Zmiany w Kodeksie pracy

Zmiany w Kodeksie pracy weszły w życie 26 kwietnia 2023 roku. W prawie pracy znajdą się nowe przepisy dotyczące urlopów, pracy w więcej niż jednej firmie oraz zwolnień.