Procedura i koszty wyburzenia budynku krok po kroku

Teoretycznie wszystko, co znajduje się na naszej działce, należy do nas. Jednak prawo bardzo często daje się we znaki, szczególnie gdy chcemy dokonać poważnych zmian w zagospodarowaniu. W takich okolicznościach musimy liczyć się z przejściem przez poszczególne procedury. Identycznie będzie w przypadku rozbiórki budynku mieszkalnego.

Rozbiórka a prawo budowlane

Prawo budowlane odnosi się do pozwoleń na wyburzanie budynków w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Według przepisów:

"Art.31.1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

1) budynków i budowli - nie będących obiektami zabytkowymi - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,

2) obiektów i urządzeń budowlanych, na których budowę nie jest wymagane pozwolenie na budowę - jeżeli nie podlegają ochronie jako dobra kultury.

2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Przepis art. 30 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Reklama

3. Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, jeżeli rozbiórka tych obiektów:

1) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub

2) wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

4. Właściwy organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

5. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

Art. 32. 1. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, uzgodnień, pozwoleń lub opinii innych organów.

2. Uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii, o których mowa w ust. 1, powinny nastąpić w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań. Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych rozwiązań.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy przypadków, w których stanowisko powinno być wyrażone w drodze decyzji."

"Art. 33. 4. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

1) zgodę właściciela obiektu,

2) szkic usytuowania obiektu budowlanego,

3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymi,

6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu."

Formalności

Powyższe przepisy zawarte w Prawie budowlanym, które dotyczą zagadnienia, jakim jest burzenie budynków, dla wielu osób mogą wydawać się niezrozumiałe i zawiłe. Dlatego, gdy będzie nas bezpośrednio dotyczyć rozbiórka budynku, lepiej będzie dowiedzieć się w urzędzie, jakie wymagania należy spełnić, by wszystkie prace zostały dokonane zgodnie z prawem.

Można kierować się prostą, ogólną zasadą, która mówi, że pozwolenie na rozbiórkę budynku należy zawsze uzyskać w przypadku budynków, przy których musieliśmy ubiegać się wcześniej o pozwolenie na budowę. Natomiast zgłoszenie prac rozbiórkowych, w przypadku obiektów, których budowa wymagała tylko zgłoszenia do urzędu.

Już wiemy, że wyróżniamy takie czynności prawne jak zgłoszenie prac rozbiórkowych oraz pozwolenie na rozbiórkę. Ustawę pod tym względem można interpretować w następujący sposób:

- Zgłoszenie prac rozbiórkowych - rozbiórka budynku nie będzie wymagać pozwolenia, a jedynie zgłoszenie, jeżeli jego wysokość jest niższa niż 8 metrów. Dodatkowo budynek nie może być wpisany do rejestru zabytków, a także nie jest objęty ochroną konserwatorską. Zgłoszenie prac rozbiórkowych jest dokumentem, w którym należy określić termin, w którym nastąpi rozbiórka domu, zakres prac, a także w jaki sposób będą one podejmowane. Do dokumentu należy dołączyć pozwolenie od właściciela budynku, uzgodnienia lub opinie - jeżeli takie były wydane, a także ewentualny projekt rozbiórki. Zgłoszenie może być zawetowane w ciągu 30 dni od momentu jego wpłynięcia do urzędu. Rozbiórka budynku musi się odbyć w ciągu maksymalnie 2 lat od określonego terminu wyburzenia.

- Pozwolenie na rozbiórkę - najprościej tłumacząc pozwolenie na rozbiórkę wymagają wszystkie pozostałe budynki, które nie są objęte zgłoszeniem. Zatem można wymienić tutaj budynki, przed których budową, w urzędzie składano pozwolenie na budowę. W przypadku pozwolenia należy złożyć w urzędzie komplet dokumentów. Wśród nich musi się znaleźć między innymi zgoda właściciela budynku, termin prac ich zakres, a także sposób wykonywania. Jeżeli rozbiórka budynku będzie oddziaływać na otoczenie, potrzebne są odpowiednie pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wydane przez właściwe organy. Jeżeli w ciągu 14 dni od dostarczenia pozwoleń, uzgodnień lub opinii nie zostanie wydana negatywna decyzja, rozbiórka domu może odbyć się zgodnie z planami zawartymi we wniosku.

Ile kosztuje wyburzenie domu?

Średni koszt wyburzenia domu waha się od 1800 do 2100 zł netto, za każde 100 m3 kubatury budynku. W cenie znajduje się jedynie sama rozbiórka budynku, nieobejmująca usług transportowych, składowania oraz utylizacji materiałów.

Ostateczny koszt rozbiórki domu będzie zależny nie tylko od jego kubatury, ale również grubości ścian, rodzaju materiałów (drewno, cegła), rodzaju połaci dachowej, a także stanu samego budynku. Chcąc się dowiedzieć ile kosztuje wyburzenie domu należy sprawdzić dodatkowo kilka parametrów budynku. W przypadku ścian o grubości 20 cm koszt wyburzenia wyniesie nas od 50 do 130 zł/m2. Wyburzanie budynków posiadających ściany żelbetonowe, będzie kosztować już od 150 złotych wzwyż za każdy m2. Szczegółowy cennik wyburzeń budynków znajdziesz tutaj.

Jeżeli mamy do czynienia z budynkiem w bardzo złym stanie technicznym, często rozbiórka domu może ograniczyć się wyłącznie do wykorzystania sprzętu ciężkiego. Wtedy koszt wyburzenia domu może kształtować się za każdy m3 budynku lub każdą godzinę pracy sprzętu. Ceny wahają się od 120 do 200 złotych za m3 lub godzinę pracy.

Wyburzanie budynków jest czynnością, która musi być koniecznie uregulowana pod względem przepisów prawnych. Wszystkie wskazania znajdziemy w ustawie Prawo budowlane. W przepisach dowiemy się, kiedy wystarczy wystosować zgłoszenie, a kiedy potrzebne jest pozwolenie.

Wyburzanie budynków musi być dokładnie opisane w dokumentach dołączanych do urzędu. Czynności mogą być wykonane przez samego inwestora bądź firmę zewnętrzną. Na pytanie ile kosztuje wyburzenie domu, niestety nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi. Ostateczna cena jest zależna od wielu czynników. Wszystko zależy od tego, przez kogo ma być wykonane burzenie budynków, z jakich materiałów się składają, a także jaką kubaturę zajmują. Jeżeli budynek jest w "ruinie", koszt rozbiórki domu będzie o wiele niższy niż w przypadku, gdy ekipa musi dokonać szczegółowego montażu również wewnątrz pomieszczeń.

Cały proces obejmujący wyburzanie budynków nie może trwać dłużej niż dwa lata po wskazanym terminie rozpoczęcia prac rozbiórkowych. W innym przypadku należy znowu ubiegać się o pozwolenie lub wykonać zgłoszenie w urzędzie.

Pobierz darmowy program do rozliczeń PIT 2017

Kalkulatory budowlane
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »