Reklama

Ta branża w Polsce zanotowała szalony wzrost

Rok do roku wzrosła produkcja przemysłowa w naszym kraju. Największą zwyżkę odnotowano m.in w produkcji mebli - o 18,3 procent.

Produkcja przemysłowa w maju wzrosła o 4,4 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym spadła o 1,7 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny. To mniej od oczekiwań analityków pytanych przez PAP - spodziewali się wzrostu rdr o 6,3 proc., zaś mdm o 0,2 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła w maju o 2,7 proc., a mdm spadła o 1,5 proc.

W sektorze górnictwo i wydobywanie produkcja w ujęciu rocznym spadła o 8,7 proc. (spadek o 3,6 proc. mdm), w sektorze przetwórstwo przemysłowe wzrost wyniósł 5,7 proc. (spadek o 0,9 proc. mdm), w sektorze wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę spadła o 1,7 proc. (spadek o 10,6 proc. mdm). Produkcja związana z dostawą wody; gospodarowaniem ściekami i odpadami, rekultywacją wzrosła o 1,9 proc. (wzrost 2,9 proc. mdm), a produkcja budowlana wzrosła o 10 proc. (wzrost o 14 proc. mdm).

Reklama

Zgodnie z danymi GUS, produkcja przemysłowa w maju 2014 roku wzrosła w ujęciu rocznym w 27 działach gospodarki na 34 klasyfikowane przez GUS.

Wzrost odnotowano m.in. w produkcji mebli - o 18,3 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 13,7 proc., maszyn i urządzeń - o 13,2 proc., metali - o 12,2 proc., wyrobów z metali - o 11,6 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 11,6 proc. oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 9,1 proc.

Natomiast spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem 2013 roku wystąpił w 7 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 13,3 proc., w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 8,1 proc., napojów - o 7,3 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 4,2 proc.

W okresie styczeń-maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,7 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, kiedy notowano spadek o 1,0 proc.

Zgodnie z danymi GUS w budownictwie produkcja w maju 2014 r. rosła we wszystkich działach zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym.

W stosunku do maja 2013 roku w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty specjalistyczne produkcja wzrosła o 23,1 proc., w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 9,5 proc., a w zajmujących się głównie wznoszeniem budynków - o 2,4 proc.

Natomiast w porównaniu z kwietniem tego roku produkcja budowlano-montażowa zrealizowana przez jednostki specjalizujące się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosła o 21,9 proc., w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne - o 14,4 proc., a w realizujących głównie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - o 7,2 proc.

W okresie styczeń-maj produkcja budowlano-montażowa była o 11,3 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2013 roku, kiedy notowano spadek o 21,5 proc. Zgodnie z danymi GUS ceny produkcji przemysłowej w maju rdr spadły o 1,0 proc., a w ujęciu miesięcznym ceny produkcji spadły o 0,2 proc. Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP ankiecie prognozowali, że ceny producentów w maju w ujęciu rocznym spadły o 0,7 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,1 proc.

Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek zauważyła, że maj był mniej korzystny dla firm z sektora przemysłowego niż oczekiwano, mimo jednego długiego weekendu mniej niż rok wcześniej. "Tempo wzrostu produkcji wyhamowało w przetwórstwie. Na to wpływ może mieć embargo nałożone przez kilka krajów Europy Wschodniej i Azji na niektóre polskie produkty" - podkreśliła.

"W kolejnych miesiącach rosnące zamówienia, zarówno z zagranicy (zwłaszcza z Europy Zachodniej), jak i krajowe powinny rekompensować ubytek spowodowany nałożeniem embarga, niemniej jednak dynamika produkcji nie będzie raczej przekraczać 5 proc. rok do roku" - dodała.

Kurtek szacuje, że tempo wzrostu gospodarczego w drugim kwartale br. będzie zbliżone do tego z pierwszego kwartału. "Oznacza to, że okres dynamicznego przyspieszania gospodarki mamy póki co za sobą. Z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej ważna będzie zwłaszcza struktura wzrostu PKB. Jeśli pokaże ona w drugim kwartale dalszy wzrost konsumpcji i inwestycji, powinno to - mimo bardzo niskiego poziomu inflacji czy nawet spadku cen w miesiącach letnich - powstrzymać RPP przed obniżkami stóp procentowych" - zaznaczyła główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek oceniła, że maj był w przemyśle trochę słabszy niż poprzednie trzy miesiące, ale produkcja ciągle rośnie. "Doskonale radzą sobie branże eksportowe, zwłaszcza produkcja mebli, maszyn i urządzeń, metali, wyrobów z metali i wiele innych, niestety poza chemią" - wyjaśniła.

"Przyczyną słabszych wyników przemysłu w maju są kłopoty górnictwa i lekka zadyszka energetyki. Gorsza sytuacja w górnictwie może się utrzymywać w kolejnych miesiącach, ponieważ rośnie import węgla, bowiem polskie kopalnie nie są w stanie konkurować z tanim węglem sprowadzanym np. z Rosji" - dodała.

Analitycy Ministerstwa Gospodarki prognozują, że w czerwcu wzrost produkcji przemysłowej powinien być zbliżony do 4 proc. - wynika z komentarza MG do danych GUS.

"Analitycy Ministerstwa Gospodarki prognozują, że w czerwcu 2014 r. w porównaniu z czerwcem 2013 r., wzrost produkcji przemysłowej powinien być zbliżony do 4 proc." - napisano w komentarzu MG do danych GUS. Produkcja przemysłowa wzrosła w pierwszych pięciu miesiącach 2014 r. o 4,7 proc., zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami. W tym samym okresie wzrost o 11,3 proc. odnotowało również budownictwo. Oczekujemy utrzymania się tych korzystnych tendencji także w kolejnych miesiącach" - dodano. Według opublikowanych w środę danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w maju 2014 r. była o 4,4 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2013 r.

Przetwórstwo ograniczyło wzrost produkcji przemysłowej

Struktura danych o produkcji przemysłowej wskazała, że spadek jej dynamiki wynikał przede wszystkim ze zmniejszenia tempa wzrostu produkcji w przetwórstwie (z 7,3% r/r w kwietniu do 5,7% w maju), które odpowiada za tworzenie ok. 85% całości wartości dodanej w przemyśle. Wśród branż, które odnotowały spadek dynamiki produkcji w komunikacie GUS wymienione zostały produkcja "chemikaliów i wyrobów chemicznych" (-8,1% r/r wobec wzrostu o 0,4% w kwietniu), "koksu i produktów rafinacji ropy naftowej" (-4,2% wobec 21,7%) oraz "napojów" (-7,3% wobec 3,6%). Produkcja w tych branżach jest w przeważającym stopniu skierowana na rynek krajowy, co może świadczyć o lekkim osłabieniu popytu krajowego.

Eksport wciąż silny, ale na jak długo?

Z kolei branże z wysokim udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów odnotowały przyśpieszenie produkcji. Wzrost dynamiki produkcji przemysłowej nastąpił bowiem w firmach zajmujących się produkcją "mebli" (18,3% r/r wobec 14,9% w kwietniu), "maszyn i urządzeń" (13,2% wobec 6,7%) oraz "wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych" (9,1% wobec 7,9%). Przyspieszenie w branżach eksportowych wydaje się zaskakujące w świetle majowych danych o koniunkturze w polskim przetwórstwie (PMI). Subindeks dotyczący nowych zamówień eksportowych ukształtował się w nich poniżej granicy 50 pkt., a więc poziomu oddzielającego wzrost od spadku aktywności (por. MAKROmapa z 02.06.2014). Bardzo prawdopodobne jest, iż w najbliższych miesiącach dane z realnej sfery gospodarki zaczną odzwierciedlać tendencje sygnalizowane przez badania koniunktury. Tym samym oczekujemy spowolnienia produkcji w branżach eksportowych w czerwcu.

Wzrost gospodarczy spowolni w II kw.

Naszym zdaniem majowy spadek dynamiki produkcji przemysłowej byłby jeszcze silniejszy, gdyby nie odziaływanie korzystnego efektu niskiej bazy sprzed roku. Tym samym dzisiejsze dane są kolejnym sygnałem wskazującym na spowolnienie wzrostu gospodarczego w II kw. Podobne tendencje sugerowały już dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw (w okresie kwiecień-maj liczba pracujących zmniejszyła się bowiem o 700 osób) oraz wskaźnik PMI (w maju ukształtował się on tylko nieznacznie powyżej granicy 50 pkt.). Oczekujemy, że dynamika PKB w II kw. obniży się do 3,3% r/r (z ryzykiem w dół) wobec 3,4% w I kw. W naszej ocenie spowolnienie to będzie miało jedynie charakter przejściowy - w II poł. br. wzrost PKB ponownie przyspieszy wspierany przez zwiększenie inwestycji w przetwórstwie oraz ożywienie w budownictwie.

Dzisiejsze znacząco niższe od oczekiwań dane produkcji przemysłowej stanowią wsparcie dla naszego scenariusza zakładającego obniżkę stóp procentowych przez RPP o 25 pb we wrześniu. Naszym zdaniem dane te są lekko pozytywne dla rynku długu i lekko negatywne dla kursu złotego.

Krystian Jaworski

Ekonomista

Credit Agricole Bank Polska S.A.

- - - - -

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w maju, wyniosła 13 tys. 591, to o 12,3 proc. więcej w ujęciu rocznym, a o 5,4 proc. w ujęciu miesięcznym - poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny.

Z danych GUS wynika, że w ciągu pięciu pierwszych miesięcy tego roku rozpoczęto budowę 58 tys. 722 mieszkań. To oznacza wzrost o 23,8 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego.

Według GUS, w maju liczba mieszkań oddanych do użytku wyniosła 8 tys. 941. Było to o 7,9 proc. mniej rok do roku oraz o 20,3 proc. mniej miesiąc do miesiąca.

Od stycznia do maja 2014 roku oddano do użytku 55 tys. 766 mieszkań, czyli o 3 proc. mniej w ujęciu rocznym.

GUS poinformował ponadto, że liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia, wyniosła w maju br. 13 tys. 49 - w ujęciu rocznym wzrosła o 11,1 proc., a w ujęciu miesięcznym spadła o 12,2 proc.

Od stycznia do maja liczba wydanych pozwoleń wyniosła 61 tys. 855 i była wyższa o 14,9 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »