Zmiana zasad składania VAT-26

Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których mają obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, powinni złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek z nimi związany. Termin ten od 1 października 2021 r. ulegnie zmianie.

Odliczenie 100% VAT od samochodu

Odliczenie VAT w pełnej wysokości przysługuje (przy założeniu związku z czynnościami opodatkowanymi) w odniesieniu do wydatków poniesionych z tytułu używania pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Za takie uważa się m.in. pojazdy, których sposób wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza na określonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Ponadto podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję ich przebiegu, mają dodatkowo obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym informacji o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Reklama

Na mocy delegacji ustawowej, Minister Finansów wydał obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r. rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 371). W rozporządzeniu tym określony został wzór informacji oznaczony jako formularz VAT-26.

W przypadku gdy podatnik nie złoży VAT-26 w terminie, to dla celów stosowania odliczenia uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności dopiero od dnia złożenia VAT-26. Obowiązek złożenia tego formularza dotyczy także zmiany wykorzystywania pojazdu - z mieszanego na wyłącznie do działalności gospodarczej (zmiana wysokości przysługującego odliczenia podatku z 50% na 100%).

Nowe zasady składania VAT-26 Zgodnie z uchwaloną w dniu 24 czerwca 2021 r. przez Sejm ustawą o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy - Prawo bankowe - tzw. pakiet SLIM VAT 2 (ustawa na dzień oddania GP do druku czeka na publikację w Dzienniku Ustaw) od 1 października 2021 r. zostanie wprowadzona zmiana w terminach składania VAT-26 wskazanych w art. 86a ust. 12-14 ustawy o VAT (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

Na mocy nowych przepisów podatnicy będą składali VAT-26 do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji VAT. A w przypadku, w którym nastąpiła zmiana wykorzystywania pojazdu samochodowego, podatnik będzie składał VAT-26 do końca miesiąca, w którym nastąpiła ta zmiana.

Nowy wzór VAT-26 W związku ze zmianami w przepisach ustawy o VAT wdrażanymi pakietem SLIM VAT 2 zostaną także wprowadzone modyfikacje do wzoru VAT-26. Od 1 października 2021 r. (tj. w dacie wejścia w życie zmian do art. 86a ust. 12-14 ustawy o VAT) ma zacząć obowiązywać nowe rozporządzenie określające wzór formularza VAT-26.

Jak wynika z projektu omawianego rozporządzenia, dotychczasowy wzór VAT-26 podatnicy będą stosować do informacji składanych w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności poniesionych przed 1 października 2021 r.

Natomiast w przypadku aktualizacji VAT-26, gdyby zmiana przeznaczenia pojazdu wystąpiła u podatnika przed 1 października 2021 r., podatnik będzie obowiązany do złożenia aktualizacji VAT-26 najpóźniej przed tą datą.

W nowym VAT-26 zakres wymaganych do wprowadzenia danych o zgłaszanych pojazdach samochodowych obejmować będzie (tak jak i obecnie): markę, model, numer rejestracyjny, rok produkcji, datę nabycia, które umożliwiają identyfikację organowi podatkowemu tych pojazdów u podatnika. Ponadto wymagane będzie podanie informacji o dacie poniesienia pierwszego wydatku związanego z tymi pojazdami oraz o dacie zmiany wykorzystania pojazdu samochodowego (w przypadku zgłaszania aktualizacji informacji).

W stosunku do obecnie obowiązującego VAT-26 zostanie zaktualizowane brzmienie podstaw prawnych art. 86a ust. 12-14 ustawy o VAT według zmian wprowadzanych od 1 października 2021 r. wraz z informacją o terminie złożenia informacji/aktualizacji informacji.

Z tego względu, tytułem doprecyzowania (względem obecnej wersji VAT-26) w części C VAT-26 dotyczącej daty poniesienia pierwszego wydatku na pojazdy samochodowe - dodane będzie objaśnienie, zgodnie z którym datą poniesienia pierwszego wydatku może być również data wpłaty przedpłaty/zaliczki/zadatku/raty na poczet pojazdu, który zostanie nabyty/przyjęty w używanie, a w polu data nabycia pojazdu będzie należało podać planowaną datę: oddania pojazdu do używania po jego wytworzeniu/datę importu/datę przyjęcia w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Uzupełnione objaśnienie do tego pola ma doprecyzować zakres wymaganych informacji w VAT-26 w przypadku, gdy w momencie wpłaty zaliczki, zadatku czy raty leasingowej podatnik posiada wiedzę wynikającą z konkretnej umowy na temat planowanej daty wydania pojazdu samochodowego do używania, ale na moment upływu terminu do złożenia VAT-26 nie dysponuje tym pojazdem (nie został wydany do używania).

Ponadto w nowym VAT-26 (w porównaniu do obecnie obowiązującej wersji VAT-26):

  • w części B, w danych dotyczących podatnika - zrezygnowano z podawania REGON przez podatnika niebędącego osobą fizyczną oraz z obowiązku podawania daty urodzenia przez podatnika będącego osobą fizyczną,
  • w części C, do pozycji dotyczącej numeru rejestracyjnego - dodane będzie objaśnienie wskazujące, że należy podać numer rejestracyjny zgłaszanego pojazdu, w tym również numer rejestracyjny pojazdu przyjętego w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Formularz VAT-26, po jego opublikowaniu, będzie podlegał elektronizacji, poprzez opracowanie formularza interaktywnego oraz umożliwienie jego składania przez system e-deklaracje.


autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 2021-09-09


Dowiedz się więcej na temat: VAT na samochody | stawka VAT | odliczenie podatku
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »