Decyzja ws. godzin pracy giełdy w tym tygodniu?

Władze warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych finalizują rozmowy z domami maklerskimi dotyczące czasu trwania sesji. Decyzję, czy godzina zakończenia sesji zostanie utrzymana, czy też zmieni się na wcześniejszą, inwestorzy poznają w ciągu najbliższych dni. W 2011 roku sesję wydłużono o godzinę, co – według domów maklerskich – nie spowodowało wzrostu zysków, a jedynie wzrost kosztów. Powołany w tej sprawie zespół roboczy w ciągu ostatnich miesięcy analizował efekty zmian harmonogramu pracy giełdy. Komentuje Paweł Graniewski, delegowany przez Radę Giełdy do pełnienia funkcji w zarządzie GPW.
Najlepsze tematy