Reklama

Projekcja NBP - spowolnienie nadchodzi?

Ograniczeniem dla szybszego wzrostu gospodarczego jest prognozowana dla lat 2018-2019 niższa dynamika wzrostu w strefie euro w porównaniu z rokiem 2017. Z kolei korzystnie na popyt krajowy oddziaływać będzie niski poziom stóp procentowych i związane z nim niskie koszty kredytu.

Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada wzrost PKB w 2017 na poziomie 4,0 proc., w 2018 r. na poziomie 3,5 proc., a w 2019 r. na poziomie 3,3 proc. Ścieżka dla inflacji kształtuje się odpowiednio na poziomie 1,9 proc., 2,0 proc. oraz 2,5 proc.

Reklama

W ocenie ekonomistów NBP, głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w 2017 r. będzie spożycie indywidualne przy stopniowo rosnąca dynamika nakładów inwestycyjnych.

"Do szybkiego wzrostu konsumpcji przyczyni się dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy oraz wypłaty z programu +Rodzina 500 plus+, które pozytywnie wpływają na siłę nabywczą i nastroje gospodarstw domowych. Rosnąca w kolejnych kwartałach 2017 r. dynamika nakładów brutto na środki trwałe, zarówno publicznych, jak i przedsiębiorstw, związana jest z napływem środków z budżetu Unii Europejskiej z nowej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz ustępowaniem zwiększonej w ub.r. niepewności dotyczącej otoczenia biznesowego i perspektyw sprzedażowych raportowanej przez przedsiębiorstwa niefinansowe" - napisano.

"W kolejnych latach perspektywy wzrostu inwestycji oraz spożycia prywatnego pozostaną korzystne, jednak transfery kapitałowe z Unii Europejskiej będą przyrastać coraz wolniej, a środki z programu +Rodzina 500 plus+ przestaną podwyższać dynamikę popytu konsumpcyjnego" - dodano.

W ocenie NBP, przełoży się to na stopniowe spowolnienie dynamiki PKB do poziomu bliskiego tempa wzrostu potencjalnego. Ograniczeniem dla szybszego wzrostu gospodarczego jest prognozowana dla lat 2018-2019 niższa dynamika wzrostu w strefie euro w porównaniu z rokiem 2017. Z kolei korzystnie na popyt krajowy oddziaływać będzie niski poziom stóp procentowych i związane z nim niskie koszty kredytu.

NBP ocenia, że ujemna obecnie luka popytowa domknie się w II połowie 2017 r. wraz ze wzrostem wydatków konsumpcyjnych i inwestycyjnych, a w latach 2018-19 ukształtuje się już na dodatnim, jednak umiarkowanym poziomie, nieznacznie przekraczającym 0,5 proc. produktu potencjalnego.

"Wielkość luki popytowej pozwala wnioskować, że w najbliższych latach będzie się utrzymywać umiarkowana presja popytowa, a poprawa koniunktury stopniowo, choć w ograniczony sposób, przekładać się będzie na wzrost inflacji. W tym samym kierunku oddziaływać będzie prognozowany w horyzoncie projekcji wzrost wynagrodzeń przewyższający dynamikę wydajności pracy" - napisano.

"Przyspieszeniu dynamiki płac sprzyjać będzie utrzymujący się silny popyt na pracę ze strony przedsiębiorstw przy stopniowo zmniejszającej się jej podaży. Krajową inflację ograniczać będzie natomiast utrzymująca się umiarkowana inflacja w strefie euro, niskie ceny surowców energetycznych na rynkach światowych oraz oczekiwana w projekcji aprecjacja efektywnego kursu złotego" - dodano.

Zdaniem autorów raportu, uwzględniając wpływ wymienionych powyżej czynników podwyższających i obniżających dynamikę cen konsumenta, inflacja CPI w horyzoncie projekcji stopniowo wzrośnie, osiągając poziom celu inflacyjnego w 2019 r.

"W porównaniu z projekcją marcową presja inflacyjna narasta nieco szybciej, co jest związane z rewizją w górę ścieżki krajowego wzrostu gospodarczego oraz prognozowanej skali poprawy sytuacji na rynku pracy w Polsce" - napisano.

Dodano również, że ścieżka inflacji CPI w bieżącej rundzie prognostycznej kształtuje się pod wpływem stopniowego wzrostu inflacji bazowej oraz wygasania czynników o charakterze przejściowym podwyższających inflację cen energii i żywności w 2017 r. Wzrost inflacji bazowej w horyzoncie projekcji (do 2,5 proc. rdr w 2019 r.) będzie następować w wyniku oddziaływania rosnącej presji kosztowej i popytowej.

Na realizację scenariusza projekcyjnego - zdaniem NBP - istotny wpływ będzie miała skala ożywienia w gospodarce światowej.

"Jednym z głównych źródeł niepewności dla zarysowanego w projekcji scenariusza jest przyszła kondycja gospodarki amerykańskiej, w szczególności trudny do określenia obecnie kształt polityki fiskalnej i pieniężnej. Wśród czynników krajowych istotnym źródłem ryzyka dla przebiegu ścieżki inflacji i PKB jest kształtowanie się podaży pracy. Rekordowo niski poziom stopy bezrobocia pozytywnie wpływa na sytuację gospodarstw domowych, jednak z drugiej strony niedostateczna podaż pracy może stać się dla przedsiębiorstw barierą dla dalszego zwiększania produkcji" - dodano.

W kolejnych latach perspektywy dla wzrostu inwestycji oraz konsumpcji pozostaną korzystne, ale transfery kapitałowe z Unii Europejskiej będą przyrastać coraz wolniej, a środki z programu "Rodzina 500 plus" przestaną podwyższać dynamikę popytu konsumpcyjnego.

"Przełoży się to na stopniowe spowolnienie wzrostu gospodarczego do poziomu bliskiego tempa wzrostu potencjalnego. Scenariusz taki będzie wspierać również jedynie umiarkowana prognozowana skala ożywienia w strefie euro" - napisano.

"W horyzoncie projekcji korzystna sytuacja finansowa gospodarstw domowych będzie wpływać również na wzrost inwestycji mieszkaniowych, zwłaszcza, że największa część kosztu zakupu pokrywana jest ze środków własnych" - dodano.

NBP ocenia, że tempo wzrostu produktu potencjalnego w horyzoncie projekcji będzie zwyżkować z 2,8 proc. w 2017 r. do 3,2 proc. w roku 2019.

NBP ocenia również, że dane za pierwsze miesiące II kwartału sugerują utrzymywanie się stabilnej dynamiki spożycia indywidualnego.

"W kolejnych miesiącach 2017 r. można oczekiwać zwiększenia się deficytu sektora finansów publicznych w następstwie m.in. wyraźnego wzrostu inwestycji publicznych, których realizacja w ostatnich latach koncentrowała się w II półroczu. W ostatnim kwartale br. w kierunku podwyższenia dynamiki wydatków tego sektora będzie także oddziaływało obniżenie powszechnego wieku emerytalnego (do poziomu 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn)" - napisano.

"Dodatkowo negatywnie na saldo sektora finansów publicznych w relacji do poprzedniego roku wpłyną całoroczne koszty realizacji programu +Rodzina 500 plus+. Deficyt sektora finansów publicznych pozostanie jednak niższy od 3 proc. PKB" - dodano.

W raporcie napisano również, że w ślad za zakładanym w projekcji osłabieniem dolara amerykańskiego względem euro złoty będzie relatywnie silniej umacniał się w stosunku do dolara amerykańskiego niż do euro.

Projekcja została przygotowana z uwzględnieniem danych dostępnych do 14 czerwca 2017 r.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »