Okrągły Stół Polskiego Sportu przedstawił rekomendacje dotyczące strategii

Mniej biurokracji, więcej współpracy ponad podziałami, poprawa systemu finansowania i długoterminowa strategia – to w skrócie najważniejsze przekazy, które zostały szczegółowo opisane w rekomendacjach przygotowanych przez zespoły robocze Okrągłego Stołu Polskiego Sportu.
- Mam nadzieję, że wnioski z tych prac będą drogowskazem dla polskiego sportu: działaczy, polityków, sponsorów, a także sportowców i trenerów – mówi dr Jan Kulczyk, przewodniczący Rady Patronów PKOl i pomysłodawca Okrągłego Stołu Polskiego Sportu.
Najlepsze tematy