Reklama

NBP chce rozgraniczyć zadania zw. z realizacją BCI i utrzymaniem stabilności systemu

NBP w planowanej nowelizacji ustawy o NBP proponuje wprowadzenie zmian o charakterze technicznym i porządkującym, mając na uwadze światową tendencję do rozgraniczania zadań związanych z realizacją celu inflacyjnego i utrzymaniem stabilności systemu finansowego, a także rosnącą rolą polityki makroostrożnościowej.

Biuro Prasowe NBP w odpowiedzi na prośbę PAP o doprecyzowanie stanowiska NBP w sprawie projektu założeń do planowanej nowelizacji ustawy o NBP i propozycji NBP odnośnie sformalizowanego wyodrębnienia instrumentów na rzecz zapewnienia stabilności krajowego systemu finansowego od instrumentów polityki pieniężnej wskazuje, że zgodnie z Ustawą podstawowym celem NBP jest zapewnienie stabilnego poziomu cen, który przez RPP jest realizowany w ramach strategii bezpośredniego celu inflacyjnego, zaś podstawowym narzędziem realizacji tego celu - zgodnie z założeniami polityki pieniężnej - jest krótkoterminowa stopa referencyjna NBP.

Reklama

"Ustawa o NBP nakłada na bank centralny także obowiązek działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego. Taka dwoistość celów staje się coraz bardziej powszechna - charakteryzuje coraz większą grupę banków centralnych na całym świecie. Obecnie można zauważyć także tendencję do rozgraniczania zadań związanych z realizacją celu inflacyjnego oraz z utrzymaniem stabilności systemu finansowego" - napisano w odpowiedzi.

"Coraz większe znaczenie zyskuje także polityka makroostrożnościowa (macroprudential) mająca na celu stabilizowanie dłuższych cykli finansowych. Praktyką światową jest, że dominującą rolę w instytucjach sprawujących nadzór makroostrożnościowy odgrywają banki centralne. W kierunku tym idą także zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB). W Polsce zalecenia te powinny być uwzględnione w zapisach ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym" - dodano.

Biuro Prasowe NBP wyjaśnia, że zmiana zaproponowana przez NBP ma więc charakter techniczny i porządkujący, a każde z wyżej wymienionych zadań wymaga stosowania odpowiednich instrumentów:

- realizacji celu inflacyjnego sprzyja utrzymywanie krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych na odpowiednim poziomie. NBP kształtuje poziom owych stóp poprzez operacje otwartego rynku, determinujących warunki płynnościowe w całym sektorze bankowym i parametryzowanych przez podstawowy instrument polityki pieniężnej - stopę referencyjną ustalaną przez RPP,

- zapewnienie stabilności sektora finansowego może wymagać stosowania specyficznych instrumentów, takich jak wspomnianego w stanowisku NBP udzielania kredytów w celach stabilnościowych: bankom oraz innym podmiotom objętym nadzorem KNF. Doprecyzowanie w ustawie ram przedmiotowych instrumentów wymaga także precyzyjnego określenia kompetencji decyzyjnych związanych z zapewnieniem stabilności sektora finansowego,

- podobnie kwestie kompetencji oraz instrumentów polityki makroostrożnościowej powinny zostać określone w ustawie o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym.

ZMIANA USTAWY O NBP - STANOWISKO NBP

W swoim stanowisku do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 sierpnia 2013 r. NBP zaproponował sformalizowane wyodrębnienie instrumentów na rzecz zapewnienia stabilności krajowego systemu finansowego od instrumentów polityki pieniężnej.

Powołując się na doświadczenia międzynarodowe NBP wskazuje w swoim stanowisku, że polityka stabilnościowa banków centralnych stanowiła istotny element strategii wyjścia z kryzysu, w związku z czym szczególnie istotne jest wyposażenie banku centralnego w odpowiednie instrumenty prawne pozwalające na elastyczne reagowanie uwzględniające bieżące warunki w systemie finansowym i gospodarce, zarówno jeżeli chodzi o rodzaj stosowanych instrumentów, jak i zakres podmiotów kwalifikowanych do operacji z bankiem centralnym.

Według NBP zmiany do ustawy realizujące to zamierzenie powinny polegać na: uporządkowaniu instrumentarium NBP poprzez wprowadzenie rozróżnienia instrumentów polityki pieniężnej od instrumentów działających na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego; umieszczenie odrębnego przepisu wskazującego na możliwość udzielania przez NBP kredytów w celach stabilnościowych bankom oraz innym podmiotom objętym nadzorem na rynkiem finansowym (nadzorem KNF); dodania przepisu umożliwiającego NBP udostępnianie środków w ciągu dnia operacyjnego podmiotom objętym nadzorem KNF uczestniczącym w systemach płatności prowadzonych przez NBP, służące realizacji zobowiązań związanych z tym uczestnictwem; doprecyzowanie zakresu kompetencji zarządu NBP o ustalanie wysokości stóp procentowych, opłat lub prowizji z tytułu kredytów służących realizacji zadań stabilnościowych.

Dowiedz się więcej na temat: Interwencja | NBP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »