Reklama

Zasady stosowania zwolnienia od akcyzy dla olejów smarowych

Na gruncie ustawy o podatku akcyzowym, oleje smarowe o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 są wyrobami akcyzowymi należącymi do grupy wyrobów energetycznych. Oleje te, zasadniczo, podlegają opodatkowaniu według stawki akcyzy w wysokości 1 180,00 PLN/1 000 litrów (z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 - oleje białe, parafina ciekła oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99). Powyższe wynika z art. 89 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku akcyzowym.

Jednakże w treści § 10 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego określono przypadki, w których oleje smarowe podlegają zwolnieniu od akcyzy (mimo, iż co do zasady, akcyzie podlegają). Otóż, zwalnia się od akcyzy oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników .

Reklama

Zatem możliwość zastosowania zwolnienia od akcyzy dla olejów smarowych o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99 uzależniona jest od sposobu wykorzystania danego oleju (nazywa się to zwolnienie z uwagi na przeznaczenie). Mianowicie, oleje smarowe mogą podlegać zwolnieniu od akcyzy o ile wyroby te nie są przeznaczone do któregokolwiek z opisanych niżej celów, a więc:

nie są przeznaczone na cele napędowe lub opałowe;

nie są przeznaczone do wykorzystania jako jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych;

nie są przeznaczone do wykorzystania jako oleje smarowe do silników;

nie są przeznaczone do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników.

Przykład:

Spółka produkuje olej klasyfikowany do kodu CN 2710 19 93. Olej ten jest przez producenta oferowany jako olej transformatorowy i przeznaczony jest do wykorzystania w transformatorach i podobnych urządzeniach elektrycznych. Zatem, jego przeznaczenie uprawnia do zastosowania zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Warunki zastosowania zwolnienia

Możliwość skorzystania z omawianego zwolnienia uzależniona jest od spełnienia szeregu wymogów formalnych. W pierwszej kolejności, oleje smarowe będące przedmiotem zwolnienia muszą zostać objęte zabezpieczeniem akcyzowym dostawcy. Wysokość zabezpieczenia akcyzowego winna być obliczona z uwzględnieniem ilości dostarczanych olejów smarowych oraz obowiązującej stawki akcyzy na oleje smarowe (1180,00 PLN /1000 l).

Przykład:

Skład podatkowy postanowił wysłać 2.000 l olejów smarowych do podmiotu zużywającego te wyroby w ramach zwolnienia od akcyzy (ze względu na przeznaczenie). Wysokość koniecznego zabezpieczenia winna więc być obliczona następująco:

2000 l x 1180, 00 PLN/1000 l = 2360 PLN

W podanym przykładzie zabezpieczenie akcyzowe składane przez dostawcę (skład podatkowy) winno wynosić 2360 PLN.

Po drugie, przemieszczanie takich olejów musi odbywać się na podstawie dokumentu dostawy (wystawianego w trzech egzemplarzach). Przemieszczenie olejów objętych zwolnieniem wymaga dołączenia do przesyłki wyrobów dwóch egzemplarzy dokumentu dostawy (egzemplarz pierwszy i drugi). Podmiot odbierający oleje smarowe winien potwierdzić odbiór olejów objętych zwolnieniem na drugim egzemplarzu dokumentu dostawy, a następnie zwrócić go do dostawcy. Egzemplarz pierwszy winien być przez podmiot odbierający (podmiot zużywający, podmiot pośredniczący) dołączony do prowadzonej ewidencji wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie.

Kolejnym warunkiem jest prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie. Do prowadzenia takiej ewidencji zobowiązane są wszystkie podmioty uczestniczące w transakcjach dotyczących olejów smarowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, w szczególności podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący (podmiot, który na podstawie stosownego zezwolenia prowadzi działalność polegającą na dostarczaniu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie ze składu podatkowego do podmiotu zużywającego) oraz podmiot zużywający (wykorzystujący wyroby akcyzowe na cele uprawniające do zastosowania zwolnienia) prowadzący działalność gospodarczą z wykorzystaniem olejów smarowych.

Wreszcie, w przypadku, gdy dostawa dokonywana jest na rzecz podmiotu zużywającego prowadzącego działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, podmiot taki jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi dostarczającemu wyroby akcyzowe pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego (AKC - PR). Natomiast, jeżeli odbiorcą wyrobów akcyzowych jest podmiot zużywający nieprowadzący działalności gospodarczej, jest on zobowiązany do okazania podmiotowi dostarczającemu wyroby akcyzowe dowodu osobistego, w celu potwierdzenia tożsamości.

Przykład:

Spółka B przemieszcza do podmiotu zużywającego (Spółki C) prowadzącego działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych, olej smarowy o kodzie CN 2710 19 99. Olej jest przeznaczony do użycia w urządzeniach hydraulicznych, a zatem jest przeznaczony na cele uprawniające do zastosowania zwolnienia. Spółka C, przed dokonaniem dostawy olejów smarowych, jest zobowiązana do przedstawienia Spółce B pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego (AKC - PR). Dla skorzystania ze zwolnienia podmiot wysyłający oleje smarowe (Spółka B) powinien wystawić dokument dostawy (w trzech egzemplarzach, z których dwa należy dołączyć do przemieszczanych wyrobów objętych zwolnieniem) oraz złożyć zabezpieczenie akcyzowe (lub obciążyć już złożone w tym celu zabezpieczenie akcyzowe). Informację o ilości wysłanych wyrobów akcyzowych Spółka B powinna umieścić w prowadzonej przez siebie ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie. Spółka C winna potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na dokumencie dostawy, drugi egzemplarz dokumentu dostawy winien być zwrócony do Spółki B, a pierwszy dołączony do ewidencji prowadzonej przez Spółkę C. Następnie Spółka C umieszcza informację o ilości przyjętych wyrobów w ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Wyjaśnienie ważniejszych pojęć użytych w artykule:

Skład podatkowy - miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Podmiot zużywający - podmiot:

a) mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia,

b) niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej, jeżeli w dokumencie dostawy jest zidentyfikowany statek powietrzny lub jednostka pływająca, na które są dostarczane nabyte wyroby.

Podmiot pośredniczący - podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, pochodzących również bezpośrednio z importu.

Ewidencja wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie - ewidencja prowadzona w szczególności przez prowadzącego skład podatkowy, podmiot zużywający i podmiot pośredniczący korzystający ze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie. Szczegółowe zasady tworzenia i prowadzenia tej ewidencji zostały określone w treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. Nr 160, poz. 1075).

Karolina Gierszewska, Zastępca Departamentu Podatków Pośrednich ECDDP Sp. z o.o.,

Anna Resiak, Konsultant Podatkowy ECDDP Sp. z o.o.

Dowiedz się więcej na temat: akcyza | olej | 19+ | oleje | zwolnienia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »