Szumowski: Czy kupimy alkohol przez internet?

Ministerstwo Gospodarki słucha głosów branży spirytusowej, o czym świadczy wyjście z inicjatywą uregulowania przepisów dotyczących handlu alkoholem przez internet. Pomysł Ministerstwa przewiduje umożliwienie sprzedaży alkoholi, w tym także mocnych wyrobów spirytusowych, za pośrednictwem sklepów internetowych. Jak powiedział Andrzej Szumowski, prezes Stowarzyszenia Polska Wódka, inicjatywa będzie wymagała uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych, jednak w dobie rozwoju handlu internetowego tego typu przepisy muszą zostać wprowadzone. Wejście nowych przepisów w życie ułatwiłoby konsumentom dostęp do pewnych i określonych w czasie źródeł dostaw produktu konsumpcyjnego.
eNewsroom