Reklama

Dom o powierzchni 100 a 150 m kw. - porównanie kosztów

Budowa domu to dość kosztowna inwestycja, na którą warto się dobrze przygotować. Niektórzy inwestorzy upatrują oszczędności w budowie domu o mniejszym metrażu. Ale czy różnice cenowe pomiędzy większymi i mniejszymi budynkami są bardzo duże? Odpowiemy na to pytanie, analizując koszty budowy domu o powierzchni 100 i 150 m kw.

Reklama

Założenia projektowe

Reklama

Koszty budowy domu nie zależą wyłącznie od jego powierzchni użytkowej. Równie ważna (a może nawet ważniejsza) jest specyfika kubatury oraz kształtu dachu. W uproszczeniu, im prostszy kształt budynku, tym mniejsze koszty jego wzniesienia. Dlatego w naszych wyliczeniach uwzględnimy koszty budowy prostego, parterowego domu z kubaturą wpisującą się w kształt prostokąta. Konstrukcja nośna zostanie zwieńczona czterospadowym dachem z blachodachówki. Do prac użyjemy lepszej jakości materiałów z pośredniej półki cenowej. Wszystkie prace budowlane powierzymy sprawdzonym fachowcom.

Jak w skrócie wyglądają koszty budowy? W przypadku domu o powierzchni użytkowej 100 m kw. wydatki wyniosą niespełna 210 000 zł (tu znajdziesz szczegółowy kosztorys wszystkich prac). Za budowę znacznie większego domu o powierzchni użytkowej 150 m kw. przyszłoby nam zapłacić ok. 300 000 zł (tu znajdziesz szczegółowy kosztorys prac). Różnica cenowa wyniosła 90 000 zł, czyli po 1800 zł na każdy kolejny m kw.

Warto jednak pamiętać, że powyższe koszty uwzględniają wyłącznie koszty od fundamentów po stan deweloperski. Nie obejmują na przykład zakupu działki, jej uzbrojenia, czy wykończenia wnętrza domu do stanu pod klucz. Te koszty wyniosą przynajmniej kolejne 100 tysięcy złotych (a w przypadku dużych miast sama działka może kosztować nawet 500 000 zł za ~10 arów).

Koszty budowy konstrukcji budynku

Pierwszym wydatkiem będzie wykonanie ław fundamentowych po obrysie budynku. W zakres prac wejdzie stworzenie wykopu, ławy, ścian fundamentowych, izolacji, płyty z chudego betonu oraz podbudowy z podsypki piaskowej. Całkowity koszt wykonania fundamentów pod budynek 100 m kw. powinien zamknąć się w kwocie 26 000 zł. W przypadku domu o powierzchni 150 m kw. będzie to już wydatek rzędu 39 000 zł.

Kolejny etap naszych prac dotyczy wykonania ścian nośnych. Przyjmujemy, że na każdy 1 m kw. powierzchni użytkowej domu przypada 1,5 m kw. ścian nośnych. Stworzymy je z pustaków ceramicznych Porotherm P+W 25. Uśrednione koszty prezentują się następująco:

- Dom 100 m kw. - łączna powierzchnia ścian nośnych wyniesie 150 m kw. Za materiały i wykonanie zapłacimy ok. 13 100 zł.

- Dom 150 m kw. - całkowita powierzchnia ścian nośnych to 225 m kw. Ich budowa uszczupli nasz budżet o ok. 19 600 zł.

Po wykonaniu ścian nośnych przychodzi czas na wymurowanie ścianek działowych (z pustaków ceramicznych P+W 11,5). Szacujemy, że na każdy 1 m kw. powierzchni użytkowej domu przypada 0,7 m kw. ścianek działowych. Koszty ich wymurowania to:

- Dom 100 m kw. - za wymurowanie 70 m kw. ścianek działowych zapłacimy ok. 4200 zł.

- Dom 150 m kw. - tu powierzchnia ścian wzrasta do 105 m kw. Za ich wymurowanie zapłacimy ok. 6300 zł.

Następny etap kosztorysowania dotyczy budowy kominów dymowych i szachtów wentylacyjnych. Przyjmujemy, że w domach znajdzie się jeden komin dymowy oraz sześć szachtów. Łączny koszt budowy nie jest uzależniony od powierzchni użytkowej budynków. Znacznie większe znaczenie ma liczba pięter budynku. W obu domach parterowych zapłacimy za kominy po ok. 6600 zł.

Nad parterem domu należy zamontować strop. Górna kondygnacja nie będzie intensywnie użytkowana (znajdzie się tam co najwyżej zwykła graciarnia), dlatego wystarczy wybudować strop drewniany. Warto w tym miejscu podkreślić, że stropy z drewna są znacznie tańsze niż stropy z prefabrykatów. Dlatego warto je montować w przypadku, gdy górna kondygnacja nie będzie intensywnie eksploatowana. Rozmiar stropu będzie taki sam jak powierzchnia dolnej kondygnacji budynku. Uśrednione koszty budowy wyglądają następująco:

- Strop drewniany o powierzchni 100 m kw. - 27 300 zł.

- Strop drewniany o powierzchni 150 m kw. - 41 000 zł.

Ostatnim wydatkiem związanym z budową konstrukcji budynku będzie wykończenie elewacji zewnętrznej. W obliczeniach przyjmiemy ocieplenie metodą lekką mokrą. Do prac wykorzystamy styropian o grubości 15 cm oraz dobrej jakości tynk akrylowy. Powierzchnię do ocieplenia wyliczamy ze wzoru, który mówi, że na każdy 1 m kw. powierzchni poziomej budynku przypada 1,4 m kw. elewacji.

- Dom 100 m kw. - szacunkowa powierzchnia elewacji to 140 m kw. Jej ocieplenie będzie wydatkiem ok. 16 400 zł.

- Dom 150 m kw. - orientacyjna powierzchnia do ocieplenia wynosi 210 m kw. Zaowocuje to zwiększeniem kosztów do wysokości 24 600 zł.

Różnice cenowe podczas tworzenia konstrukcji obu budynków były znaczące. Sumaryczne koszty prezentują się następująco:

- Konstrukcja budynku 100 m kw. - 93 600 zł.

- Konstrukcja budynku 150 m kw. - 137 100 zł.

Koszty wykonania dachu i stolarki

W zakres wydatków związanych z budową dachu wejdzie zatrudnienie doświadczonej ekipy dekarskiej, membrana dachowa, zaimpregnowana więźba oraz pokrycie z blacho dachówki. Szacujemy, że na każdy 1 m kw. górnej kondygnacji budynku przypada 1,5 m kw. dachu. Ma to swoje przełożenie w cenie inwestycji, którą prezentujemy poniżej:

- Dach domu 100 m kw. - powierzchnia dwuspadowego dachu wyniesie 150 m kw. Za komplet prac zapłacimy ok. 26 000 zł. Dodatkowym wydatkiem okaże się zamontowanie orynnowania. Wybieramy dobrej jakości rynny z PCV. Ich powierzchnia wyniesie ok. 50 mb. Łączny koszt zakupu oraz montażu powinien zamknąć się w kwocie 3700 zł. Górna kondygnacja domu nie będzie wykorzystana na pomieszczenia mieszkalne. Dlatego warto wykonać docieplenie stropu. Koszt tego przedsięwzięcia nie powinien przekroczyć kwoty 9300 zł.

- Dach domu 150 m kw. - jego powierzchnia wynosi 225 m kw. Kompleksowe wykonanie więźby, pokrycia oraz poszycia powinno zamknąć się w kwocie 40 000 zł. Do wykończenia dachu potrzebujemy ok. 75 m kw. rynien z PCV. Ich zakup i montaż to dodatkowy wydatek ok. 5000 zł. Dodatkowe docieplenie stropu uszczupli nasz budżet o kolejne 14 000 zł.

Ważnym wydatkiem będzie także zakup okien i drzwi zewnętrznych. Optymalną liczbę okien określamy według wzoru mówiącego, że na każde 5 m kw. powierzchni użytkowej przypada 1 m kw. powierzchni okien. W wyliczeniach przyjmiemy standardowe, pięciokomorowe okna z PCV. Koszty prezentujemy poniżej.

- Dom 100 m kw. - szacunkowa powierzchnia okien wyniesie 20 m kw. Zakup oraz fachowa usługa monterska będą kosztowały ok. 8200 zł.

- Dom 150 m kw. - powierzchnia okien wzrasta do 30 m kw. Wydatki powinny zamknąć się w kwocie 12 300 zł.

Ostatnim wydatkiem związanym ze stolarką będzie wstawienie drzwi zewnętrznych. Wybieramy dobrej jakości stalowe drzwi o standardowych rozmiarach. Orientacyjny koszt zakupu i montażu w obu budynkach wyniesie ok. 2300 zł.

Różnice w kosztach wykonania dachu i stolarki nie były już tak znaczące jak w przypadku budowy konstrukcji domów. Łączna wartość wydatków poniesionych podczas powyższego etapu prac wyniosła:

- Dom 100 m kw. - 49 500 zł.

- Dom 150 m kw. - 73 600 zł.

Koszty doprowadzenia budynku do stanu deweloperskiego

Kosztorysowane domy znajdują się już w stanie surowym zamkniętym. Następnym wydatkiem będzie wykończenie wnętrz, które doprowadzi nieruchomości do stanu deweloperskiego. Pierwszą czynnością do wykonania będzie wylanie posadzki na parterze. Posadzka musi posiadać kompletną izolację przeciwwilgociową oraz termiczną (wykorzystamy styropian o grubości 15 cm). Koszty wylania posadzki zależą od rozmiarów dolnej kondygnacji budynku.

- Posadzka 100 m kw. - 5900 zł.

- Posadzka 150 m kw. - 8800 zł.

Po wylaniu posadzki przystępujemy do wytynkowania wszystkich ścian działowych, ścian nośnych oraz sufitów. Zakładamy, że łączna powierzchnia ścian do tynkowania to iloczyn ich wysokości oraz powierzchni użytkowej. Zatem w przypadku naszego domu o powierzchni 100 m kw. obliczenia będą wyglądały następująco:

100 (powierzchnia użytkowa) x 2,6 (wysokość ścian) =260 m kw.

Do obliczeń należy też dodać powierzchnię sufitów (w tym wypadku będzie to 100 m kw.).

Nasze powierzchnie zostaną pokryte tynkiem gipsowym i zaciągnięte gładzią. Koszty prezentują się następująco:

- Dom 100 m kw. - łączna powierzchnia do tynkowania wynosi 360 m kw. Za materiał i robociznę zapłacimy ok. 18 200 zł.

- Dom 150 m kw. - powierzchnia do wytynkowania wynosi 540 m kw. Materiał, tynkowanie i gładzenie powinno zamknąć się w kosztach 27 200 zł.

Kolejnym wydatkiem, który warto uwzględnić w naszych wyliczeniach, jest koszt parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych. Przyjmujemy, że w domu o powierzchni użytkowej 100 m kw. znajdzie się miejsce na 30 mb parapetów zewnętrznych i taką samą ilość parapetów wewnętrznych. Koszt zakupu i montażu produktów z pośredniej półki cenowej powinien zmieścić się w budżecie 2700 zł.

Dom o powierzchni użytkowej 150 m kw. trzeba już wyposażyć w 45 mb parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych. Zapłacimy za nie ok. 4000 zł.

Doprowadzenie budynku do stanu deweloperskiego wymaga też wykonania kompletnej instalacji elektrycznej. Koszt tego przedsięwzięcia zależy od stopnia skomplikowania prac, a także od liczby punktów instalacyjnych. Uśrednione ceny usług mogą wynosić:

- Dom 100 m kw. - przyjmujemy, że w budynku o takiej powierzchni użytkowej znajdzie się ok. 80 punktów instalacji elektrycznej. Koszt zatrudnienia niedrogiego fachowca oraz zakupu niezbędnych materiałów oscyluje wokół 7800 zł.

- Dom 150 m kw. - budynek jest znacznie większy, co przekłada się na podniesienie liczby punktów elektrycznych. Zakładamy, że w takim domu znajdzie się ok. 120 punktów instalacyjnych. Całkowity koszt ich wykonania to ok. 11 700 zł.

Ważnym wydatkiem będzie też montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej. Liczba punktów hydraulicznych w obu budynkach może być taka sama. Zakładamy, że w każdej nieruchomości znajdzie się po 12 punktów hydraulicznych. Ich wykonanie przez sprawdzonego, niedrogiego fachowca to wydatek rzędu 4700 zł (łącznie z materiałem).

Ostatnim punktem naszych obliczeń jest montaż instalacji grzewczej. W obu domach zamontujemy kocioł gazowy. Za jego zakup, montaż i wyposażenie kotłowni zapłacimy ok. 17 000 zł. Jedyna różnica cenowa wynika z zakupu grzejników oraz montażu całej centralnego ogrzewania. W domu o powierzchni 100 m kw. będzie to wydatek niespełna 9000 zł. Za zakup grzejników oraz montaż całego centralnego ogrzewania w domu o powierzchni 150 m kw. zapłacimy już ponad 13 300 zł.

Zatem łączny koszt doprowadzenia budynków do stanu deweloperskiego wyniósł ok. 65 000 zł (w domu mniejszym) oraz 87 000 zł (w budynku o większej powierzchni użytkowej).

Końcowa analiza wydatków

Z powyższego kosztorysu wynika, że koszt budowy domu o powierzchni użytkowej 100 m kw. wyniósł niespełna 210 000 zł (za budowę znacznie większego domu o powierzchni użytkowej 150 m kw. przyszłoby nam zapłacić ok. 300 000 zł). Różnica cenowa wyniosła 90 000 zł, czyli po 1800 zł na każdy kolejny m kw.

Trzeba jednak zaznaczyć, że wszystkie podane powyżej kwoty są wartościami orientacyjnymi. Dokładne obliczenia należy wykonać w oparciu o konkretne projekty budowlane. Indywidualny kosztorys inwestorski najlepiej zobrazuje skalę wydatków. Możemy go sporządzić w kilka minut za pomocą kalkulatorów dostępnych na stronie kb.pl.

Dowiedz się więcej na temat: budowa domu | dom

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »