Reklama

Najbardziej stresujące zawody świata

Każdy zawód jest w jakimś stopniu stresujący. Osoby pracujące w określonych sytuacjach związanych z wykonywanym przez nich zawodem odczuwają szkodliwy dla organizmu, czasem mocno wyniszczający stres. Oto zestawienie najbardziej stresujących zawodów wykonywanych współcześnie, w których stres bywa długotrwały i wyjątkowo intensywny.

Wzięliśmy pod uwagę nie tylko warunki pracy, które mogą mieć wpływ na zdrowie bądź życie pracownika, odpowiedzialność społeczną zawodu, wpływ na innych ludzi, ale także konieczność posiadania (opanowania) specjalistycznej wiedzy bądź umiejętności, bez których wykonywanie danej profesji byłoby niemożliwe.

Warto podkreślić, że stres może mieć różne źródła. Z jednej strony jest on wywoływany przez warunki pracy, np. konflikty wewnętrzne w danej grupie, tłumione emocje, długotrwałe zmartwienie i przemęczenie, otoczenie (hałas, zanieczyszczenie). Z drugiej zaś, przez specyfikę wykonywanego zawodu, np. licznych terminów, których trzeba bezwzględnie przestrzegać, presji otoczenia, zagrożenia życia bądź zdrowia, konieczności zachowania czujności przed bardzo długi okres itp.

Reklama

Długotrwały stres w miejscu pracy może prowadzić do wyczerpania fizycznego i psychicznego oraz odczuwania dolegliwości somatycznych.

Długotrwałe i powtarzające się sytuacje stresogenne prowadzą do pogorszenia stanu zdrowia - owrzodzenia układu pokarmowego, obniżenia odporności, nadciśnienia, udarów mózgu, zawału, choroby wieńcowej, depresji, nerwicy i wielu innych.

Miejsce 10. Lekarz

"Będę stosował zabiegi lecznicze wedle mych możności i zdolności ku pożytkowi chorych, broniąc ich od uszczerbku i krzywdy" (Przysięga Hipokratesa, tłumaczenie z języka greckiego wg G. Piankówny)

Praca w ciągłym stresie, przemęczeniu i w nadgodzinach - takie są realia pracy lekarzy w polskich szpitalach. Mogą oni być narażeni na wiele czynników niebezpiecznych dla zdrowia, takich  jak promieniowanie jonizujące, gazy medyczne i kontakt z nosicielami chorób zakaźnych. No i najważniejsze: od każdej niemal decyzji lekarza zależy ludzkie zdrowie i życie!

Wysoka odpowiedzialność i dobra pamięć, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, zdecydowanie i zdolność do pracy pod presją czasu czynią zawód lekarza jednym z najbardziej stresujących, ale zarazem - prestiżowych i pożądanych.

Miejsce 9. Prezenter/komentator


Czy prowadzisz program na żywo, czy tylko komentujesz wydarzenie sportowe - zawsze słuchają i patrzą na ciebie tysiące, jeśli nie miliony ludzi. Masz świadomość tego, że każda twoja pomyłka zostanie utrwalona na nośnikach, każde przejęzyczenie zapamiętane, a błąd wytknięty. Taki bagaż towarzyszy pracującym w tym zawodzie non stop!

Prezenter/komentator to w dobie mediów elektronicznych jeden z najtrudniejszych zawodów. Opanowanie i wysoka odporność na stres to podstawowe cechy ludzi w tej profesji. Nigdy wcześniej nie wiedzą oni, czy nie trzeba będzie "na żywo" improwizować albo jak zachowa się rozmówca przed kamerami czy przed "otwartym" mikrofonem. To od prezentera/komentatora zależy taż, jaki będzie końcowy odbiór danego widowiska.

Miejsce 8. Dziennikarz newsowy

"Dżihadyści z Państwa Islamskiego twierdzą, że zamordowali amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foleya..."

Dziennikarz newsowy zrobi wszystko, by przekazać unikatowy materiał. Już sam fakt przebywania w miejscach niebezpiecznych i stwarzających sytuacje groźne dla zdrowia fizycznego i psychicznego sprawia, że właśnie ten zawód znalazł się na naszej liście.

Należy tez pamiętać o zmieniającym się świecie, a wraz z nim - środowisku pracy dziennikarza newsowego. Stał się on obecnie także celem ataków. Coraz częściej dochodzi do porwań dziennikarzy dla okupu, ale również do ich śmierci podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Miejsce 7. Aktor teatralny

"Od dłuższego czasu wiedziałem, że nie chcę być aktorem do końca życia"... (Marek Kondrat)

Aktorstwo pociąga młode umysły. Sława i pieniądze stają się nieodłącznymi atrybutami tego zawodu. W rzeczywistości, nawet jeśli nie można powyższego odrzucić, to zawód ten nie jest aż tak prosty, jak się wydaje.

Przezwyciężenie tremy i wysoka umiejętność zapanowania nad własnym strachem - to jedynie wybrane aspekty "dobrego" aktora. Dochodzą do tego: ciągłe wyjazdy, wysoki poziom stresu związanego nie tylko z terminami, ale także oceną roli przez krytyków, no i ciągła presja fanów i obecność wszędobylskich papparazi.

Stresogenne - w przypadku aktorów teatralnych najbardziej -  pozostają też kwestie: co zrobić, gdy zapomni się roli, a spektakl trwa w najlepsze?

Miejsce 6. Makler papierów wartościowych

Czy to tylko ogromne pieniądze, prestiż i bogactwo, którego wszyscy zazdroszczą? Popkultura mimo wszystko idealizuje zawód maklera i stawia ten zawód na piedestale. Niestety, często też podkreśla się pełną deprawację maklerów, uzależnienie od tego, by tylko utrzymać tempo i radzić sobie ze stresem, który - co tu dużo mówić - w tej profesji jest naprawdę ogromny.

A stres zaczyna się już na samym początku. Setki stron materiału, które należy wkuć, by zdać egzamin. Skomplikowane mechanizmy rynku kapitałowego, które muszą być dla maklera jak "bułka z masłem". Do tego dochodzą jeszcze regulacje prawne, wyczulenie na wszelkiego rodzaju manipulacje, wysoki poziom ryzyka związanego z płynnością na rynku, możliwością straty i chaosem informacyjnym, który nawet najlepszym może namieszać w głowie.

"Konieczna jest umiejętność pracy pod presją czasu, wysoka odporność na stres i zdolność do wykonywania wielu zadań jednocześnie" - możemy przeczytać na jednym z ogłoszeń o pracę na stanowisku maklera.

Należy też pamiętać, że część stresogennych sytuacji generują sami maklerzy, którzy napędzają "wyścig szczurów" i tempo własnej pracy. Awans, a wraz z nim ogromne pieniądze i bardziej lukratywne zlecenia, to marzenie każdego młodego maklera. Podobne zawody to np. makler giełd towarowych czy dealer na rynku walutowym.

Miejsce 5. Pilot

Maszyna warta setki milionów dolarów. Walka z grawitacją, lot i w końcu powrót na ziemię. A podczas podróży trwającej 12 godzin olbrzymia odpowiedzialność za setki pasażerów. Niespotykane sytuacje w przestworzach, awarie, które wymagają od pilotów myślenia niestandardowego, prawidłowe wykonywanie manewrów i odczytywanie urządzeń kontrolnych i pomiarowych.

Każda jego pomyłka może zakończyć się katastrofą. Do tego dochodzą czasem awanturujący się pasażerowie, zmienne warunki pogodowe, długie i męczące loty czy coraz większy ruch w przestworzach. Zawód ten naprawdę należy uznać za jeden z najbardziej stresujących.

Miejsce 4. Dowódca sił zbrojnych

"Nienawidzę wojny tak, jak nienawidzieć może tylko żołnierz, który ją przeżył i widział całe jej okrucieństwo i głupotę" Dwight Eisenhower (amerykański generał i 34. prezydent Stanów Zjednoczonych)

Tak jak żołnierz szeregowy odczuwa stres na polu walki, tak dowódca sił zbrojnych stoi pośrodku wydarzeń i często od jego decyzji zależy życie podległych mu jednostek. Jeśli dorzucimy do tego także ogromną odpowiedzialność za sprzęt, życie ludzkie, a przede wszystkim za konsekwencje, które mogą być następstwem jego poleceń, to bez wątpienia uznamy ten zawód za jeden z najbardziej stresujących na świecie.

Decyzje i poczynania generała mają wpływ nie tylko na innych ludzi, ale również na jego samego. Presja społeczeństwa i innych jednostek dowodzących oraz częste wyrzuty sumienia, że na skutek jednego rozkazu ucierpiał niewinny człowiek, mogą doprowadzić do poważnych zaburzeń psychicznych oraz myśli destrukcyjnych. "Na szczęście" dotyczy to jedynie garstki ludzi.

Miejsce 3. Policjant

"Byliśmy z mężem w szoku, kiedy obok leżał trup; Tylko policjant stał na ziemi mocno, jak filar, jak słup" (fragment wiersza dla policjanta, magazyn "Tylko służba", Nr 100/07/2013)

Policjant to jeden z nielicznych zawodów, w ramach którego w Polsce uzyskuje się prawo do wcześniejszych świadczeń emerytalnych. Ceną za ten przywilej jest jednak praca w ciągłym stresie, który wynika z charakteru pełnionej funkcji.

Do zadań policjanta zalicza się utrzymanie porządku publicznego, wykrywanie i walka z przestępczością, ściganie osób poszukiwanych oraz poszukiwania osób zaginionych. Zbrodnia, przestępstwa, kradzieże, wypadki drogowe, samobójstwa, klęski żywiołowe, przemoc rodzinna, udział w tłumieniu zamieszek - to tylko niektóre wybrane sytuacje, w których policjant musi zachować zimną krew, opanowanie, trzeźwość umysłu i "nerwy na wodzy".

Praca policjanta wiąże się bardzo często z doświadczaniem długotrwałego stresu i napięcia psychicznego. Dlatego jest to grupa zawodowa szczególnie narażona na poważne komplikacje zdrowotne, takie jak choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze czy przewlekłe nerwice. Należy również pamiętać, że niejednokrotnie także rodzina policjanta, ze względu na jego profesję, jest zagrożona wysokim poziomem stresu.

Miejsce 2. Strażak

"Każdy chłopiec za młodu marzył, by zostać strażakiem"...

Odwaga, chęć niesienia pomocy oraz gotowość do narażania własnego zdrowia i życia - to najczęściej podkreślane cechy dobrego strażaka. Mało kto zwraca uwagę na fakt, że zawód ten zalicza się do grupy tzw. zawodów o wysokim stopniu ryzyka. Wygrywa jednak prestiż i ogólnospołeczne "uwielbienie" dla strażników spokoju.

Strażak najczęściej kojarzony jest z gaszeniem pożarów, a w wersji bardzo łagodnej - z ratowaniem kotów uwięzionych na najwyższej gałęzi drzewa :-). W ogromnym błędzie będzie jednak ten, kto uważa, że to ich jedyne zajęcie. Obok akcji gaśniczych, strażacy biorą udział także w niezliczonych misjach społeczno-kryzysowych, takich jak np. likwidowanie wszelkich zagrożeń o charakterze chemicznym czy radiologicznym. Pomagają także podczas wydarzeń o charakterze klęski żywiołowej, przy ewakuacji ludności z zagrożonego terenu, likwidacji bądź ograniczenia zagrożenia powodziowego i drogowego. Udzielają także pierwszej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia, czasem przed przybyciem specjalistycznej pomocy medycznej.

Strażacy nie tylko narażają się na utratę zdrowia, a nawet życia, ale także wykonują swoje obowiązki w niebezpiecznych i gwałtownie zmieniających się warunkach. Wchodzą tam, skąd większość ludzi ucieka. Działają w miejscach, gdzie większość nie chciałaby się nawet znaleźć. Są narażani na kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi i radiologicznymi, szkodliwymi gazami, narażeni są na poparzenia, porażenia, przygniecenie gruzem. To od strażaków wymaga się opanowania i silnych nerwów, a w szczególności odporności na wysoki stres i ogromnej odwagi.

Miejsce 1. Żołnierz

"Za mundurem panny sznurem"...

W zasadzie trudno określić warunki pracy żołnierza, które w wysokim stopniu zależne są od specjalizacji, miejsca wykonywania obowiązków służbowych i stopnia. Niemniej jednak specyfika pracy żołnierza zawiera się w funkcjonowaniu w całkowicie zhierarchizowanej strukturze, do bezwzględnego przestrzegania regulaminów i wykonywania rozkazów. Już sama relacja z przełożonym może wywoływać wiele stresogennych sytuacji. Jeśli do tego dorzucimy stałą dyscyplinę, pracę w trudnych warunkach, w tym często w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, ogólną presję i odpowiedzialność, okazuje się, że jest to jeden z najbardziej stresujących dzisiaj zawodów.

Żołnierz podczas wykonywania obowiązków służbowych bardzo często narażony jest na długotrwały stres i napięcie psychiczne, które mogą powodować różnego rodzaju problemy zdrowotne, takie jak przewlekłe nerwice, silne zaburzenia lękowe, np. PTSD (zespół stresu pourazowego), nadciśnienie tętnicze, problemy z adaptacją w zwykłym środowisku itp.

Warto dodać, że 1 stycznia 2010 roku zniesiono w Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »