Zmiany w OFE czasowo wesprą rynek akcji

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt ustawy wprowadzającej zmiany w zasadach wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Konsultacje nadal trwają, jednak analizując potencjalny wpływ zapisów projektu ustawy w obecnym kształcie na rynek akcji, można dojść do wniosku, że w krótkim terminie te zmiany są pozytywne dla inwestorów lokujących kapitał na warszawskiej giełdzie. Komentuje Piotr Minkina z Union Investment TFI.
Najlepsze tematy