1992-2022. Najlepszy czas Polski: PKN Orlen – z małej stacji CPN w międzynarodowy koncern paliwowy

Orlen jest przykładem rozwoju polskiej firmy na skalę międzynarodową. W 1945 roku stworzono centralę produktów naftowych posiadającą 26 stacji paliwowych. Z początkiem lat 90. nastąpił dynamiczny rozwój spółki w wyniku którego powstał Polski Koncern Naftowy, który w 2000 roku przyjął nazwę ORLEN. Działalność spółki z roku na rok rośnie, budując paliwowe imperium. Dzięki tym działaniom Polska zyskała silny, multienergetyczny koncern, który może z powodzeniem konkurować na europejskim rynku, a jednocześnie wspierać proces transformacji energetycznej polskiej gospodarki.