RPP podjęła bardzo ważną decyzję

Rada Polityki Pieniężnej pierwszy raz od czerwca 2009 r. podniosła podstawową stopę procentową.

Od 20 stycznia po dzisiejszej zwyżce o 25 punktów bazowych stopa referencyjna wyniesie 3,75 proc., stopa redyskonta weksli - 4,00 proc., stopa lombardowa - 5,25 proc., stopa oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej przez NBP od banków - 2,25 proc.. Jak podał PAP, 10 z 16 ekonomistów spodziewało się zacieśnienia polityki pieniężnej o 25 pb. Pozostałych sześciu ekonomistów prognozowało, że pierwszy raz w tym roku stopy wzrosną w marcu.

RPP poda uzasadnienie do decyzji w środę na konferencji prasowej o godz. 16.

Złoty mocniejszy po decyzji RPP

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podwyżce stóp o 25 pb spowodowała umocnienie złotego o ok. 1 grosz - poinformowali uczestnicy rynku.

Reklama

- Po samej decyzji złoty przesunął się o ok. 1 grosz do poziomu 3,8650 zł/euro. Czekamy na konferencję i słowa prezesa NBP o tym czy jest to po prostu dostosowanie stóp, czy też początek cyklu. Z technicznego punktu widzenia możemy przesunąć się w kierunku 3,8550 zł/euro - powiedział szef dilerów Banku BPH Andrzej Krzemiński.

- Rynek długu nie zareagował na podwyżkę stóp procentowych. To była decyzja oczekiwana przez większość uczestników rynku, wyceniona już wcześniej. Teraz pytaniem jest jak jastrzębi będzie komentarz do tej decyzji oraz jaka będzie skala i tempo kolejnych podwyżek - powiedział PAP Marek Kaczor, szef dilerów obligacji w PKO BP. - Istotną kwestią jest także czy w marcu będzie kolejna podwyżka, jeśli z wypowiedzi członków RPP da się wysnuć takie wnioski to wpłynie negatywnie na rynek długu - dodał.

Sprawdź online, jak zachowuje się złoty po decyzji RPP

Zdaniem analityków ING Banku

Główna stopa referencyjna wynosi od dziś 3,75 proc. To pierwsza podwyżka od 26 czerwca 2009 r. Analitycy przewidują w 2011 roku trzy podwyżki stóp. Dzisiejsza decyzja jest wyraźnym sygnałem dla inwestorów. Patrząc krótkookresowo, do umocnienia złotego bezpośrednio po ogłoszeniu decyzji potrzebny będzie jasny komunikat o zaostrzeniu tonu i otwarcie drogi do dalszych ruchów. Zdaniem analityków ING Banku, kluczowy będzie przekaz komunikatu RPP po decyzji: czy czeka nas kolejny ruch stóp na początku marca? Takich właśnie sugestii oczekujemy, a to dlatego, że przy obecnym stanie rynku walutowego, podwyżka stóp procentowych o 25 pb, bez wskazania na spore prawdopodobieństwo kolejnego ruchu w marcu, ukróciłaby tendencję do umocnienia złotego. Główna stopa procentowa od czerwca 2009 r. nie była zmieniana i wynosiła 3,5 proc. Ekonomiści podkreślają, że RPP zmodyfikowała kalendarz posiedzeń, przesuwając posiedzenia decyzyjne na początek miesiąca. Reguła zacznie obowiązywać od marca. Oznacza to, że w lutym - jako miesiącu przejściowym - nie będzie decyzyjnego posiedzenia Rady. Do marca możemy spać spokojnie...

KOMENTARZ INTERIA.PL

Decyzja RPP nie przełoży się szybko na rynek depozytów. W pierwszej kolejności skutki podwyżki pojawią się w instytucjach, które będą najbardziej starać się o pozyskanie nowych środków. Na istotnie wyższe odsetki można liczyć najwcześniej w połowie roku, gdy do gry włączą się największe banki. Rynek prognozuje, że do końca 2011 r. stopy procentowe wzrosną w Polsce o 75 pb, co podniesie stopę referencyjną do 4,25 proc. Zgodnie z tym, co w ostatnich tygodniach sugerowali członkowie RPP, skala podwyżek w dużym stopniu będzie uzależniona od sytuacji na rynku złotego i od poziomu inflacji.

Nie bez znaczenia pozostanie sytuacja na rynkach finansowych, szczególnie w strefie euro. Zgodnie z przedstawioną prognozą inflacji w Polsce wzrośnie ona do ok. 3,5 proc. w pierwszym kwartale, by następnie przez większą część roku pozostawać w przedziale 3,0-3,5 proc. Analitycy nie wykluczają, że wskaźnik CPI w 2011 r. sięgnie poziomu 4 proc.

- - - - -

Poniżej komunikat po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, które odbyło się w dniach 18-19 stycznia 2011 r.

Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu:
- stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej;
- stopa lombardowa 5,25 proc. w skali rocznej;
- stopa depozytowa 2,25 proc. w skali rocznej;
- stopa redyskonta weksli 4,00 proc. w skali rocznej.

W gospodarce światowej trwa ożywienie. Dane napływające ze Stanów Zjednoczonych i strefy euro wskazują na stabilizację umiarkowanego tempa wzrostu aktywności gospodarczej. Kolejne dane potwierdzają utrzymywanie się korzystnej koniunktury w Niemczech, które są głównym partnerem handlowym Polski. Wzrost gospodarczy w większości krajów rozwiniętych jest jednak nadal ograniczany przez wysoki poziom bezrobocia oraz trwające dostosowania w bilansach gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji finansowych. W największych gospodarkach wschodzących następuje zaostrzanie polityki monetarnej mające na celu ograniczenie narastania nierównowagi makroekonomicznej, w tym wzrostu inflacji. Czynnikiem niepewności dla wzrostu gospodarczego na świecie pozostają skutki wysokiej nierównowagi fiskalnej oraz zapowiadanego jej ograniczania w gospodarkach rozwiniętych, a także skutki ekspansji monetarnej, w tym niekonwencjonalnych działań podejmowanych przez główne banki centralne.

W ostatnim okresie nastąpiła pewna poprawa nastrojów na międzynarodowych rynkach finansowych. Utrzymuje się jednak niepewność dotycząca sytuacji fiskalnej w niektórych krajach strefy euro. Od kilku kwartałów ponownie silnie rosną światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów.

Dane dotyczące polskiej gospodarki, w tym silny wzrost produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej w październiku i listopadzie 2010 r., a także pozytywne wskaźniki koniunktury przedsiębiorstw pozwalają oceniać, że wzrost gospodarczy w IV kw. utrzymał się na poziomie zbliżonym do III kw. 2010 r. Akcja kredytowa dla przedsiębiorstw pozostaje ograniczona, co wynika głównie z przyczyn leżących po stronie popytu firm na kredyt. Utrzymuje się natomiast wzrost kredytów dla gospodarstw domowych.

W grudniu 2010 r. roczna inflacja CPI wzrosła do poziomu 3,1 proc., pozostając powyżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc. Wzrost inflacji CPI wynikał w dużym stopniu ze wzrostu cen paliw związanego z rosnącymi cenami surowców energetycznych na rynkach światowych. Według wstępnych szacunków wzrosła także inflacja bazowa. Wzrostowi inflacji towarzyszyło podwyższenie oczekiwań inflacyjnych.

W najbliższych miesiącach można oczekiwać utrzymania się inflacji CPI powyżej celu inflacyjnego ze względu na wcześniejsze silne wzrosty cen żywności, wysoką dynamikę cen paliw, a także podwyższenie większości stawek VAT w 2011 r.

W ocenie Rady, przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce wspierające poprawę sytuacji na rynku pracy może prowadzić do stopniowego wzrostu presji płacowej i inflacyjnej w średnim okresie. Jednocześnie silny wzrost cen surowców na rynkach światowych rodzi - w warunkach ożywienia gospodarczego - ryzyko utrwalenia się podwyższonych oczekiwań inflacyjnych. Aby ograniczyć ryzyko utrzymania się inflacji powyżej celu inflacyjnego w średnim okresie, Rada postanowiła podnieść stopy procentowe NBP. Jednocześnie Rada będzie w dalszym ciągu analizowała ewentualne sygnały narastania presji inflacyjnej.

Ważnym uwarunkowaniem polityki pieniężnej jest sytuacja finansów publicznych. Podjęcie zdecydowanych działań mających na celu trwałe zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych i zahamowanie narastania długu publicznego jest niezbędne dla stabilności makroekonomicznej oraz umożliwi spełnienie kryteriów niezbędnych dla przyjęcia euro.

Według Rady, dla stabilności makroekonomicznej ważne jest także podejmowanie działań, które zapobiegną szybkiemu wzrostowi kredytów walutowych dla gospodarstw domowych. Działania te mogą przyczynić się także do zwiększenia efektywności mechanizmu transmisji monetarnej. Dlatego też Rada oczekuje przyjęcia rozwiązań zmierzających do ograniczenia podaży nowych kredytów walutowych dla gospodarstw domowych.

Rada podtrzymuje stanowisko, że przystąpienie Polski do ERM II i strefy euro powinno nastąpić w najbliższym możliwym terminie, po spełnieniu niezbędnych warunków prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych.

Inflacja, bezrobocie, PKB - zobacz dane z Polski i ze świata w Biznes INTERIA.PL

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »