Reklama

Uderzenie w emerytów i rencistów

W Sejmie znajduje się projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który przewiduje podniesienie kwoty wolnej spod egzekucji. Nowelizacja spowoduje więc wyłączenie spod egzekucji aktywów większych niż ma to miejsce dziś. Dlatego też zdaniem Pracodawców RP projekt ten powinien zostać odrzucony.

- Projekt ustawy dokonuje de facto przeniesienia ciężaru ekonomicznego niezaspokojonych zobowiązań osób o najniższych dochodach na ich wierzycieli, a tym samym przerzuca ciężar utrzymania tych osób z państwa na wierzycieli - podkreśla ekspert Pracodawców RP, Adam Kwaśnik.

Reklama

Wejście w życie ustawy spowoduje ograniczenie dostępności kredytów dla osób najbiedniejszych, co w praktyce wykluczy z rynku kredytowego osoby nie posiadające dochodów zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa powierzonych im środków. - Nowelizacja może spowodować efekt przeciwny do zamierzonego, a więc zahamowanie akcji kredytowej związanej z zakupem drobnych dóbr konsumpcyjnych - podkreśla Adam Kwaśnik.

W jakim wieku powinniśmy przechodzić na emeryturę? Dołącz do dyskusji

Banki zaostrzą kryteria udzielania kredytów emerytom i rencistom, co będzie prowadzić do dyskryminacji tej grupy np. poprzez podwyższenie kosztów ubezpieczenia od udzielanych kredytów, a tym samym kosztów obsługi kredytu.

Nie będą spłacać!

Innym efektem ubocznym proponowanej nowelizacji będzie jej skutek deprawujący i demobilizacyjny. Dłużnicy, którzy uzyskają ustawą zwolnienie z ponoszenia ciężaru ekonomicznego swoich decyzji ekonomicznych, nie będą poszukiwać możliwości wyjścia z trudnej sytuacji finansowej, co może doprowadzić do pogłębienia się ich problemów finansowych. Co prawda będą mieli do dyspozycji większą ilość środków wyłączonych spod egzekucji, ale równocześnie - będąc negatywnie nastawionymi do zmiany stanu rzeczy - nie będą podejmować prób poprawy swojej sytuacji, aby nie wyjść spod prawnej ochrony.

Zabiorą prawie wszystko?

Gwałtownie rośnie liczba emerytów i rencistów, którzy nie spłacają w terminie kredytów, i którym na świadczenia wchodzi komornik. Do tej pory kwotą wolną od potrąceń było 50 proc. najniższej emerytury lub renty, czyli 353,15 zł. Projekt poselski zakłada wzrost tej kwoty do wysokości najniższej emerytury lub renty, czyli przeszło 700 zł.

Zdaniem PKPP Lewiatan, zamiast wprowadzać kontrowersyjne zmiany powinniśmy raczej edukować ludzi starszych w zakresie korzystania z oferty kredytowej banków i konsekwencji zadłużania się. Trwają prace nad implementacją dyrektywy o kredytach konsumenckich, która ma zapewnić konsumentom dostęp do pełnej i rzetelnej informacji nt. kredytów i pożyczek. I w tym kierunku powinny iść działania posłów i rządu.

OPINIA INTERIA.PL

Naszym zdaniem proponowane zmiany to szkodliwy pomysł. W praktyce wykluczy to z rynku kredytowego osoby o niższych dochodach. Efekt może więc być odwrotny od zamierzonego. Tym bardziej, że np. małżeństwo emerytów o najniższych dochodach ma wyższą zdolność kredytową niż każdy z małżonków z osobna.

-----

Jak jest

Świadczenia emerytalne i rentowe podlegają egzekucji w granicach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Zgodnie z ta ustawą, potrącenia z tych świadczeń (z emerytury i renty) nie mogą przekroczyć (w przypadku egzekucji świadczeń innych niż świadczenia alimentacyjne, prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego) 25% wypłacanego świadczenia.

Potrąceń dokonuje się po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej j 50% kwoty najniższej emerytury lub renty - zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia - przy potrącaniu sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności za czynsz, należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych. Kwoty emerytur i rent przyznanych z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia za granicą, wolne od potrąceń i egzekucji, ustala się proporcjonalnie do wypłacanego świadczenia.

Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji ustala się dla emerytur i rent ze wszystkimi wzrostami, zwiększeniami, dodatkami oraz innymi świadczeniami wypłacanymi wraz z emeryturą lub rentą z wyłączeniem świadczeń rodzinnych oraz dodatku dla sierot zupełnych i dodatku pielęgnacyjnego.

Jednocześnie z przesłaniem zawiadomienia o zajęciu organ egzekucyjny wzywa organ rentowy, żeby:

- w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia podał wysokość przysługujących zobowiązanemu miesięcznych świadczeń i zawiadamiał o każdej zmianie ich wysokości,

- składał, w przypadku powstania przeszkód do wypłacenia świadczeń, oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a zwłaszcza podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa do zajętych świadczeń, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o te świadczenia oraz czy i o jakie roszczenia została skierowana do tych świadczeń egzekucja przez innych wierzycieli.

Organ egzekucyjny poucza organ rentowy o skutkach niestosowania się do ww. wezwań (sankcja w postaci ściągnięcia egzekwowanej należności bezpośrednio od organu rentowego, pociągnięcie do odpowiedzialności odszkodowawczej i porządkowej).

Dowiedz się więcej na temat: projekt | emerytura | emerytury i renty | nowelizacja | ubezpieczenia | renty

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »