Bank Światowy: Kryzys demograficzny to jeden z głównych problemów Polski

Polska gospodarka produkuje obecnie dwa razy więcej towarów i usług a eksport jest osiem razy wyższy, niż był 25 lat temu. Jednak po 25 latach transformacji Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. To oznacza, że coraz trudniej będzie utrzymać szybkie tempo wzrostu gospodarczego, jakie miało miejsce od 1989 r. Doświadczenia innych państw pokazują, że nie ma na to prostej recepty w postaci polityki prorodzinnej, dlatego Polska musi przeprowadzić kompleksowe reformy, które zwiększą innowacyjność i aktywność zawodową. Komentuje Xavier Devictor, menadżer Biura Banku Światowego dla Polski i Krajów Bałtyckich.
Najlepsze tematy