New World

Artykuły (607)

 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ.

  • Piątek, 4 listopada 2016 (12:51)
  Raport bieżący nr 53/2016Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy¿ej 5 %Zarząd spółki NEW WORLD RESOURCES Plc z siedzibą w Londynie ("Spółka") w...
  New World
 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

  • Czwartek, 3 listopada 2016 (13:27)
  Raport bieżący nr 52/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresoweZarząd spółki NEW WORLD RESOURCES Plc z siedzibą w Londynie...
  New World
 • Notice of Creditors’ Meeting.

  • Wtorek, 25 października 2016 (10:45)
  Raport bieżący nr 51/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresoweZarząd spółki NEW WORLD RESOURCES Plc z siedzibą w Londynie...
  New World