Reklama

NBP: W średnim okresie CPI zbliży się do celu NBP

Narodowy Bank Polski ogłosił projekcję inflacji i PKB na najbliższe 3 lata. Z danych wynika, że dynamika PKB w 2013 roku obniży się do 2,1 procent, a w 2014 roku przyspieszy do około 3 procent. Na podobnym do obecnego poziomie utrzyma się też inflacja. W 2012 roku ma ona utrzymać się na poziomie około 4 procent.

Z projekcji wynika, że dynamika PKB w 2013 r. obniży się do 2,1 proc., a w 2014 r. przyspieszy do ok. 3 proc. Z dokumentu wynika, że kurs złotego kształtuje się obecnie poniżej poziomu określonego przez czynniki fundamentalne i w horyzoncie projekcji powinien się stopniowo umacniać, zbliżając się do poziomu równowagi.

Reklama

Jacek Kotłowski zastępca dyrektora Instytutu Ekonomicznego wyjaśnia, że inflacja w najbliższym czasie osiągnie około 3,9 procent. Dodaje, będzie ona spadać wraz ze spowolnieniem gospodarczym, umocnieniem złotego i w związku z niskimi cenami surowców. Zdaniem Kotłowskiego w przyszłym roku inflacja może spaść nawet poniżej celu inflacyjnego NBP wyznaczonego na poziomie 2,7 procent.

W 2014 inflacja ma według prognoz spaść do poziomu 1,8 procent. W odniesieniu do PKB najbliższa prognoza nie jest optymistyczna. W tym roku wzrost produktu krajowego brutto ma kształtować się na poziomie zbliżonym do trzech procent, natomiast w przyszłym roku, jak wyjaśnia Jacek Kotłowski, dynamika wzrostu będzie niższa. Prognozowane przez ekspertów lekkie ożywienie gospodarki w 2014 wynika ze spodziewanej poprawy na rynkach światowych, zwłaszcza lepszej sytuacji gospodarek wschodzących i zwiększonej elastyczności gospodarki amerykańskiej.

Oczekiwany wpływ obniżki VAT na wskaźnik CPI w 2014 roku jest szacowany na ok. 0,3-0,4 pkt. proc. - poinformował w poniedziałek Jacek Kotłowski, zastępca dyrektora generalnego Instytut Ekonomicznego NBP.

"Oczekiwany wpływ obniżki VAT na wskaźnik CPI w 2014 roku szacujemy na ok. 0,3-0,4 pkt. proc." - powiedział Kotłowski podczas prezentacji lipcowej projekcji inflacji NBP.

W raporcie

"(...) dynamika CPI utrzymywać się będzie w 2012 r. na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego (3,9 proc. rdr). Relatywnie wysoki poziom inflacji CPI w bieżącym roku będzie wypadkową osłabienia złotego w ostatnich miesiącach oraz czynników o charakterze regulacyjnym (wzrost akcyzy na olej napędowy, wzrost stawki rentowej, polityka URE), przy umiarkowanej presji popytowej" - napisano w projekcji.

"W średnim okresie, wraz z postępującym spowolnieniem wzrostu gospodarczego oraz pogorszeniem sytuacji na rynku pracy, inflacja obniży się do poziomu zbliżonego do celu inflacyjnego NBP (2,7 proc. w 2013 r.), przy czym czynnikiem opóźniającym powrót inflacji do celu może być wdrażanie PEK (Pakietu Energetyczno-Klimatycznego - PAP). W 2014 r. kontynuowany będzie spadkowy trend stopy inflacji (inflacja CPI obniży się do poziomu 1,8 proc.), czemu sprzyjać będzie korzystne kształtowanie się cen surowców na rynkach światowych (spadające ceny surowców rolnych oraz stabilizacja cen surowców energetycznych), umacniający się kurs złotego oraz obniżka podstawowej stawki VAT" - dodano.

"Przy założeniu braku zmian stopy referencyjnej NBP w całym horyzoncie projekcji, prawdopodobieństwo ukształtowania się średniorocznej inflacji w przedziale 1,5%-3,5 proc. rośnie z 2 proc. w II kw. 2012 r. do średnio 48 proc. w latach 2013-2014" - napisano.

Inflacja

Z projekcji wynika, że inflacja bazowa w horyzoncie projekcji będzie się obniżać do 1,6 proc. w 2014 r., "Umacnianie się kursu złotego i umiarkowane tempo wzrostu gospodarczego sprawią, że inflacja bazowa będzie się obniżać w horyzoncie projekcji do 1,6 proc. w 2014 r. W krótkim okresie spadek ten będzie ograniczany przez szybko rosnące ceny importu, wzrost jednostkowych kosztów pracy (w efekcie podwyżki stawki rentowej), a w 2013 r. - przez skutki wdrożenia Pakietu Klimatyczno-Energetycznego" - napisano w dokumencie.

"W 2014 r. oczekiwany jest powrót podstawowej stawki VAT do 22 proc., co będzie oddziaływało w kierunku dalszego spadku inflacji, pomimo dodatniego wpływu poprawy koniunktury gospodarczej na inflację bazową w tym okresie" - dodano.

Inflacja cen energii w krótkim horyzoncie utrzyma sie na wysokim poziomie, w średnim i długim horyzoncie dynamika cen energii powinna się obniżać.

"Inflacja cen energii w krótkim horyzoncie projekcji utrzyma się na wysokim poziomie (8,8 proc. w 2012 r.) na co wpływają zatwierdzone przez URE podwyżki cen nośników energii oraz podwyższenie stawki akcyzy na olej napędowy od 2012 r. W horyzoncie projekcji ceny surowców energetycznych na rynkach światowych wyrażone w złotych stabilizują się na poziomie z 2011 r., co powinno wpływać na obniżenie dynamiki cen energii w średnim i długim horyzoncie projekcji, choć nadal pozostanie ona wyższa niż inflacja CPI" - napisano w dokumencie.

"W 2013 r. czynnikiem podwyższającym inflację cen energii może być przełożenie na ceny energii elektrycznej wzrostu kosztów sektora energetycznego związanego z zakupami uprawnień do emisji CO2. W 2014 r. wpływ wdrożenia Pakietu Energetyczno-Klimatycznego (PEK) na dynamikę cen energii będzie mniejszy, choć nadal dodatni. Obniżeniu tempa wzrostu cen energii w ostatnim roku projekcji sprzyjać powinno natomiast obniżenie podstawowej stawki VAT" - dodano.

"Ocenia się, że po deprecjacji w maju br., kurs złotego kształtuje się obecnie poniżej poziomu określonego przez czynniki fundamentalne i w horyzoncie projekcji powinien się stopniowo umacniać, zbliżając się do poziomu równowagi" - napisano w projekcji.

Złoty

"Skala umocnienia kursu będzie jednak ograniczana przez niski wzrost w kraju i za granicą, co osłabiać będzie napływ inwestycji bezpośrednich i portfelowych do Polski. W tym samym kierunku będzie oddziaływać zmniejszający się dysparytet stóp procentowych, wynikający z przyjętego w projekcji założenia o stałej stopie referencyjnejNBP" - dodano.

Z projekcji wynika, że dynamika PKB w 2013 r. obniży się do 2,1 proc., a w 2014 r. przyspieszy do ok. 3 proc."W ślad za spowolnieniem gospodarczym u głównych partnerów handlowych Polski, tempo wzrostu krajowego PKB obniża się z poziomu 4,3 proc. od - notowanego w 2011 r. do 2,9 proc. w roku bieżącym oraz 2,1 proc. w 2013 r.

Oprócz niekorzystnego kształtowania się koniunktury zagranicą, czynnikami odpowiadającymi za osłabienie tempa wzrostu PKB w Polsce w latach 2012-2013 będą działania obniżające deficyt SFP, zmniejszająca się absorpcja transferów z UE oraz spadek tempa wzrostu spożycia gospodarstw domowych i zakończenie procesu odbudowy zapasów. Negatywny wpływ wymienionych powyżej czynników łagodzony będzie przez utrzymywanie się w horyzoncie projekcji dodatniego wkładu eksportu netto do wzrostu" - napisano w dokumencie.

"W 2014 r., przy stopniowej poprawie koniunktury za granicą, przyspieszy wzrost popytu krajowego wspierany przez rosnącą konsumpcję i inwestycje przedsiębiorstw, zakończenie procesu zacieśniania polityki fiskalnej oraz odbudowę stanu zapasów. Dynamika PKB zwiększy się do poziomu ok. 3 proc., przy bliskim zera wkładzie eksportu netto do wzrostu" - dodano.

Inflacja, bezrobocie, PKB - zobacz dane z Polski i ze świata w Biznes INTERIA.PL

"Dynamika potencjalnego PKB, która obniżyła się po okresie światowego kryzysu finansowego, w horyzoncie projekcji pozostanie na poziomie niższym od wieloletniej średniej, zbliżonym do 3 proc. rdr. Ze względu na oczekiwane spowolnienie aktywności gospodarczej, od 2013 r. luka popytowa będzie nieznacznie ujemna, odzwierciedlając spadek PKB poniżej jego poziomu potencjalnego" - zaznaczono.

Projekcja lipcowa z modelu NECMOD obejmuje okres od II kw. 2012 r. do IV kw. 2014 r. Projekcja powstała przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP z uwzględnieniem danych dostępnych do 15 czerwca 2012 r.

OPINIE

- Obecnie nie należy mówić o podwyżce stóp procentowych, Rada Polityki Pieniężnej powinna się głęboko zastanowić nad obniżeniem stóp w tym roku - uważa Elżbieta Chojna-Duch z RPP.

"Na najbliższym posiedzeniu z pewnością będziemy zastanawiali się nad dalszymi działaniami. Na pewno, według mnie, nie powinniśmy mówić o podwyżce stóp procentowych" - powiedziała Chojna-Duch w TVN CNBC. Chojna-Duch pytana, czy jest realna obniżka stóp już w tym roku, odpowiedziała: "Sądzę, że powinniśmy się nad tym głęboko zastanowić". Chojna-Duch poinformowała, że na lipcowym posiedzeniu RPP głosowała wniosek dotyczący zmiany poziomu stóp procentowych.

"Oczywiście nie będziemy państwu w tej chwili mówili, jak ukształtowało się głosowanie w lipcu, one (wyniki głosowania - PAP) będą ujawnione w odpowiednim momencie" - powiedziała.

Biznes INTERIA.PL na Facebooku. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

Dowiedz się więcej na temat: okres | 2014 | inflacja | prognozy | dynamika PKB | Bank Polski | NBP | 2013 | PKB

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »