Reklama

Organizowanie obozów i koloni wolne od VAT

Ośrodki wypoczynkowe często prowadzą kolonie i obozy dla uczniów. Są one organizowane najczęściej w celach rekreacyjnych, a niekiedy mają też na celu edukowanie dzieci, wspieranie ich rozwoju (np. obozy językowe, czy obozy sportowe). Ośrodki takie mogą mieć wątpliwości czy świadczone przez nie takie usługi podlegają zwolnieniu od podatku VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa wyżej, rozumie się co do zasady przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W myśl zaś art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Reklama

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, wykonywane:

a. w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,

b. przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Jednocześnie zgodnie z art. 41 ust. 17 ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Określając krąg usług objętych zwolnieniem na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a), ustawodawca odwołał się m.in. do przepisów o systemie oświaty. I tak, zgodnie z art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) w czasie wolnym od zajęć szkolnych dla uczniów mogą być organizowane kolonie, obozy i inne formy wypoczynku.

Zgodnie zaś z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 ze zm.) organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Stosownie do przepisów ww. rozporządzenia obowiązkiem organizatorów jest zapewnienie bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej, a także zatrudnienie odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej.

Katalog podmiotów objętych ustawą o systemie oświaty został wymieniony w art. 2 ustawy, zgodnie z którym system oświaty obejmuje m.in.:

1. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;

2. szkoły

3. placówki oświatowo-wychowawcze,

4. poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

4. młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

5. biblioteki pedagogiczne;

6. kolegia pracowników służb społecznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 12 sierpnia 2011 r. (znak IPTPP1/443-140/11-4/MW) odniósł się do omawianej kwestii w następujący sposób: "należy stwierdzić, że organizowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży, w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty, podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) ustawy o VAT. Zwolnieniu podlega również dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z ww. usługami związanych, o ile nie występują negatywne przesłanki z art. 43 ust. 17 ustawy o VAT.."

Podsumowując, należy uznać , że jeżeli ośrodek wypoczynkowy mieści się w katalogu podmiotów wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jest jednostką objętą systemem oświaty) to organizowanie przez niego obozów i kolonii może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) ustawy o VAT.

Justyna Zając-Wysocka

Radca prawny, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »