Sielewicz: Liczba upadłości przedsiębiorstw spadnie o 7% w 2015 roku

W roku 2014 przerwany został rosnący trend upadłości przedsiębiorstw w Polsce i Europie Zachodniej. W przypadku naszego kraju liczba bankructw spadła o 5% w stosunku do poprzedniego roku, a w Europie Zachodniej odsetek ten zmniejszył się aż o 9%. Jak powiedział Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Środkowo-Wschodniej, spośród 12 krajów zachodnioeuropejskich poddanych analizie w przypadku 10 widoczna jest poprawa sytuacji płatniczej przedsiębiorstw i spadek ogólnej liczby upadłości. Według najnowszych prognoz Coface w roku 2015 liczba upadłości zmniejszy się o 7%.
– W grupie 10 krajów wśród których odnotowano niższy odsetek upadłości przedsiębiorstw znalazła się m.in. Holandia, ale również zmagające się z problemami natury mikro i makroekonomicznej kraje takie jak Hiszpania, gdzie liczba upadłości w stosunku do roku 2013 spadła o 30%. W grupie krajów, które odnotowały wzrost liczby upadłości znalazły się Norwegia – z powodu spadków cen ropy i osłabienia lokalnego sektora energetycznego – oraz Włochy, gdzie odnotowano bankructwa dużej liczby przedsiębiorstw o średniej wielkości, a ogólna liczba upadłości wzrosła o 11%. Bankructwa i generowane przez nie zatory płatnicze negatywnie wpłynęły na zachowania przedsiębiorstw związane z regulowaniem zobowiązań i spowodowały jeszcze większą liczbę upadłości mniejszych podmiotów – ocenia Sielewicz.
Najlepsze tematy