kubit

Artykuły (1)

  • Mediatel przewiduje dodatnią EBITDA

    • Wtorek, 11 maja 2010 (16:10)
    Mediatel, którego EBITDA w pierwszym kwartale 2010 była ujemna i wyniosła 1,91mln zł, spodziewa się poprawy tego wskaźnika w drugim półroczu - poinformował prezes spółki, Marcin Kubit.