Przedsiębiorcy widzą poprawę w gospodarce

Poprawiają się nastroje wśród polskich przedsiębiorców. Wprawdzie odczuwają oni jeszcze skutki spowolnienia, ale dostrzegają też szanse na ich zażegnanie – wynika z badań zrealizowanych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pokazały one, że kryzys wymusił na szefach firm zmianę sposobu myślenia i poszukiwanie przewag nad konkurencją.
- Te dane zgadzają się z innym badaniem, które Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadziła we współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej w ramach programu Szybkiego Reagowania – mówi szefowa PARP, Bożena Lublińska-Kasprzak.
Najlepsze tematy