​Właściwe stawki VAT na paszę dla zwierząt - wyjaśnienie MF

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisów w zakresie stawek VAT dla towarów określanych jako pożywienie dla zwierząt, Ministerstwo Finansów na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/finanse/stawki-vat-dot-pasz-dla-zwierzat-gospodarskich-i-domowych-w-tym-sruty-i-otrab w dniu 29 września 2020 r. opublikowało wyjaśnienia, w których przedstawiono ogólne zasady zawarte w ustawie o VAT, związane z określaniem wysokości stawki VAT dla transakcji krajowych (nieobjętych zwolnieniem podmiotowym wynikającym z art. 113 ustawy o VAT), które dotyczą tych towarów.

» Stawki obniżone (5% i 8%) dla towarów klasyfikowanych według CN

Stawka 5% znajduje zastosowanie w odniesieniu do towarów z kategorii pożywienia dla wszystkich zwierząt, które są zaklasyfikowane do działów (kodów) Nomenklatury scalonej (CN) wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT. Przykładowo: CN 02 - "Mięso i podroby jadalne", CN 08 - "Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów", czy CN 20 - "Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%)". Jednocześnie MF podkreśliło, że: "(...) 5% stawką VAT są opodatkowane towary zaklasyfikowane do działu CN 12 Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza, wyłącznie te przeznaczone do spożycia przez ludzi. Dlatego też stawka 5% nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do towarów sklasyfikowanych w CN 12, które spełniają parametry jakościowe towarów przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta (podkreślenie redakcji)".

Reklama

Z kolei 8% stawka VAT znajduje zastosowanie w odniesieniu do towarów z kategorii pożywienia dla zwierząt, które nie są objęte stawką 5% zgodnie z powyższymi zasadami, a są zaklasyfikowane do działów Nomenklatury scalonej (CN) wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT. Przykładowo: CN 06 - "Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne (z wyłączeniem towarów objętych CN 0604 Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pąków kwiatowych, oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane)", CN 12 - "Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza (z wyłączeniem towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi)".

» Stawka 8% dla pasz i karm dla zwierząt gospodarskich i domowych - bez względu na CN

MF wyjaśniło, że w przypadku gdy dany towar z kategorii pożywienia dla zwierząt nie jest zaklasyfikowany do działów (kodów) CN wymienionych w załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT, to może on zostać objęty stawką VAT 8%, jeżeli tylko zostaną spełnione wymogi wynikające z poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Przewiduje ona stosowanie obniżonej stawki VAT w wysokości 8% dla pasz i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych. Przy czym, aby dany towar z kategorii pożywienia dla zwierząt mógł być objęty ww. stawką 8% na takich zasadach, musi:

 • spełniać definicję paszy, materiałów paszowych lub dodatków paszowych w rozumieniu:
   
  • rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31/1 ze zm.),
    
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. Urz. UE L 229/1 ze zm.),
    
  • rozporządzenia Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych (Dz. Urz. UE L 29/1 ze zm.),
    
  • rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz. Urz. UE L 268/29 ze zm.).
    

 • być przeznaczony zasadniczo dla zwierząt gospodarskich i domowych.

Ministerstwo Finansów podkreśliło, iż każda karma jest paszą i - w celu stosowania przepisów o VAT - musi być oceniana przy wykorzystaniu kryteriów stosowanych w odniesieniu do pasz.

Wskazano dodatkowo, iż: "Za paszę - dla celów stosowania przepisów o VAT - uznaje się także materiały paszowe i dodatki paszowe w rozumieniu przepisów o paszach."

Dodatkowo wyjaśniono, że sprzedaż pasz na terytorium kraju mogą prowadzić wyłącznie podmioty zarejestrowane w rejestrze podmiotów paszowych, prowadzonym przez Główny Inspektorat Weterynarii. Zatem towary sprzedawane przez podmioty do tego nieuprawnione (niewpisane do ww. rejestru) nie są uznawane za pasze (materiały paszowe, dodatki paszowe) dla celów stosowania stawki VAT 8% na podstawie art. 41 ust. 2 i poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

» Podstawowa stawka VAT dla pozostałych towarów


Zdaniem MF we wszystkich pozostałych przypadkach, tj. niespełniających wskazanych wymogów do zastosowania stawek 5% i 8%, towary te należy opodatkować podstawową stawką VAT w wysokości 23%. Warto podkreślić, że zasady dotyczące określenia stawki VAT dotyczą także importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Jednocześnie MF przedstawiło praktyczne przykłady stosowania stawek VAT dla otrębów i śruty sojowej lub rzepakowej. Wskazano, że jeśli podatnik sprzedaje otręby lub tzw. śrutę sojową lub rzepakową, to możliwe są do zastosowania trzy stawki VAT: 5%, 8% i 23% (w zależności od parametrów jakościowych tego towaru, które warunkują jego klasyfikację według CN). W przypadku dostawy otrębów stosuje się:

 • 5% stawkę VAT - gdy otręby sklasyfikowane zostaną w dziale 11 CN "Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny",
   
 • 8% stawkę VAT - gdy otręby nie zostaną sklasyfikowane w ww. dziale CN 11, a zostaną sklasyfikowane np. w dziale CN 23 "Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt" - jednakże pod następującymi warunkami:
   
  • otręby te spełniają definicję paszy, materiałów paszowych lub dodatków paszowych,
    
  • zasadniczo są przeznaczone do spożycia przez zwierzęta gospodarskie lub domowe,
    
  • podatnik sprzedający otręby został wpisany na listę podmiotów paszowych prowadzoną przez Główny Inspektorat Weterynarii,
    

 • 23% stawkę VAT - w pozostałych przypadkach.


Poradnik VAT Nr 20 z dnia 2020-10-20


Dowiedz się więcej na temat: VAT | obniżenie stawki VAT | karma dla zwierząt

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »