Odwołanie pandemii a podatek dochodowy

Od 16 maja 2022 r. nie obowiązuje już stan epidemii COVID-19. Na gruncie podatku dochodowego w okresie pandemii funkcjonowało szereg preferencji podatkowych, w tym w zakresie zwolnień przedmiotowych oraz dokonywanych darowizn. Te korzystne dla podatników rozwiązania mają ograniczone terminy zastosowania. Upływają one z końcem miesiąca, w którym odwołano stan epidemii, lub z końcem roku podatkowego, w którym odwołanie to nastąpiło, albo dopiero z końcem kolejnego roku podatkowego.

Pomagajmy Ukrainie - Ty też możesz pomóc

Darowizny podatkowe a covid-19

31 maja 2022 r.

W ramach tzw. darowizn covidowych, określonych w art. 52n ust. 1 ustawy o pdof i odpowiednio art. 38g ust. 1 ustawy o pdop oraz art. 57b ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym w bieżącym roku od 1 stycznia od podstawy obliczenia podatku - w pdof, od podstawy opodatkowania - w pdop oraz od przychodu w ryczałcie ewidencjonowanym podlegają kwoty przekazane:

Reklama

  • podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie przeciwdziałania COVID-19 wpisanym do ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
  • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,
  • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej,
  • domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,
  • Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.).

Darowizny te nie są limitowane, a odliczeniu w bieżącym roku podlegają kwoty odpowiadające wartości przekazanej darowizny.

W ten sam sposób w 2022 r. odliczeniu podlegają na podstawie art. 52x ustawy o pdof, art. 38p ustawy o pdop oraz art. 57e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym tzw. pandemiczne darowizny oświatowe. Są to darowizny rzeczowe, których przedmiotem są kompletne i zdatne do użytku, wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich darowania, komputery przenośne będące laptopami lub tabletami przekazane:

  • organom prowadzącym placówki oświatowe,
  • organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, tj. organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE, z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

Ze wszystkich przywołanych uregulowań wynika, że odliczeniu podlegają wyłącznie te wymienione w nich darowizny, które zostały przekazane wskazanym w nich podmiotom do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19. To oznacza, że w stosunku do darowizn przekazanych w 2022 r. odliczeniu podlegają tylko te przekazane do 31 maja br. Darowizny dokonane po tym dniu nie mają wpływu na podstawę opodatkowania/obliczenia podatku.

Zwolnienia przedmiotowe a covid-19

31 grudnia 2022 r.

W czasie pandemii w podatku dochodowym od osób fizycznych czasowo obowiązywały podwyższone limity kilku zwolnień przedmiotowych. Dwa z nich będą aktualne do 31 grudnia 2022 r., gdyż w ustawie o pdof zapisano, że obowiązują one do końca roku podatkowego, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 (art. 52l pkt 1 i pkt 2 ustawy o pdof). Pierwszy to podwyższony do 3.000 zł limit zwolnienia dla zapomóg określonego w art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o pdof (tj. dla zapomóg innych niż tzw. losowe z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o pdof, wypłacanych z funduszy zakładowych lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji). Drugim jest podwyższony do 10.000 zł limit zwolnienia od pdof dla tzw. zapomóg losowych wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy o pdof.

W efekcie dopiero z dniem 1 stycznia 2023 r. nastąpi powrót do starych limitów, czyli w przypadku zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o pdof - do 1.000 zł w skali roku, a w przypadku zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy o pdof - do 6.000 zł w skali roku.

Zwolnienia pracownicze a covid-19

31 grudnia 2023 r.

Najdłużej pozostaną podwyższone uregulowaniami pandemicznymi limity najpopularniejszych zwolnień pracowniczych wynikających z ustawy o pdof. Pierwszym z nich jest zwolnienie z pdof dla pracowniczych świadczeń pozapłacowych, wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof. Okres obowiązywania podwyższonego do 2.000 zł rocznego limitu tego zwolnienia przepis art. 52l pkt 3 ustawy o pdof określa bowiem na koniec roku podatkowego następującego po roku, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19. Ten sam termin obowiązuje dla stosowania zwiększonego do 3.000 zł limitu zwolnienia dla dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, sfinansowanych ze źródeł innych niż fundusz socjalny, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra (art. 52l pkt 4 ustawy o pdof).

W efekcie podwyższone limity wskazanych zwolnień będą obowiązywały do 31 grudnia 2023 r.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. zaczną obowiązywać przedpandemiczne limity, czyli: 1.000 zł rocznie zarówno dla świadczeń objętych zwolnieniem z pdof w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof, jak i wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b) ustawy o pdof.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.)

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym... (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.)

autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 2022-06-06

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze
Dowiedz się więcej na temat: pandemia | ustawa covidowa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »