Reklama

Rozwiązania business intelligence w praktyce

Podczas gospodarczej zadyszki wzrasta znaczenie bezpośredniego wglądu w stan firm, dlatego ich zarządy coraz bardziej interesują się informatycznymi systemami analityki biznesowej.

Dyrektor systemów informacyjnych Grupy Atlas Bogusław Święcicki mówi, że jego zespół, szukając dla koncernu optymalnego rozwiązania BI, wytypował cztery firmy funkcjonujące na polskim rynku.

- Nie chcieliśmy, by było to rozwiązanie wykorzystujące wyłącznie moduł raportowania - podkreśla nasz rozmówca. ? Dla nas to zbyt mało. Dlatego wybrany i wdrożony w Grupie Atlas system BI firmy SAS obejmuje swym zasięgiem cztery obszary działania naszych spółek, czyli: skonsolidowane sprawozdania finansowe, planowanie, budżetowanie oraz szeroko rozumiane raportowanie. Można za jego pomocą sięgać do bogatego źródła danych, a następnie prezentować je w przyjaznej formie upoważnionym odbiorcom.

Reklama

Grupa Atlas to organizm gospodarczy o skomplikowanej konfiguracji. Decyzja o wdrożeniu w koncernie narzędzi BI podyktowana była potrzebą wsparcia przeprowadzanych w nim złożonych procesów planistycznych.

- Zależało nam na tym, by dzięki BI uzyskać szybki dostęp do informacji o każdej porze i z każdego miejsca - wyjaśnia Święcicki. - W grupie działa 14 podmiotów, wskazać możemy około 400 miejsc, w których powstają koszty, planujemy marżę na 500 wyrobów. Dochodzi jeszcze producent opakowań i pięć kopalń. Wybrane narzędzie BI musiało więc gwarantować ciągły dostęp do informacji w ramach grupy o tak rozproszonej strukturze terytorialnej.

Poprzeczka wysoko

Zażądano także, by system integrował dane z kilku systemów ERP i usprawnił konsolidację sprawozdań finansowych.

Wśród spodziewanych korzyści wynikających z jego wdrożenia Bogusław Święcicki wylicza przede wszystkim oszczędność czasu. Teraz bowiem analityk nie traci go na przygotowanie danych, a odbiorca raportu ma szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. System stworzył też platformę komunikacji pomiędzy uczestnikami procesów planowania ułatwił ich analizowanie i kontrolę. Listę zalet uzupełnia możliwość lepszego planowanie strategicznego i wzrost efektywności procesów produkcyjnych, logistycznych i handlowych. W warunkach ciągłych zmian rynkowych i rosnącej rywalizacji to atuty pozwalające uzyskać przewagę konkurencyjną.

Waldemar Kusal, szef działu IT firmy Classen, producenta wyrobów drewnianych i drewnopochodnych, wyjaśnia, że wdrożenie aplikacji SAP BI 7.0 stworzyło przede wszystkim możliwość korzystania w całej firmie z jednolitego narzędzia raportującego.

- Wszystkie przygotowywane przez pracowników raporty tworzone są teraz na podstawie tego samego, przechowywanego w jednym miejscu zbioru danych - mówi.

- Bazowanie na wspólnych informacjach pozwala nam analizować stan firmy, bez zastanawiania się nad tym, który dział ma poprawniejsze dane. W procesie raportowania analizujemy wskaźniki, a nie dowodzimy prawdziwości informacji.

Dysponujemy jednym źródłem danych, które zasilają wszystkie spółki oraz działy i z którego korzystają wszyscy pracownicy, niezależnie od zajmowanego szczebla zarządzania.

Inną korzyścią wynikającą z wdrożenia systemu jest to, że jego użytkownicy posługują się obecnie tymi samymi narzędziami. Dzięki temu raporty mają identyczną formę graficzną. Zmianie uległ także sposób komunikowania się osób wykonujących raporty. Wszystkie stosują jednolite pojęcia, definicje, wskaźniki.

Nie ma potrzeby wyjaśniania, co oznacza prezentowana w raporcie kolumna lub wyliczany wskaźnik.

- Dodatkową zaletą systemu BI jest skrócenie czasu wykonywania analiz i odciążenie systemu transakcyjnego ERP, co bezpośrednio poprawiło komfort pracy wszystkich użytkowników systemów IT - mówi Waldemar Kusal.

Nasz rozmówca wskazuje, że największe korzyści firma czerpie z uniwersalności rozwiązania. Definiowaniem, tworzeniem i opracowywaniem analiz mogą się teraz zajmować osoby z różnych szczebli zarządzania i o różnym poziomie wiedzy informatycznej.

- System klasy BI uniezależnił użytkowników SAP od działu informatyki oraz wsparcia konsultantów zewnętrznych - wyjaśnia. - Wykorzystanie Excelu i przeglądarki internetowej jako narzędzi służących do pracy z raportami pozwala pracownikom używać systemu BI na co dzień i bez oporów.

Zbigniew Fidelus, prezes Fideltronik Imel, firmy działającej w sektorze hi-tech, do podstawowych korzyści wynikających z wdrożenia systemu BI Oracle zalicza to, że wiarygodna informacja szybciej dociera do osób należących do kadry zarządzającej oraz to, że można tworzyć raporty z różnych obszarów biznesu. Jak wyjaśnia nasz rozmówca, analiza wymagań przeprowadzona podczas wdrażania systemu pozwoliła ujednolicić raporty pochodzące z różnych obszarów. Nie bez znaczenia jest także możliwość kontrolowania ustalonych wskaźników (KPI) oraz elastyczne zarządzanie informacjami w procesie administrowania łańcuchem dostaw.

- Podstawowym wyzwaniem poprzedzającym wdrożenie BI w naszej firmie było dokonaie wyboru technologii ? mówi Fidelus. - W związku z tym, że od wielu lat stosujemy narzędzia Oracle, oferta tej firmy stanowiła dla nas punkt wyjścia.

Następnie postawiliśmy pytanie, czy kupić BI APPS i wykorzystywać gotowe raporty, czy też nabyć samą technologię, zbudować repozytorium i tworzyć raporty we własnym zakresie. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na wybór BI APPS. Aktualnie stosowany system ERP Oracle eBusiness Suite i oferowane przez Oracle gotowe repozytorium łączące BI z systemem było dodatkowym atutem tej technologii.

Odporni na kryzys

Ostatnie dwa lata były dla całego polskiego przemysłu okresem wymuszonego optymalizowania kosztów i podnoszenia efektywności.

- Na rynku zaznaczył się wyraźny trend: liczne firmy zainwestowały w narzędzia umożliwiające przeprowadzanie bardziej zaawansowanych i kompleksowych analiz biznesowych oraz w dedykowane aplikacje branżowe - zauważa Robert Korn, dyrektor sprzedaży w SAS Institute.

Twierdzi też, że wyzwania, przed którymi stanęły poszczególne branże przemysłowe oraz podjęte przez nie działania obronne były bardzo zróżnicowane.

- Skłonność do inwestowania w narzędzia BI, bardziej niż z poczucia przynależności do branży, wynikają z menedżerskiej dojrzałości zarządów firm, które dostrzegają w nich realną możliwość wspierania procesów naprawczych i wykorzystywania rynkowych szans - mówi Robert Korn. - Na uwagę zasługują zwłaszcza te przedsiębiorstwa, które pomimo obowiązujących je przepisów UZP potrafiły przeprowadzić te procesy szybko i skutecznie.

Grzegorz Rogaliński, prezes SAP Polska, uważa, że BI to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałezi IT w Polsce.

Z ostatnich danych IDC wynika, że jest to ta część rynku, która najskuteczniej oparła się kryzysowi, a nawet zanotowała w zeszłym roku wzrost wartości.

- Powód jest oczywisty: po rozwiązania BI przedsiębiorcy najchętniej sięgają właśnie w czasach słabszej koniunktury - twierdzi nasz rozmówca. ? Gdy spadają zyski, pojawia się konieczność zmniejszania kosztów, a tego rodzaju decyzji nie można podejmować w sposób racjonalny i odpowiedzialny bez wiedzy o tym, w których obszarach cięcia nie pociągną za sobą spadku efektywności firmy. Chcąc uzyskać tego rodzaju informacje, przedsiębiorcy wdrażają właśnie systemy Business Intelligence.

Patryk Choroś, dyrektor grupy kompetencyjnej Business Intelligence Solutions w Infovide-Matrix, zwraca uwagę na ciekawą tendencję konsolidacyjną rynku.

Obserwujemy oto łączenie dostępnych na rynku rozwiązań w pakiety służące budowie takich systemów Business Intelligence, które są w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby ich użytkowników - poczynając od baz danych, poprzez narzędzia integracji (ETL) i zarządzania jakością danych, na narzędziach raportowych oraz aplikacjach analitycznych kończąc.

- Przykładem jest ostatnie rozszerzenie oferty IBM o narzędzia SPSS oraz analityczną bazę danych Netezza - wyjaśnia dyrektor Choroś.

Według niego, wyraźny wzrost zainteresowania rozwiązaniami klasy BI dostrzec można na przykład w energetyce. Tam przedsiębiorstwa zainteresowane są przede wszystkim budowaniem zaawansowanych rozwiązań analitycznych, śledzących zużycie energii przez odbiorców lub poprawiających jakość prognoz zużycia energii.

- W firmach innych gałęzi przemysłu wzrasta zainteresowanie rozwiązaniami wspierającymi działy kontroli - mówi Patryk Choroś. - Przekłada się to na liczbę budowanych i wdrażanych systemów wspierających planowanie i budżetowanie, ale także i konsolidację finansową.

Wzrost zapotrzebowania na systemy BI firma Oracle odnotowała we wszystkich działach przemysłu. Tomasz Szatecki, Oracle BI sales leader dla Polski i Ukrainy, nie dziwi się temu zjawisku. Uważa, że to oczywiste, iż w okresie spadku koniunktury firmy potrzebują przede wszystkim systemów pozwalających zwiększać efektywność oraz redukować koszty.

- Przedsiębiorstwa produkcyjne chętnie inwestują w aplikacje analityczne klasy Business Intelligence, ponieważ dają one możliwość tworzenia prognoz, analiz dotyczących przyszłych wyników czy też przyszłych planów produkcyjnych - wyjaśnia Tomasz Szatecki. - Coraz większe zainteresowanie rozwiązaniami raportowo-analitycznymi obserwujemy także w szeroko rozumianym sektorze użyteczności publicznej.

Bogusław Święcicki, dyrektor systemów informacyjnych Grupy Atlas Podstawowym powodem wdrożenia BI w Grupie Atlas była potrzeba wsparcia całego procesu planistycznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym o złożonej konfiguracji. Wybrany BI musiał gwarantować ciągły dostęp do informacji w ramach grupy mającej rozproszoną strukturę. Przed systemem postawiono wymóg integracji danych pochodzących z kilku systemów ERP oraz usprawnienie konsolidacji sprawozdań finansowych. Waldemar Kusal, szef działu IT firmy Classen O wyborze systemu BI zdecydowało kilka kryteriów. Najważniejszymi z nich były: przyjazny interfejs użytkownika, łatwość tworzenia raportów przez pracowników różnych szczebli, możliwość tworzenia elastycznych i przekrojowych analiz z wykorzystaniem funkcji "drill down" oraz "what if...", a także ponadnarodowość rozwiązania. Ważnym argumentem była możliwość łatwej integracji z systemami ERP i CRM. Od początku tłumaczyliśmy użytkownikom, że nowy system BI będzie naszym podstawowym źródłem wiedzy o firmie. Robert Korn, SAS Institute Rynek IT w Polsce przez 20 lat cieszył się corocznie dwucyfrowym wzrostem. Na tym tle rok 2009, z dziesięcioprocentowym spadkiem (według IDG), był rokiem wyjątkowym. Spadek ten dotyczył głównie sprzętu (19 proc.), powodując korzystną zmianę struktury rynku IT polegającą na znacznym powiększeniu segmentu oprogramowania i usług. Wymiernym tego przykładem jest, wyjątkowy na tle branży BI, wzrost sprzedaży rozwiązań SAS Institute (ponad 25 proc.). Patryk Choroś, Business Intelligence Solutions w Infovide -Matrix Patrząc z perspektywy odbiorcy usług i użytkownika narzędzi BI, dostrzec można, że kluczowe znaczenie zaczęła mieć cena rozwiązania i zdolność dostawcy (integratora) do wzięcia odpowiedzialności za biznesowe efekty projektu. Przedsiębiorstwa dużo chętniej delegują na przyszłego dostawcę zadania związane ze wzmacnianiem ich pozycji rynkowej i kreowaniem przewag. Interesują się poprawą i monitorowaniem efektywności działania (performance management) i skupiają na integracji wiedzy o klientach i zadaniach, która służy wzrostowi zysków i zmniejszeniu ryzyka prowadzenia działalności.

Jarosław Maślanek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »