Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych za 1999

Badaniem objętych zostało 158 spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych SKOK działających na koniec 1999 r. (co stanowi 99 % kas zarejestrowanych) posiadających 305 tys. członków. W ciągu 1999 r. zaobserwowano wzrost liczby członków o około 74 tys. osób.

Badaniem objętych zostało 158 spółdzielczych kas  oszczędnościowo - kredytowych 
SKOK działających  na koniec 1999 r. (co stanowi 99 % kas zarejestrowanych) posiadających 305 tys. członków. W ciągu 1999 r. zaobserwowano wzrost liczby członków
o około 74 tys. osób.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych uzyskane

w 1999 r. wskazują na wzrost ich majątku trwałego i obrotowego.

Wartość aktywów spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych na dzień 31 grudnia 1999 r. wynosiła 881,0 mln zł i wzrosła w porównaniu z końcem 1998 r. o 64 %.

Największe tempo wzrostu wartości aktywów obserwowane jest w SKOK - ach działających do 2 lat ( o 284 % ). Biorąc pod uwagę liczbę posiadanych członków, najszybsze tempo wzrostu aktywów o 93 %, wystąpiło w kasach zrzeszających powyżej 10 000 członków.

Reklama

W 1999 r. przeważającą pozycję aktywów stanowił majątek trwały ( 55 % ), w 1998 r. - majątek obrotowy ( 52 % ). We wszystkich składnikach majątku trwałego wystąpiła tendencja wzrostowa. W porównaniu z 1998 r., wartości niematerialne i prawne wzrosły o 108 %, rzeczowy majątek trwały o 127 %, finansowy majątek trwały o 94 %, należności długoterminowe o 1 %. W majątku trwałym największy udział stanowił finansowy majątek trwały - 92 %.

Majątek obrotowy stanowił 43 % aktywów ogółem. W porównaniu z 1998 r. udział majątku obrotowego w aktywach ogółem zmniejszył się o 9 pkt.

Podobnie jak rok wcześniej, w 1999 r. największy udział w majątku obrotowym wykazały należności i roszczenia stanowiące 80 %, środki pieniężne stanowiły natomiast 13 %. W porównaniu z 1998 r. należności i roszczenia wzrosły o 42 %, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu o 67 % , a środki pieniężne o 1 %.

W pasywach, w porównaniu z 1998 r. nastąpił wzrost kapitału podstawowego o 29 %, rezerw o 473 %, zobowiązań długoterminowych o 125 % i zobowiązań krótkoterminowych o 64 %.

Wielkość rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów stanowiła niewielką część sumy bilansowej.

Przychody finansowe uzyskane przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe stanowiły 99 % przychodów ogółem ( w porównaniu z 1998 r. spadek o 1 pkt ). Największą pozycją przychodów finansowych były uzyskane odsetki 84 %.

W strukturze kosztów ogółem, koszty finansowe stanowiły 64 % (w porównaniu z 1998 r. spadek o 7 pkt ), a koszty działalności operacyjnej 35 % ( w porównaniu z 1998 r. wzrost o 6 pkt ). W kosztach finansowych, odsetki do zapłacenia wynosiły 52 % ( w porównaniu z 1998 r. wzrost o 26 pkt ). W kosztach z działalności operacyjnej największą pozycję stanowiły koszty osobowe 49 %. Największy wzrost w kosztach z działalności operacyjnej wykazały usługi obce o 102 %, wynagrodzenia o 90 % i pozostałe koszty o 74 %.

Wskaźnik poziomu kosztów z działalności gospodarczej w 1999 r. wyniósł 105,5 %. Wzrost ten spowodowany został wyższą dynamiką kosztów ogółem niż dynamiką przychodów ogółem, a w szczególności kosztów działalności operacyjnej.

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe osiągnęły w 1999 r. ujemny wynik finansowy brutto, wynoszący 924,4 tys. złotych. Wynik ten był obciążony podatkiem dochodowym w wysokości 159,2 tys. złotych. Wynik finansowy netto wynosił minus 1084,2 tys. złotych.

Dodatni wynik finansowy netto osiągnęło 105 jednostek, wynik ujemny - 53 jednostki. Stratę ponosiły w większości spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe działające do 2 lat.

W układzie wojewódzkim, na koniec 1999 r. najwięcej spółdzielczych kas prowadziło działalność w województwie śląskim, pomorskim i mazowieckim. W województwie śląskim prowadziło działalność 47 kas posiadających 109,3 tys. członków, w województwie pomorskim - 19 kas posiadających 69,7 tys. członków, w województwie mazowieckim - 18 kas posiadających 16,3 tys. członków. Udział tych trzech województw w sumie bilansowej badanej zbiorowości wynosił 67 %, a w liczbie zrzeszonych członków 64 %.

Przeciętna spółdzielcza kasa oszczędnościowo - kredytowa zrzeszała 1932 członków i dysponowała majątkiem o wartości 5,6 mln zł. Na jednego członka kasy przypadało średnio 2885 złotych majątku.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: SKOK | kasy | wyniki finansowe | 'Kasa' | skok | KAS | kredytowe | majątek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »