Nowe zasady dotacji na e- usługi

W grudniu ubiegłego roku Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zatwierdził zmianę kryteriów oceny w ramach działania 8.1. Z nowymi kryteriami można zapoznać się na stronie internetowej www. poig.gov.pl oraz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości www. parp.gov.pl w części poświęconej działaniu 8.1, czyli popularnym dotacjom na e- usługi. Nowe kryteria oceny będą obowiązywały dla naborów wniosków o dofinansowanie projektów, które zostaną ogłoszone w 2010 r. Pierwszy konkurs w 2010 r. będzie ogłoszony pod koniec marca.

W grudniu ubiegłego roku Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zatwierdził zmianę kryteriów oceny w ramach działania 8.1. Z nowymi kryteriami można zapoznać się na stronie internetowej www. poig.gov.pl oraz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości www. parp.gov.pl w części poświęconej działaniu 8.1, czyli popularnym dotacjom na e- usługi. Nowe kryteria oceny będą obowiązywały dla naborów wniosków o dofinansowanie projektów, które zostaną ogłoszone w 2010 r. Pierwszy konkurs w 2010 r. będzie ogłoszony pod koniec marca.

Liczba punktów decyduje

Zmiany polegają na podziale kryteriów na kryteria merytoryczne obligatoryjne i kryteria merytoryczne fakultatywne (punktowe). Wszystkie dotychczasowe kryteria merytoryczne przeniesione zostały do kryteriów merytorycznych obligatoryjnych, a ponadto dodano 3 nowe kryteria. Nowe kryteria merytoryczne obligatoryjne związane są z przedstawionym w projekcie modelem biznesowym i dotyczą powodzenia rynkowego, trwałości oraz rentowności wdrażanej e-usługi. Kryteria zostały sformułowane w następujący sposób: przedstawiony opis modelu biznesowego uwiarygodnia powodzenie rynkowe projektu, projekt będzie rentowny w okresie trwałości, w ramach projektu wnioskodawca będzie osiągał przychody przynajmniej z dwóch źródeł związanych ze świadczeniem e-usług. Kryteria merytoryczne fakultatywne dotyczą stopnia zaawansowania złożoności i unikatowości tworzonej w ramach projektu e-usługi, a także dywersyfikacji źródeł przychodów generowanych przez projekt oraz rynków docelowych planowanej e-usługi.

Reklama

Na etapie oceny merytorycznej możliwe będzie otrzymanie punktów fakultatywnych za spełnienie następujących kryteriów: przychody ze sprzedaży powierzchni reklamowych nie stanowią czynnika decydującego o rentowności projektu (20 punktów), e -usługa świadczona będzie zarówno dla odbiorców krajowych, jak i zagranicznych (10 punktów), projekt polega na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu zaawansowanych e-usług o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym (50 punktów), podstawowa funkcjonalność planowanej e-usługi odpowiada na niezagospodarowaną dotychczas niszę rynkową, poprzez zaspokajanie zasadniczej potrzeby grupy docelowej, która nie może być zaspokojona przez inne usługi lub produkty aktualnie dostępne na rynku (20 punktów).

Projekt nie musi spełniać wszystkich kryteriów merytorycznych fakultatywnych, jednak decydują one o ilości otrzymanych punktów. Punktacja stanowić będzie podstawowy wyznacznik decydujący o kolejności przyznawania dofinansowania, przy czym każdy rekomendowany projekt musi otrzymać minimum 60 punktów. Dokładna informacja na temat zakresu oceny w ramach poszczególnych kryteriów zawarta będzie w ,,Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013'', który będzie dostępny przed rozpoczęciem pierwszego terminu składnia wniosków w 2010 r. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wymienionego dokumentu, które potrwają do końca lutego br. Opracowany i zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które nadzoruje realizację działania 8.1, przewodnik zostanie niezwłocznie zamieszczony na stronie PARP.

Przede wszystkim jakość

Opisane powyżej zmiany mają za zadanie jeszcze bardziej podkreślić, że celem działania jest inicjowanie działalności biznesowej w Internecie opartej o usługi cyfrowe, ale działalności innowacyjnej, poszukującej nisz rynkowych, i opartej o model biznesowy, który daje szansę utrzymania się na rynku dłużej niż 2 lata finansowania ze środków unijnych. To bowiem, o czym rzadko się mówi, a co PARP zawsze podkreśla w informacjach odnośnie działania 8.1, jest niezmiernie ważnym warunkiem wykorzystania dofinansowania - utrzymanie rezultatów projektu przez 3 lata po zakończeniu finansowania ze środków programu Innowacyjna Gospodarka. Proponowane zmiany są oceniane pozytywnie również w środowisku internautów, którzy żywo interesują się wszystkim, co związane z dotacjami na elektroniczny biznes.

