Reklama

Zwiedzanie i praca za granicą? Resort pracy ma 1,5 tys. wiz dla młodych

Chile, Argentyna, Korea Południowa, Japonia, Australia, Nowa Zelandia i Tajwan - do tych państw mogą już latać młodzi Polacy dzięki programowi "Zwiedzaj i Pracuj".

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, osoby, które chcą wziąć udział w programie "Zwiedzaj i Pracuj", muszą mieścić się w przedziale wiekowym 18-30 lat i przeznaczyć jeden rok na poznawanie zabytków, kultury i języka państw z drugiego krańca świata. Oprócz wizy uczestnicy otrzymują też pozwolenie na pracę.

W programie "Zwiedzaj i Pracuj" (Working Holiday Programme) Polska uczestniczy od 2018 r. Ma obecnie podpisane porozumienia z siedmioma państwami. Młodzi mają do dyspozycji pakiet 1,5 tys. wiz.

Osoby, które chcą skorzystać z programu "Zwiedzaj i Pracuj", muszą posiadać ważny paszport, wydany nie wcześniej niż 10 lat przed złożeniem wniosku o wydanie wizy, posiadający co najmniej dwie puste strony, który zachowa ważność przez okres nie krótszy niż 90 dni po zakończeniu planowanego pobytu.

Ponadto muszą mieć bilet powrotny lub wystarczające środki, by zakupić taki bilet. Kolejnym wymogiem jest posiadanie wystarczających środków na własne utrzymanie w trakcie pobytu, w wysokości określonej przez właściwe organy państwa przyjmującego.

Istotne są również wymogi zdrowotne oraz wykupienie kompleksowego ubezpieczenie zdrowotnego, obejmującego opiekę szpitalną, zgodnie z przepisami prawnymi państwa przyjmującego.

Ponadto warunkiem jest, aby osoby te nie uczestniczyły wcześniej w programie "Zwiedzaj i Pracuj" organizowanym przez państwo przyjmujące.

Autor: jk

Reklama

Więcej informacji na www.pulshr.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama