Mniej cudzoziemców spoza UE pracuje w Polsce

Spada liczba cudzoziemców spoza UE pracujących w Polsce. Najbardziej w sektorze budowlanym – w pierwszej połowie 2013 roku o prawie 50 proc. zmalało zapotrzebowanie na pracowników z innych krajów. Coraz częściej zatrudniani są pracownicy wysoko wykwalifikowani – informatycy czy naukowcy.
- Widzimy tutaj wyraźny spadek zapotrzebowania na pracowników do branży budowlanej. Prawie 50 proc. w stosunku do tego samego okresu w zeszłym roku - mówi Agencji Informacyjnej Newseria Andrzej Korkus z Agencji Zatrudnienia EWL, która przygotowała raport dotyczący zatrudnienia cudzoziemców spoza UE w Polsce.
Najlepsze tematy