Reklama

Urlop szkoleniowy dla słuchacza studiów podyplomowych - stanowisko MPIPS

Kwestia urlopu szkoleniowego dla słuchaczy studiów podyplomowych stała się dość kontrowersyjna po wejściu w życie 1.10.2011 r. nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nasza Redakcja zwróciła się do MPIPS z pytaniem, czy taki urlop przysługuje. Sprawdźmy, na jakich warunkach słuchacze studiów podyplomowych mogą skorzystać z urlopu szkoleniowego.

Cały ten ambaras...

W świetle przepisów Kodeksu pracy pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe, z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, przysługuje urlop szkoleniowy. Wymiar tego urlopu to 21 dni w ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Natomiast w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie, które obowiązywało do 30 września 2011 r., warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest złożenie egzaminów przewidzianych programem takich studiów oraz złożenie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, jeżeli program tych studiów to przewiduje. Zatem prawo do urlopu szkoleniowego przysługiwało słuchaczom studiów podyplomowych, pod warunkiem że program tych studiów przewidywał złożenie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego. Co za tym idzie, zarówno przepisy Kodeksu pracy, jak i przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiły o tych samych rodzajach prac i egzaminów, chodziło o pracę dyplomową oraz egzamin dyplomowy.

Reklama

...żeby dwoje chciało na raz

Sytuacja uległa zmianie po wejściu w życie nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Chodzi o rozporządzenie w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu, które weszło w życie 1.10.2011 r. Przepisy tego rozporządzenia przewidują natomiast, że warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeśli przewiduje to program kształcenia studiów podyplomowych. Zatem cała sprawa rozbija się o to, że od 1.10.2011 słuchacze studiów podyplomowych nie składają już pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego, a pracę końcową i egzamin końcowy. Kodeks pracy wyraźnie zaś stanowi, że urlop szkoleniowy przysługuje na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Stanowisko MPIPS

Przepis § 6 rozporządzenia z 1.09.2011, wśród warunków wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wymienia m.in. "złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeżeli przewiduje to program kształcenia studiów podyplomowych". Taka zmiana stanu prawnego, w ocenie Departamentu Prawa Pracy MPiPS, może być interpretowana w ten sposób, iż pracownik kończący studia podyplomowe w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zgodnie z przepisami art. 1031-1035 Kodeksu pracy, nie ma prawa do urlopu szkoleniowego. Warunkiem skorzystania w ostatnim roku studiów z należnego z mocy prawa urlopu szkoleniowego, o którym mowa w przepisie art. 1032 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy, jest bowiem konieczność przygotowania pracy dyplomowej oraz przygotowania się i przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Odnosząc się natomiast do pracowników, którzy podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formie studiów podyplomowych rozpoczęli przed dniem wejścia w życie obowiązującego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, należy uznać, iż przysługuje im prawo do urlopu szkoleniowego na zasadach dotychczasowych.

Urlop szkoleniowy tak, ale do 30.09.2011 r.

Sytuacja pracowników słuchaczy studiów podyplomowych będzie kształtowała się różnie, w zależności od tego, kiedy podjęli studia podyplomowe. Te osoby, które rozpoczęły studia przed 1.10.2011 i których program studiów przewiduje konieczność przygotowania pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego. Powyższe wynika bowiem z art. 17 ust 1 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym (weszła w życie 1.10.2011 r.), który stanowi, że studia podyplomowe prowadzone w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy są prowadzone do ich zakończenia na zasadach dotychczasowych. Natomiast pracownicy, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formie studiów podyplomowych od 1.10.2011 r. nie będą mieli prawa do urlopu szkoleniowego, bowiem zgodnie z nowym rozporządzeniem będą oni składać pracę końcową i egzamin końcowy, nie zaś pracę dyplomową i egzamin dyplomowy.

Pracownica rozpoczęła studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych 24.09.2011 r. Program studiów podyplomowych przewiduje konieczność przygotowania pracy dyplomowej oraz złożenia egzaminu dyplomowego. Pracownicy zatem przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 21 dni.

Pracownica podjęła studia podyplomowe z zakresu prawa pracy 8.10.2011 r. Program studiów podyplomowych przewiduje konieczność przygotowania pracy końcowej oraz złożenia egzaminu końcowego, w związku z tym pracownicy nie przysługuje urlop szkoleniowy. Przepisy kodeksu pracy stanowią bowiem o konieczności przygotowania pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego.

Marta Szostak

Podstawa prawna:

 • art. 1031-1035 Kodeksu pracy
 • § 8 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19.12.2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz.U. z 2009 r. Nr 11, poz. 61)
 • § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1.9.2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. z 2011 r. Nr 196, poz. 1167)
 • art. 17 ust 1 ustawy z 18.3.2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455)
 • Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Finanse / Giełda / Podatki
  Bądź na bieżąco!
  Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
  Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
  Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
  Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »