Reklama

Mieszkania komunalne będą po nowemu!

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowuje zmiany zasad najmu mieszkań komunalnych. Pierwotnie chciało skończyć z praktyką "dziedziczenia" mieszkań przez osoby nie będące w trudnej sytuacji życiowej napisała wczorajsza Rzeczpospolita.

W praktyce lokal komunalny zostanie dłużej w rodzinie najemcy, ale po jego śmierci trudniej go będzie zachować.

Resort budownictwa chce skończyć z praktyką "dziedziczenia" mieszkań przez zamożna rodzinę po śmierci najemcy.

Po śmierci prawo do takiego lokalu socjalnego ma wygasać, a osoby współnajemcy maja mieć sześć miesięcy na opuszczenie lokalu.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje umowy najmu które będzie można zawierać od pięciu do dziesięciu lat, a urzędnicy będzie weryfikować sytuację materialną wynajmującego.

więcej w Rzeczpospolitej.

Reklama

................

KOMENTARZ dla Interi.pl

Jolanta Baranowska inspektor Biuro Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów UMŁ

uważa, że planowane zapisy ustawy to krok w dobrą stronę. W przyszłości pozwoliłyby nam na weryfikację dochodów najemców mieszkań komunalnych. W Łodzi w kolejce po lokal z zasobów gminy czeka ok. 5 tysięcy rodzin.

Zdaniem z-cy dyrektora Edwarda Siatka z Urząd Miasta Krakowa Brak automatyzmu w utrzymaniu mieszkania przez rodzinę zamieszkującą tam po śmierci najemcy wpłynie na zwiększenie zasobu mieszkaniowego, jaki gmina może przeznaczyć dla osób o niskich dochodach oraz skróci czas realizacji wyroków eksmisyjnych z prawem do lokalu socjalnego.

Nie oznacza to, że osoby, które do tej pory z mocy prawa uzyskiwały uprawnienia do dalszego zamieszkiwania w takich mieszkaniach, nie mogą liczyć na podpisanie umowy najmu.

Założenia projektu są bowiem takie, że jeżeli osoby pozostające w mieszkaniu po śmierci najemcy spełniają kryteria dochodowe, a powierzchnia lokalu nie przekroczy ustalonych przez Radę Miasta norm metrażowych, nadal będą mogli tam mieszkać przez czas określony w umowie, z możliwością jej przedłużenia.

Natomiast jeśli metraż zajmowanego lokalu przekroczy ustalone normy, rodzinie tej wskazane zostanie inne mieszkanie, spełniające wymogi określone dla lokalu zamiennego, tj. wyposażone ono będzie w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal dotychczas używany.

..................

Przypomnijmy, że rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W 2016 r. zakwalifikowano do dofinansowania 208 wniosków na kwotę 181,7 mln zł. W ramach przyznanej pomocy z budżetu państwa planuje się powstanie 3 313 lokali mieszkalnych oraz 49 miejsc w noclegowniach. W 2017 roku na realizację programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego przewidziano 150 mln zł.

Celem programu jest zwiększenie zasobu lokali oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych. O finansowe wsparcie z budżetu państwa mogą ubiegać się gminy, powiaty oraz organizacje pożytku publicznego dwukrotnie w roku kalendarzowym (w marcu i wrześniu). Program finansowany jest ze środków Funduszu Dopłat, a jego obsługę prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dofinansowane przedsięwzięcie może polegać na budowie nowych budynków oraz modernizacji istniejących zasobów, w wyniku czego powstaną lokale socjalne, mieszkania chronione, noclegownie lub domy dla bezdomnych. Możliwy jest także udział samorządów w inwestycjach realizowanych przez towarzystwo budownictwa społecznego, jak również zakup budynków i lokali mieszkalnych na rynku wtórnym.

Obniżka czynszu w lokalach komunalnych przyznawana jest na okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

W przypadku, gdy utrzymujący się niski dochód gospodarstwa domowego to uzasadnia, wynajmujący, na wniosek najemcy, ponownie udziela obniżki czynszu na kolejny dwunastomiesięczny okres, którego bieg rozpoczyna się nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wygaśnięcia dotychczasowej obniżki czynszu.

Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku. W sprawach dotyczących deklarowania wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego i rodzaju dokumentów, które powinny być przez składających deklaracje przechowywane w celu udostępnienia na żądanie wynajmującego, stosuje się odpowiednio przepisy o dodatkach mieszkaniowych.

Za dochód, o którym mowa powyżej, uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

- dodatków dla sierot zupełnych,

- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

- dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

- pomocy w zakresie dożywiania,

- zasiłków pielęgnacyjnych,

- zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

- jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

- dodatku mieszkaniowego,

- dodatku energetycznego,

- zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220).

żródło MIB

Pobierz darmowy: PIT 2016

mzb

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »