Będą duże zmiany w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Branża ubezpieczeniowa przyjęła proponowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń zasady bezpośredniej likwidacji szkód przy komunikacyjnym OC. Po ich wejściu w życie ubezpieczony, poszkodowany w wypadku, będzie zgłaszał szkodę w swoim zakładzie ubezpieczeń, a nie jak dotychczas w zakładzie sprawcy. Ma to zrewolucjonizować ubezpieczenia komunikacyjne, dzięki czemu uzyskiwanie odszkodowań ma być szybsze i sprawniejsze.
– Zmiana ta zupełnie przekształci krajobraz ubezpieczeń komunikacyjnych – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. – Przy wyborze ubezpieczyciela, będziemy patrzeć nie tylko na cenę, lecz także na jakość usługi i szybkość likwidacji szkody.
Najlepsze tematy