Zmiany w rozporządzeniu

Kolejne zmiany są planowane w rozporządzeniu ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na tworzenie i rozwój gospodarki elektronicznej w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Projekt rozporządzenia można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zmiany dotyczą m.in.:

- Wyłączenia możliwości składania wniosków przez beneficjentów prowadzących działalność w formie spółki kapitałowej w organizacji. Przyczyną tego wyłączenia jest fakt, iż podmioty te nie posiadają niezbędnych danych (NIP, REGON), według których możliwa jest identyfikacja wnioskodawcy przez instytucję przyjmującą wnioski, mimo że na gruncie prawa mogą zaciągać zobowiązania. Taka sytuacja prowadzić może do nadużyć i nieprawidłowości, w szczególności do braku możliwości skontrolowania powiązań takiego podmiotu z innymi podmiotami na rynku.

- Wprowadzenia wymogu złożenia oświadczenia potwierdzającego brak powiązań między wnioskodawcą a innymi podmiotami na rynku, mającego na celu zmniejszenie potencjalnych nieprawidłowości polegających na tworzeniu spółek powiązanych z podmiotami już działającymi na rynku w celu uzyskania dofinansowania na projekt w działaniu 8.1, a tym samym ominięcia obostrzeń wprowadzonych w tym działaniu, tj. że beneficjentem może być podmiot działający nie dłużej niż 12 miesięcy oraz że dofinansowanie można uzyskać jednokrotnie.

- Ograniczenia możliwości składania więcej niż jednego wniosku przez jednego wnioskodawcę w ramach danego konkursu, w celu zachowania realizacji zgodnej z założeniami niniejszego działania, czyli iż dany beneficjent otrzyma wsparcie tylko na jeden projekt w ramach działania 8.1.

- Doprecyzowania obszarów, na które nie może być udzielone wsparcie w ramach działania 8.1, czyli w zakresie usług hostingowych oraz projektów polegających na obrocie handlowym produktami.

- Doprecyzowania i uporządkowania katalogu kosztów ogólnych, poprzez przede wszystkim wprowadzenie zamkniętego katalogu, co może, a co nie może być uznane za koszt ogólny i wprowadzenie możliwości rozliczania kosztów ogólnych ryczałtem do wysokości 15 proc. całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

- Zróżnicowanie intensywności wsparcia w zależności od typu wnioskodawcy. Zmiana polega na obniżeniu intensywności wsparcia z 85 do 70 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, co będzie dotyczyć wszystkich wnioskodawców, poza młodymi osobami (do 27 lat) prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy otrzymają dofinansowanie w wysokości maksymalnie 80 proc.

Proponowana zmiana jest zgodna z Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, który wskazuje, że dla rozwoju gospodarki szczególnie cenne jest podejmowanie działalności gospodarczej przez młodych przedsiębiorców, w tym zwłaszcza absolwentów szkół wyższych - najlepiej znających i najchętniej stosujących innowacyjne rozwiązania. Tak zaplanowane wsparcie pozwoli początkującym przedsiębiorcom uzyskać środki na projekt, dzięki któremu będą mogli rozwinąć działalność gospodarczą na otwartym, globalnym rynku usług cyfrowych.

- Jednocześnie ograniczono maksymalną wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu do 700 tysięcy zł (§ 1 pkt 5). Z doświadczeń ostatnich naborów wniosków wynika, że zainteresowanie wnioskodawców tym działaniem jest bardzo duże i taka zmiana pozwoli udzielić wsparcia większej liczbie podmiotów.

Jakkolwiek wymienione zmiany są na razie projektem i o ostatecznym kształcie warunków udzielania dotacji na e- usługi będzie można mówić dopiero po wejściu w życie rozporządzenia, to jednak projekt odzwierciedla kierunek, w jakim zmienia się działanie. Dzięki zmianom dofinansowanie mają otrzymywać młodzi innowacyjni przedsiębiorcy, na projekty, które mają szanse odniesienia sukcesu komercyjnego.

Monika Karwat, główny specjalista w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Fundusze Europejskie
Dowiedz się więcej na temat: e-usługi | dofinansowania | dofinansowanie | PARP | gospodarka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »