Banki spółdzielcze stracą swoją samodzielność

Przepisy UE dotyczące zmian w działalności banków ograniczą w pewnym stopniu obecną absolutną samodzielność polskich banków spółdzielczych działających w zrzeszeniach, ale to jest nieuniknione – mówi Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Banki spółdzielcze będą musiały m.in. wprowadzić obowiązek wspólnego zarządzania płynnością, w tym utrzymywać określoną minimalną kwotę depozytu w banku zrzeszającym.