odnotowano znaczne zmniejszenie liczby wypadków we wszystkich kategoriach, w tym wypadkowości śmiertelnej i ciężkiej o połowę w odniesieniu do poprzedniego roku.

W ubiegłym roku blisko 1,9 tys. razy inspektorzy nadzoru górniczego zatrzymywali wadliwie prowadzone roboty lub niesprawne urządzenia w kopalniach. Kwota mandatów za nieprawidłowości przekroczyła pół miliona zł.

W ubiegłym roku w polskim górnictwie doszło do 2158 rozmaitych wypadków, w których 19 górników zginęło, a 12 odniosło ciężkie obrażenia. Tradycyjnie najwięcej wypadków było w kopalniach węgla kamiennego.

W ciągu minionych pięciu lat (do końca 2015 r.) w górnictwie odnotowano w sumie 12.767 wypadków, z czego 77,7 proc. w kopalniach węgla kamiennego, 16,1 proc. w kopalniach rud miedzi, 3,1 proc. w kopalniach odkrywkowych oraz 1,2 proc. w kopalniach otworowych i przedsiębiorstwach wykonujących roboty geologiczne.

Odwołani przez PiS

20.11. Leszek Świętochowski odwołany z funkcji prezesa ANR. Prezesem Waldemar Humięcki. 27.11. Andrzej Gross odwołany z funkcji prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. P.o. prezesa został Daniel Obajtek. 30.11. Jakub Karnowski zrezygnował z funkcji prezesa Grupy PKP. 11.12. Bogusław Kowalski został nowym prezesem. 13.12. zrezygnował. Od 14.12. obowiązki prezesa pełnił Mirosław Pawłowski. 07.04 Pawłowski został prezesem grupy. 3.12. Paweł Tamborski zrezygnował z prezesury GPW. 12.01. Nową prezes została Małgorzata Zaleska. 7.12. Andrzej Tersa odwołany z prezesury Energi. Prezesem został Dariusz Kaśków; funkcję zacznie pełnić 4 stycznia 2016 r. (decyzja z 29.12.) 7.12. Krzysztof Zamasz odwołany z prezesury Enei. Prezesem został Mirosław Kowalik; funkcję zacznie pełnić od 7 stycznia 2016 r. (decyzja z 30.12.) 8.12. Artur Brzóska odwołany z funkcji prezesa KRUS. W jego miejsce p.o. Janina Pszczółkowska. 8.12. Radosław Szatkowski odwołany z prezesury ARR. W jego miejsce pełniła obowiązki Anna Gut. 16.02.16 prezesem został Łukasz Hołubowski. 8 12. Andrzej Klesyk odszedł na prośbę ministra skarbu z prezesury PZU. Dariusz Krzewina p.o. prezesa. 8. 12. Jerzy Kurella odwołany z funkcji prezesa Tauronu. Remigiusz Nowakowski prezesem. 11.12. Mariusz Zawisza odwołany z prezesury PGNiG. Piotr Woźniak p.o. prezesa. 10.2. Piotr Woźniak został prezesem spółki. 14.12. Adam Purwin zrezygnował z funkcji prezesa PKP Cargo. Maciej Libiszewski został nowym prezesem 19.01. 14.12. Andrzej Filip Wojciechowski złożył rezygnację z prezesury PKP PLK, 29.01 Antoni Jasiński został delegowany przez radę nadzorczą do pełnienia funkcji prezesa zarządu. 30.03. prezesem został Ireneusz Merchel. 16.12. Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, złożył dymisję. Zastąpił go Jacek Szer. 16.12. Dariusz Jacek Krawiec odwołany z funkcji prezesa PKN Orlen. Nowym szefem koncernu został Wojciech Jasiński. 31.12. Jan Chadam, prezes Gaz-System podał się do dymisji, nowym prezesem został Tomasz Stępień. 31.12. Odwołano Henryka Majchrzaka z PSE, nowym prezesem mianowano Eryka Kłossowskiego. 07.01.16 Odwołano Marcina Moskalewicza z funkcji prezesa PERN i powołało na to stanowisko Igora Wasilewskiego. 15.01.16 Michał Kaczmarzyk zrezygnował z funkcji dyrektora PPL i dyrektora Lotniska Chopina w Warszawie. W to miejsce powołano Mariusza Szpikowskiego. 18.01.16 Bożena Lublińska-Kasprzak przestała być prezesem PARP. 04.04.16 Patrycja Klarecka została prezesem Agencji. 19.01.16 Dariusz Krzewina przestał pełnić obowiązki prezesa PZU. Nowym prezesem mianowano Michała Krupińskiego. Zgodę KNF uzyskał 24.05.16. 19.01.16 Iwona Hickiewicz złożyła dymisję z funkcji Głównego Inspektora Pracy. 04.02.16 Roman Giedrojć został powołany na to stanowisko. 21.01.16 Adam Jasser odwołany z funkcji prezesa UOKiK. Będzie pełnić obowiązki do czasu wyboru nowego prezesa. 22.01.16 Kajetan d'Obyrn został odwołany z funkcji prezesa kopalni soli w Wieliczce. Zastąpił go Zbigniew Zarębski. 26.01.16 Nikodem Bończa-Tomaszewski odwołany z funkcji dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki. 26.01.16 Odwołano Jerzego Jóźkowiaka, prezesa Poczty Polskiej. W jego miejsce powołano Marka Chibowskiego. 03.02.16 Odwołano Herberta Wirtha, prezesa KGHM. W jego miejsce powołano Krzysztofa Skórę. 15.02.16 Tadeusz Kłos przestał kierować Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zastąpił go Andrzej Chodkowski. 16.02.16 Dariusz Daniluk został odwołany ze stanowiska prezesa Banku Ochrony Środowiska. Jego miejsce zajął Sławomir Zawadzki. 19.02.16 Paweł Jarczewski został odwołany z funkcji prezesa Grupy Azoty. W jego miejsce powołano Mariusza Bobera. 19.02.16 Marek Trela został odwołany z funkcji szefa Stadniny Koni w Janowie, zastąpił go Marek Skomorowski; Jerzy Białobok odwołany z funkcji prezesa stadniny w Michałowie, Anna Stojanowska z funkcji inspektora ds. hodowli koni ANR. 24.02.16 Krzysztof Sędzikowski odwołany z funkcji prezesa Kompanii Węglowej. Na okres trzech miesięcy obowiązki prezesa spółki przejął członek rady nadzorczej Tomasz Rogala. 02.03.16 Marek Woszczyk zrezygnował z prezesury PGE (z dniem 30 marca 2016 r.). 23 marca poinformowano, że 31 marca funkcję obejmie Henryk Baranowski. 03.03.16 Rada Nadzorcza Banku Gospodarstwa Krajowego odwołała ze stanowiska z dniem 8 marca br. prezesa Dariusza Kacprzyka i na jego miejsce wybrała Mirosława Panka. 09.03.16 Jacek Leonkiewicz zrezygnował z kierowania PKP Intercity. 10.03.16 Marek Chraniuk został prezesem firmy. 11.03.16 Tomasz Pasikowski zrezygnował z funkcji prezesa Przewozów Regionalnych. Od 18.03.16 Krzysztof Mamiński p.o. prezesa. 24.03.16 Rada nadzorcza Bogdanki odwołała z zarządu spółki z dniem 31 marca prezesa Zbigniewa Stopę. Nowym prezesem został Krzysztof Szlaga. 06.04.16 Rada nadzorcza odwołała prezes Morskiego Portu Gdańsk Dorotę Raben. Udziałowiec portu - gmina Gdańsk - był przeciwny. 10.05.16 Łukasz Greinke został nowym prezesem. 13.04.16 Paweł Olechnowicz został odwołany przez nadzór z funkcji prezesa Lotosu. Obowiązki pełni Robert Pietryszyn, 13 maja został pełnoetatowym prezesem. 20.04.16 Jan Pamuła złożył rezygnację ze stanowiska prezesa Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice. Jego następcą został Radosław Włoszek. 23.05.16 Sławomir Majman został odwołany z prezesury PAIiIZ. Obowiązki pełni Bartłomiej Pawlak. 02.06.16 Mirosław Koziura został odwołany ze stanowiska prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Piotr Wojtacha pełni obowiązki prezesa. (INTERIA)

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »