Reklama

MPiPS zapowiada wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie pracownika, zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, nie może być niższe niż 1850 zł brutto - poinformował resort pracy. Oznacza to wzrost płacy minimalnej o 100 zł wobec 2015 r.

"Kwota 1850 zł została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r." - podało Ministerstwo Pracy.

Reklama

Propozycję Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą wzrostu płacy minimalnej o 100 zł do 1850 zł w 2016 r. rząd przyjął na początku czerwca. W połowie lipca Komisja Trójstronna (KT) nie podjęła wspólnej uchwały o wysokości płacy minimalnej w przyszłym roku. Związkowcy nie uczestniczyli w pracach komisji, gdyż bojkotowali jej prace od 2013 r. Brak wspólnej uchwały KT oznaczał, że płaca minimalna w 2016 r. wyniesie nie mniej niż proponowane przez rząd 1850 zł - o 100 zł więcej niż obecnie. Tylko w razie wspólnej uchwały KT rząd musiałby uwzględnić inną kwotę. Komisja miała ustawowy termin do 15 lipca, by podjąć taką uchwałę.

Zgodnie z prawem do 15 września rząd w rozporządzeniu sam ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia. Przepisy mówią, że kwota nie może być jednak niższa od propozycji przedstawionej przez Radę Ministrów do negocjacji w KT.

Pracodawcy proponowali, aby minimalne wynagrodzenie było niższe i wyniosło między 1782 a 1800 zł. Związkowcy chcieli wyższej kwoty - 1880 zł. Domagali się też, by pensja minimalna była równa połowie przeciętnego wynagrodzenia.

Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi zapłacić pracownikowi, czyli osobie pozostającej w stosunku pracy.

"Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. musi wynosić w 2016 r. co najmniej 1 480 zł (brutto)" - dodał resort pracy.

- - - - -

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu wyniosło 5 588 400 osób i było o 1 proc. wyższe niż rok wcześniej - podał w środę Główny Urząd Statystyczny. Zarabialiśmy średnio 4024,95 zł, czyli 3,4 proc. więcej niż w sierpniu 2014 r. - napisano w komunikacie Urzędu. GUS podał też, że przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło 4022,23 zł.

KOMENTARZ WORK SERVICE: Stabilnie na rynku pracy - wynagrodzenia i płace w górę


W sierpniu 2015 zatrudnionych było o 53,8 tys. więcej Polaków, niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło w ubiegłym miesiącu 4024,95 zł, co oznacza wzrost o 3,4% r/r. Takie dane podał dziś Główny Urząd Statystyczny, potwierdzając tym samym, że na rynku pracy wciąż mamy do czynienia ze stabilną poprawą. Zdaniem ekspertów Work Service w ostatnim kwartale 2015 roku będziemy obserwować umacnianie się rynku pracownika w Polsce. 

Według danych GUS zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w  sierpniu 2015 r. wyniosło 5588,4 tys. osób, co oznacza wzrost zarówno w stosunku do lipca 2015 (5577,8 tys.) jak i sierpnia poprzedniego roku (5534,6 tys.). 

- Wzrost liczby zatrudnionych w Polsce nie jest wynikiem przypadku czy sezonowości, ale stabilnej i dobrej sytuacji gospodarczej naszego kraju. Jeśli światowe rynki nie zachwieją naszą gospodarką nic nie wskazuje na to, abyśmy mieli doświadczyć wyhamowania popytu na pracę w najbliższych miesiącach. Potwierdzają to także badania Work Service, wedle których  77 proc. pracodawców nie planuje w najbliższym czasie żadnych zwolnień, a blisko 15% zamierza zwiększyć zatrudnienie w ciągu najbliższych  trzech miesięcy. Co istotne obserwujemy popyt na pracowników z niższego i średniego szczebla, a to potwierdza silną koniunkturę w gospodarce -  mówi Tomasz Hanczarek, prezes Work Service SA. 

Wynagrodzenia Polaków w ostatnim miesiącu wakacji także poszybowały w górę, zgodnie z oczekiwaniami analityków Work Service. Przeciętna miesięczna płaca w sierpniu b.r. wyniosła 4024,95 zł brutto. To więcej niż zarabialiśmy w analogicznym okresie roku ubiegłego, gdy średnie wynagrodzenia Polaków kształtowały się na poziomie 3893,23 zł brutto. 

- Rynek pracownika wyraźnie widać w obszarze rekrutacji i zatrudnienia. Kondycja gospodarki jest dziś na tyle dobra, że także wyjście naprzeciw oczekiwaniom pracowników w zakresie podwyżek płac jest nieuniknione. Z naszego najnowszego raportu "Barometr Rynku Pracy" wynika, że już co drugi Polak oczekuje wzrostu płac.  Konieczność podwyżek podkreślają teraz także politycy podczas składania Polakom obietnic przedwyborczych. Jedną
z propozycji zmian jest wprowadzenie godzinowej płacy minimalnej na poziomie 12 zł brutto. A już dziś Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zarekomendowało podniesienie minimalnego wynagrodzenia na poziomie 1850 zł brutto, co będzie oznaczało wzrost o 5,7 proc. r/r. Naturalnie wzrost płacy minimalnej oraz wprowadzenie stawki godzinowej będzie przekładało się również na pozostałe wynagrodzenia -- wyjaśnia Tomasz Hanczarek i dodaje, że jego zdaniem realny jest średni wzrost płac na poziomie 5 proc. rocznie. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama