Innowacje lekarstwem na bezrobocie i kryzys?

W obecnych czasach zatrudnienia nie mogą być pewni nawet tak bardzo poszukiwani inżynierowie - czego dowodzi przykład Andrei Bertina z włoskiego Turynu, gdzie złotodajny niegdyś przemysł samochodowy pogrążony jest w kryzysie. Bertin nie może znaleźć pracy od sześciu miesięcy, bowiem sektor przemysłowy w całej UE przeżywa poważne trudności.
W tej sytuacji - przekonują eksperci - antidotum na bezrobocie wydają się być małe, wysoce wyspecjalizowane firmy badawcze, szybko reagujące na potrzeby przemysłu. Ich liczba stale rośnie, a one same stają się swoistymi inkubatorami innowacji. Europa powinna postawić na wspieranie tego rodzaju przedsiębiorstw, bo odgrywają one kluczową rolę w procesie tworzenia nowych miejsc pracy.
Najlepsze tematy