Reklama

Dokształcanie z akceptacją pracodawcy bardziej korzystne

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych może odbywać się z pomocą pracodawcy lub całkowicie samodzielnie. W zależności od tego, jaki jest udział zakładu pracy w procesie dokształcania, w odmienny sposób kształtują się uprawnienia uczącego się pracownika. W przypadku poparcia ze strony pracodawcy, ich zakres jest większy i w pewnej części gwarantowany ustawowo.

Inicjatywa pracodawcy uprawnia do świadczeń

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych często związane jest z potrzebą uzupełnienia czy rozszerzenia umiejętności zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy w danym zakładzie. Dlatego pracodawcy w miarę swoich możliwości pomagają pracownikom w spełnianiu ich aspiracji zawodowych. Ta pomoc przybiera na ogół postać dofinansowania do kosztów opłaty na naukę (tzw. czesnego), wydatków na podręczniki i inne materiały szkoleniowe czy kosztów dojazdów i zakwaterowania w miejscowości pobierania nauki. Takie formy wsparcia dokształcającego się pracownika należą do świadczeń dodatkowych, do których pracodawca nie jest zobowiązany z mocy ustawy. O tym, czy i w jakim zakresie będą one przysługiwały, decyduje umowa szkoleniowa.

Reklama


Kodeks pracy gwarantuje też pewne minimum uprawnień przysługujących pracownikowi podnoszącemu swoje kwalifikacje za zgodą pracodawcy lub z jego inicjatywy. Składa się na nie urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub z części dnia pracy w celu punktualnego przybycia na zajęcia i uczestnictwa w nich (art. 1031 K.p.). Wymiar urlopu szkoleniowego zależy od formy podjętego dokształcania i wynosi:

  • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych; potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i maturalnego,
  • 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Omawiany urlop oraz zwolnienie od pracy są uprawnieniami ustawowymi i nie mogą być wyłączone w drodze umowy szkoleniowej. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas ich wykorzystywania. Przy jego obliczaniu stosuje się § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy…

Niepłatny urlop według uznania

Pracownikowi, który nie uzyskał akceptacji pracodawcy dla swoich planów w zakresie ponoszenia kwalifikacji zawodowych, nie przysługują z mocy ustawy żadne uprawnienia. Wyłącznie od woli pracodawcy zależy, czy zostanie mu przyznany bezpłatny urlop szkoleniowy i zwolnienie z części lub z całości dnia pracy. Jeżeli pracownik i pracodawca uzgodnią w porozumieniu, że takie świadczenia się należą, ich wymiar będzie zależał od wzajemnych ustaleń.

Pracodawca musi jednak pamiętać, że przesłanką rozstrzygającą o zakresie uprawnień pracownika z tytułu dokształcania jest zgoda pracodawcy lub przejawienie przez niego inicjatywy w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez zatrudnionego. Jeżeli taka zgoda lub inicjatywa wystąpiła, urlop szkoleniowy i zwolnienie z całości lub z części dnia pracy należą się z mocy prawa (o ile pracownik o to zawnioskował). Przy czym, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zgoda pracodawcy może być wyrażona przez każde jego zachowanie, które ją przejawia, m.in. przez przyznanie dofinansowania do nauki.

Porozumienie w sprawie podnoszenia kwalifikacji
zawodowych z inicjatywy pracownika

zawarte w dniu 9 czerwca 2011 r. pomiędzy Zakładem Naprawy Sprzętów Muzycznych "Konsola" Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, przy ul. Szewskiej 12, reprezentowanym przez Marka Jurczyńskiego, zwanego dalej Pracodawcą, a Krystianem Gryczyńskim, zam. przy ul. Podmiejskiej 16 w Kutnie, zwanego dalej Pracownikiem.

§ 1

Z dniem 1 września 2011 r. Pracownik rozpoczyna podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych w ramach 6-miesięcznego kursu strojenia i renowacji instrumentów muzycznych, organizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie. Podnoszenie kwalifikacji odbywa się wyłącznie z inicjatywy Pracownika.

§ 2

Z tytułu podnoszenia kwalifikacji, o których mowa w § 1 Porozumienia, Pracownikowi przysługuje bezpłatny urlop szkoleniowy w wymiarze 5 dni i bezpłatne zwolnienie z całości lub z części dnia pracy w celu punktualnego przybycia na zajęcia.

§ 3

  1. W celu skorzystania z uprawnień, o których mowa w § 2 Porozumienia, Pracownik jest zobowiązany złożyć wniosek o udzielenie urlopu lub zwolnienia od pracy w terminie co najmniej 1 dnia przed planowaną datą wykorzystania uprawnienia.
  2. We wniosku należy określić wymiar urlopu, o który występuje Pracownik oraz, w przypadku wniosku o udzielenie zwolnienia z całości lub z części dnia pracy, wskazać godzinę rozpoczęcia zajęć w dniu zwolnienia.
  3. W razie korzystania ze zwolnienia z całości lub z części dnia pracy Pracownik, na żądanie Pracodawcy, jest zobowiązany przedstawić harmonogram zajęć kursowych, poświadczony przez ośrodek prowadzący kurs.

§ 4

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej.

Marek Jurczyński
. . . . . . . . . . . . .
Pracodawca
Krystian Gryczyński
. . . . . . . . . . . . . . .
Pracownik

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy… (Dz. U. nr 62, poz. 289 ze zm.)

autor: Agata Barczewska
Gazeta Podatkowa nr 51 (779) z dnia 2011-06-27

GOFIN podpowiada

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »