Fuckingowianie skapitulowali

Mieszkańcy austriackiej wioski Fucking, na północ od Salzburga, zdecydowali o zmianie tysiącletniej nazwy.