Niemieckie szpitale poszukują pielęgniarek

Niemcy szukają za granicą pielęgniarek i pielęgniarzy. W szpitalach nieobsadzonych jest około 30 tysięcy etatów.
Najlepsze tematy